Tiskovou mluvčí Agentury pro podnikání a inovace se stala Jana Náchodská

Praha, 6. května 2020 – Marketingový tým Agentury pro podnikání a inovace (API) posílila od května Jana Náchodská na pozici tiskové mluvčí. Zodpovědná bude rovněž za externí a interní komunikaci a CSR. V této pozici nahradí Silvii Marhoulovou, která koncem roku 2019 z API odešla. 

Jana Náchodská má v oblasti PR a komunikace bohaté zkušenosti. Čtyři roky působila jako tisková mluvčí Pojišťovny České spořitelny. Zkušenosti sbírala také v PR agenturách PR Konektor a Omnimedia, kde měla na starosti klienty z oblasti financí a průmyslu. Vystudovala marketingovou komunikaci a PR na Vysoké škole finanční a správní. Od června 2019 je členkou výkonného výboru PR klubu – oborové organizace sdružující PR profesionály.

Marketingový tým API zajišťuje veškerou komunikaci agentury směrem k široké veřejnosti, zejména pak k zájemcům a žadatelům o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), médiím a spolupracujícím subjektům. V současné době se tým soustředí převážně na propagaci programů zaměřených na přímý boj proti COVID-19. 

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org