DevCom předává hlavní ceny sedmi školám v soutěži AMJ 2020

PRAHA, 16. března 2020 – Ve dnech 13. 2. – 10. 3. 2020 se konal 26. ročník celostátní odborné soutěže středních škol AUTOMECHANIK JUNIOR 2020 – KRAJSKÁ KOLA – v regionu ústeckém, středočeském, karlovarském, libercekém, pražském, královohradeckém a jihomoravském pro obor Mechanik opravář motorových vozidel a autotronik. Tento ročník pořádaly školy: SŠT Chomutov, SDŠ a SOU Kladno, SPŠ Ostrov nad Ohří, ISŠ Vysoké nad Jizerou, SOU Praha – Radotín, SOŠ a SOU Hradec Králové a ISŠA Brno ve spolupráci s hlavním sponzorem a výrobcem automobilové diagnostiky společností DevCom s. r. o.

Ve 12 regionech české republiky byla letos opět vyhlášena soutěž Automechaik Junior 2020, i když ne v každém kraji se soutěž nakonec konala. Letošní ročník celorepublikové středoškolské soutěže byl na jednu stranu velmi bohatý na výkony a ocenění, ale na druhou stranu byl velmi náročný pro organizátory z důvodů obav a náhlého nařízení vlády ohledně koronaviru. I přes tato opatření, bylo možné letos pokračovat ve spolupráci s českými školami v oboru autotroniky a automechaniky, v kterém působí společnost DevCom s. r. o. již přes dvacet let jako výrobce diagnostických přístrojů, osciloskopů a speciálních výukových diagnostických a autotronických panelů. 

„Letos jsme se rozhodli více investovat do řad budoucích autotroniků a poskytly jsme partnerství  prostřednictvím věnování sponzorského daru, kompletní diagnostiky pro osobní a užitkové vozy TSPRO – TROODON sedmi vítězným školám této prestižní soutěže. Původně jsme plánovali obdarovat všech deset vybraných regionů, ale nařízením vlády z 10. 3. 2020, byla soutěž v regionu jihočeském, pardubickém a plzeňském zrušena.  Doufám, že příští rok se obejdeme již bez komplikací a budeme moci dále rozvíjet vzájemné vztahy a obdarovat i ty školy, na které se letos nedostalo“, řekl Petr Bärtl, vedoucí obchodu a marketingu společnosti DevCom s. r. o. 

Petr Bärtl, mluvčí DevCom spol. s. r. o.

Poznámky pro editory

Společnost DevCom, s.r.o. byla založena v roce 1999 Ing. Lubošem Jelínkem a Ing. Radkem Jarošem, vstoupila na trh se záměrem vyvíjet a vyrábět přístroje pro odvětví automobilového průmyslu a pro letecké simulátory. Během několika let úspěšného působení na trhu se vedení společnosti rozhodlo diverzifikovat vývojové a výrobní kapacity a rozšířilo působení společnosti do dalších segmentů průmyslu.

Hlavní aktivity společnosti

DevCom spol. s r. o. byla založena v roce 1999 absolventy Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha. Společnost vstoupila na trh se záměrem vyvíjet a vyrábět speciální elektronické systémy pro automobilový a letecký průmysl. Výsledkem je portfolio produktů a služeb, které dodnes nachází své uplatnění a jsou dodnes celosvětově hojně využívány.

Automotive a telematika:

Jedná se zejména o diagnostický přístroj TS PRO, který na českém trhu existuje již od roku 1995 a velmi dobře slouží automobilovému aftermarketu. Využívá kompletní komunikaci s vozidly ( EOBD-II, ISO 9141, ISO 9141-2, ISO 14230-1, ISO 15765-4, SAE J2480, SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, SAE J1939, CAN BUS HighSpeed, CAN BUS MidSpeed, CAN BUS LowSpeed ​​- Singlewire, K-Line, LIN atd.), která je také využívána v telematických projektech v oblastech veřejné dopravy, fleet managementu a obrany. Jako subdodavatel se společnost podílela na  úspěšném vývoji a nasazení kompletního systému pozemní navigace pro Armádu České republiky a dnes pracuje na zakázkových projektech kombinujících různá řešení týkající se kompletní komunikace s vozidly a jejich monitoringu.

Aviation a Aerospace:

Pokud jde o letecký průmysl, společnost DevCom získala celosvětový úspěch s aviionickým přístrojem LUN 1794 – Synchro Resolver to Arinc Convertor Series, který má certifikáty  EASA, RTCA a MIL-STD, a který představuje jedinečné MRO řešení svého druhu týkající se propojení západní a východní avioniky. Společnost Devcom kromě konvertorů také navrhuje a vyrábí avionické ovládací panely, zobrazovací jednotky dat a displeje, jako jsou EMDU, SMFD (v obou velikostech 3×3 „a 5×5“), EHSI jednotky, Attitude Indikátory, systémy monitoringu HUMS včetně DO- 160, DO-178 softwaru (úrovně A, B, C, D, E) a k tomu dále nabízí zřízení databáze pro ukládání dat CLOUD. V roce 2019 si společnost DevCom osvojila nejmodernější technologii nočního vidění NVIS (Design Day and Night) a kvalitou provedení se řadí ke špičce evropských výrobců.

Embededded Computing a Průmysl 4.0:

Na základě poptávky se společnost rozhodla diverzifikovat své vývojové a výrobní kapacity s rozšířením do dalších oborů, jako je telematika, embedded computing a průmysl 4.0. Společnost DevCom dodala za svojí histori řadu komplexních řešení na zakázku v oblasti průmyslových single-board počítačú a ovládacích panely operátorů (VME, VPX, CompactPCI®). DevCom rovněž vyvíjí a vyrábí komunikační zařízení LTE / GPS, která se nejčastěji používají pro trackování, protokolování a přenos dat v bezpečnostním segmentu.

Hardware Design a OEM Výroba:

DevCom se také specializuje na architekturu HW a SW a zakázkový design, který uspokojuje jednak zákazníky společnosti a dále i OEM projekty  využívající Compact PCI Design, VHDL Design, PCB Orcad Design, stejně jako digitální designy, FPGA Design, dsign prototypů, design smíšených signálů, bezdrátový dsign, design obvodů baterií a Embedded Design mikroprocesorů.

V rámci zvyšování konkurenceschopnosti byla přijata klíčová strategie zajištění maximální spokojenosti zákazníka, s čímž souvisí i neustálá snaha o zvyšování kvality našich produktů a služeb. Jednou z cest, jak toho chceme dosáhnout je i právě probíhající proces zavádění systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2000. Součástí této strategie je i stálá kooperace s odbornými katedrami ČVUT Praha, jejímž výsledkem je uplatnění nejnovějších technologií a poznatků při vývoji našich produktů a zkrácení inovačního cyklu u stávajících výrobků.