HP představuje iniciativy na pomoc partnerům a zákazníkům

Společnost HP Inc nabízí partnerům podporu, s jejíž pomocí se vyrovnají s provozními a finančními problémy, způsobenými epidemií COVID-19.

Souhrn:

  • Platí pro firemní i maloobchodní prodejní partnery na celém světě v oboru osobních počítačů a tisku1
  • Přináší partnerům i zákazníkům specifické pobídky v rámci různých trhů i zemí1
  • Rozšiřuje možnosti virtuální angažovanosti, například bezplatný přístup k podpoře ve sféře kyberbezpečnosti a školení na vyžádání

Praha, 3. dubna 2020 — Společnost HP Inc oznamuje širokou škálu iniciativ, které si kladou za cíl pomoci celosvětové komunitě prodejních partnerů účinným způsobem zvládnout provozní a finanční problémy, související s nákazou COVID-19. 

Kromě různých možností financování pro koncové zákazníky bude HP nabízet krátkodobé pobídky (dle specifik jednotlivých trhů), které pomohou prodejním partnerům řešit rozmanité potřeby a vypořádat se s obtížemi v oblasti provozu a financí, vzniklými kvůli epidemii COVID-19. Nabídky se budou lišit podle geografické polohy a závisejí na způsobilosti partnera.1

Nad rámec toho HP zavedlo program pobídek s paušální sazbou a uvolnilo modely kompenzací, což přináší vyšší flexibilitu, linearitu a prodloužené lhůty pro zasílání výkazů a dokladů o výkonnosti.1 Konkrétní změny předají prodejním partnerům firemní týmy z jednotlivých trhů a zemí.

„Jako celosvětová společnost chápeme význam globálních činností s lokální realizací. Namísto univerzálního postupu volíme přístup podle jedinečné, vyvíjející se dynamiky na úrovni jednotlivých trhů a zemí, v závislosti na mnoha faktorech,“ řekl Christoph Schell, obchodní ředitel společnosti HP Inc. „Máme dostatečné zázemí, abychom zajistili kontinuitu našich obchodních činností i za těch nejnáročnějších okolností. Jsme vděční za to, že můžeme ze své pozice nabízet pomoc a podporu partnerům a zákazníkům, jichž si velice vážíme.“

Spolupráce se skupinou HP Integrated Financial Solutions pro koncové zákazníky

Společně s finančními partnery nabízí nyní skupina Integrated Financial Solutions společnosti HP Inc celou řadu možností financování a životního cyklu produktů, včetně odkladu, resp. snížení plateb až do roku 2021, krátkodobých pronájmů a hotovostní podpory pro zařízení HP ve vlastnictví zákazníků prostřednictvím zpětného pronájmu při prodeji.1

Oprávnění zákazníci mohou převést stávající pracovní prostředky ve svém vlastnictví na platební řešení nebo získat technologie, které bezprostředně potřebují, s omezením splátek v roce 2020, což sníží jejich nároky na cash flow.1 Zákazníci mohou také využít odložených splátek nebo se zaregistrovat do programu pronájmu počítačů, jenž je k dispozici u smluv na vybavení po dobu 12 měsíců. Po dvanácti měsících lze pronájem prodloužit, nebo zařízení zakoupit, či vrátit k modernizaci.1 

Bezplatná virtuální podpora v oblasti kyberbezpečnosti

Společnost HP Inc spustila podpůrný bezpečnostní program, který řeší potenciální rizika v oblasti kyberbezpečnosti u těch, kteří pracují nebo studují z domova. Kromě tipů a poradenství online nabízí HP zdarma zákaznické webináře, věnované bezpečnému nastavení home office.

Až do 30. září 2020 bude HP rovněž nabízet zdarma svoji službu HP Sure Click Pro, která pomáhá chránit uživatele před hrozbami souvisejícími s internetem, e-mailem a dokumenty. HP Sure Click Pro rozšiřuje stávající produkt HP Sure Click o dodatečné funkce, například úpravy dokumentů typu Word a Excel v izolovaném kontejneru. Tato nabídka bude k dispozici pro všechny počítače se systémem Windows 10, od společnosti HP Inc i od jiných výrobců.

„Upřímně řečeno, ve světě obráceném vzhůru nohama kvůli koronaviru nemohlo uvedení těchto bezpečnostních řešení přijít v lepší chvíli,“ řekl Patrick Moorhead ze společnosti Moor Insights & Strategy. „Více lidí než kdy dříve musí pracovat doma a tato zařízení mimo podnikové sítě musí být plně zabezpečená, jako by byla v kanceláři. I když se jednoho dne věci více méně vrátí do normálního stavu, je jasné, že pracovníci jsou každým rokem mobilnější.“

Robustní virtuální školení a platformy pro angažovanost

Univerzita HP chce partnerům poskytnout dovednosti a znalosti potřebné pro optimalizaci tržeb a zajištění firem do budoucna, a proto nabízí na vyžádání internetová školení v různých oborech, například výuku prodejních dovedností, produktová školení a nejvýznamnější certifikace v celém odvětví. Partneři se mohou přihlásit do přizpůsobených online digitálních vzdělávacích kanálů, navržených s ohledem na jejich specifické priority. 

Společnost HP Inc přesunula všechny akce ve fiskálním roce 2020 (konec 31. října 2020) do virtuálních modelů spolupráce, kde bude průběžným, organizovaným způsobem přinášet zprávy, informace a příležitosti ke kontaktu s využitím interních i externích spolupracovníků. Kromě toho přesunula model angažovanosti zákazníků do robustní online platformy se širokým tematickým záběrem, například v oblasti kancelářského tisku, bezpečnosti, řešení mobility a služeb HP.

Nepřetržitá zákaznická podpora

Kvůli zvýšené poptávce po zákaznické podpoře vyškolilo HP své zástupce, aby zvládali různé druhy požadavků současně, zajistilo pracovníkům přístup k potřebným technologiím z domova a využívá možnosti chatu, sociálních sítí i webové podpory. Zákazníkům je doporučováno při řešení problémů v první řadě používat virtuálního agenta jako doplněk k specifickým informacím pro COVID-19, zveřejněných na webové stránce podpory HP.

O společnosti HP

Společnost HP Inc (NYSE: HPQ) vytváří technologie, které usnadňují život lidem po celém světě. Prostřednictvím našeho portfolia osobních počítačů, tiskáren a řešení pro 3D tisk vytváříme zážitky, které ohromí. Více informací o HP Inc naleznete na  http://www.hp.com.

1 Nabídky se liší podle regionu a závisejí na způsobilosti zákazníka a partnera. Dostupné možnosti financování a podmínky prodloužených plateb mohou podléhat podmínkám, přezkoumání úvěru a schválení.

Označeno tagem