Operátoři si vymění frekvenční příděly v pásmu 900 MHz

Praha 17. 04. 2020: Mobilní operátoři O2, T-Mobile a Vodafone se s Českým telekomunikačním úřadem dohodli na přeskupení nespojitých přídělů v pásmu 900 MHz. Přeladění bude probíhat během dvou nocí z 20. na 21. dubna (pondělí/úterý) a z 21. na 22. dubna 2020 (úterý/středa).

Operátoři společně s ČTÚ a složkami integrovaného záchranného systému doporučují, aby lidé během těchto dvou nocí, v případě nutnosti tísňového volání využívali přednostně linku 112. Ta je z mobilního telefonu dostupná i v případě, že signál sítě, kterou zákazník běžně využívá, není momentálně k dispozici. 

Pásmo 900 MHz operátoři už od roku 1996 využívají pro pokrytí sítí 2G/GSM. Postupným přidělováním v čase je pásmo historicky rozdělené do mnoha nesouvislých bloků. Proto se všichni operátoři společně s ČTÚ shodli na nutnosti jejich scelení. To jim v budoucnu umožní pásmo efektivněji využívat a nabídnout na něm zákazníkům služby prostřednictvím modernější technologie.

K technickému přeladění dojde během nočních prací z 20. na 21. dubna a z 21. na 22. dubna a bude probíhat postupně. Plánované práce jsou srovnatelné s běžně prováděnými změnami v síti, rozdílem je v tomto případě pouze jejich rozsah – tentokrát se dotkne všech uživatelů mobilních sítí v ČR. Vzhledem k tomu, že aktivita bude probíhat v noci, zákazník ji vůbec nemusí zaregistrovat. Pokud se však stane, že právě v průběhu přelaďování, kdy bude SIM karta krátkodobě (typicky pouze desítky sekund) nedostupná, bude zákazník potřebovat kontaktovat některou ze záchranných složek, doporučují operátoři volat linku 112. 

Kmitočty si vždy bude vzájemně měnit dvojice operátorů, síť třetího bude sloužit jako záložní pro volání na linku 112, pro jejíž dostupnost stačí funkční síť kteréhokoli z mobilních operátorů,“ popisuje Jiří Grund, výkonný ředitel APMS.

www.apms.cz

Označeno tagem