Koně, kteří pomáhají dětem se speciálními potřebami, teď sami potřebují podporu

Karanténa ovlivňuje i životy rodin dětí se speciálními potřebami. Mimo jiné nemohou docházet na terapie, které jim pomáhají řešit problémy spojené s jejich nemocí, nebo alespoň zpomalovat její často velmi závažný průběh. Karanténa zastavila například hipoterapii – fyzioterapii, kde je léčebným prvkem pohyb koňského hřbetu (v kroku). Akreditovanou organizací pro výkon hipoterapie je Centrum hiporehabilitace Mirákl. Díky dlouholeté praxi, velmi důslednému výcviku koní a know-how pomáhá dětem se speciálními potřebami dosahovat výsledků, kterých se jim nedaří dosahovat žádnou jinou metodou. A tak teď potřebuje pomoc samo Centrum hiporehabilitace Mirákl, o. p. s. Karanténa je pro ně likvidační. O péči by tak přišlo 200 znevýhodněných dětí, které služeb centra každoročně využívají. Continue reading „Koně, kteří pomáhají dětem se speciálními potřebami, teď sami potřebují podporu“