Koně, kteří pomáhají dětem se speciálními potřebami, teď sami potřebují podporu

Karanténa ovlivňuje i životy rodin dětí se speciálními potřebami. Mimo jiné nemohou docházet na terapie, které jim pomáhají řešit problémy spojené s jejich nemocí, nebo alespoň zpomalovat její často velmi závažný průběh. Karanténa zastavila například hipoterapii – fyzioterapii, kde je léčebným prvkem pohyb koňského hřbetu (v kroku). Akreditovanou organizací pro výkon hipoterapie je Centrum hiporehabilitace Mirákl. Díky dlouholeté praxi, velmi důslednému výcviku koní a know-how pomáhá dětem se speciálními potřebami dosahovat výsledků, kterých se jim nedaří dosahovat žádnou jinou metodou. A tak teď potřebuje pomoc samo Centrum hiporehabilitace Mirákl, o. p. s. Karanténa je pro ně likvidační. O péči by tak přišlo 200 znevýhodněných dětí, které služeb centra každoročně využívají.

3. 4. 2020 v Bohuslavicích

„Karanténa nás dostává do potíží, jejichž následky jsou nedozírné“ říká Kateřina Čapková, hlavní fyzioterapeutka Miráklu, která se rozhodla požádat o pomoc rodiny jejich klientů. „Máme neuvěřitelně silnou základnu rodin, které k nám pravidelně jezdí rehabilitovat se svými dětmi. Jejich reference, loajalita a hlavně pokroky dětí, jsou pro nás tou největší vizitkou, že to všechno má smysl.“

Celkové měsíční náklady 8 hiporehabilitačních koní se pohybují mezi 130 000 až 140 000 Kč. „Celkové náklady na provoz do prázdnin se pohybují okolo 700 000 Kč. To sami nemůžeme zvládnout.“ udává Kateřina Čapková, která vysvětluje: „I v době karantény potřebují naše zvířata uklizený box, kvalitní stravu, pastvu, svého ošetřovatele, kováře, veterináře a trenéra. Bez ohledu na karanténu musíme koně udržovat v psychické i fyzické pohodě tak, aby byli okamžitě připraveni dál pomáhat všem dětem.“ Naši trenéři pokračují v práci i v období karantény.

Provoz organizace je z převážné části financován právě rodinami dětí se speciálními potřebami. Ty jsou nyní v situaci, kdy si musí pomoct sami. Kateřina Čapková rodinám nabízí alespoň telefonické a online konzultace. „Pro spoustu dětí, je fyzioterapie jedinou možnou formou pomoci. Velmi často mají vzácné diagnózy, na které neexistuje lék. Jedinou pomocí je pro ně právě fyzioterapie. Hipoterapie je forma fyzioterapie, která, je-li dobře a odborně prováděna, je několikanásobně efektivnější a účinnější než jakákoliv jiná forma.“

Mirákl na svou záchranu spustil kampaň Zachraňme hipoterapii, jejímž cílem je vybrat 700 tisíc korun. Doufají, že se podaří vybrat dost peněz, aby krizi zvládli a po skončení karantény mohli dále pomáhat svým svěřencům. 

Další informace na stránkách Darujeme.cz, v tomto videu a nebo na stránkách neziskové organizace Mirákl.

Centrum hiporehabilitace Mirákl, o. p. s. je organizace, která vznikla v roce 2012 za účelem rozvoje léčby s využitím koně – hiporehabilitace. Mirákl je poskytovatelem zdravotních služeb a akreditované středisko Ministerstva zdravotnictví ČR. Jejich klienty jsou především děti, a to již od 3 měsíců věku. Zaměřují se na neurologické a ortopedické diagnózy, na genetické onemocnění, poúrazové stavy, zrakové a sluchové postižení, a rovněž na lehké funkční problémy pohybového systému a prevenci jejich vzniku. Během celého roku pořádají okolo 22 pobytů o různé délce v areálu hospodářského dvora v Bohuslavicích. Během těchto pobytů s dětmi intenzivně rehabilitují. Každé dítě má každý den 2 rehabilitační jízdy, fyzioterapii, canisterapii a dále možnost účastnit se dalších terapií jako je muzikoterapie a podobné. Vše je přizpůsobeno zdravotnímu stavu dítěte.  V současné době poskytují kvalifikovanou péči přes 200 dětí se zdravotním znevýhodněním z celé ČR. Desítky dětí mají na čekací listině. Mirákl pravidelně pořádá různé typy kurzů a workshopů. Stěžejním kurzem je certifikovaný kurz Hipoterapie u DMO (dětské mozkové obrny), který absolventy opravňuje k výkonu hipoterapie jako fyzioterapeutické metody. Více informací na www.chmirakl.cz