UBS Investor Sentiment: Bohatí lidé drží své akcie navzdory epidemii COVID-19

  • Podle čtvrtletního celosvětového průzkumu společnosti UBS téměř polovina bohatých investorů očekává, že si v příštích šesti měsících ponechá své akciové portfolio ve stejném rozsahu, zatímco 37 % z nich plánuje investovat více 
  • Podíl investorů vyjadřujících krátkodobý optimismus týkající se ekonomiky jejich regionu nejvíce poklesl v USA a nejméně v Evropě kromě Švýcarska 

Curych/Praha, 7. května 2020 – Bohatí investoři a vlastníci podniků zůstávají z dlouhodobého hlediska optimističtí, a to i přes ostrý pokles krátkodobé důvěry v důsledku epidemie koronaviru. To jsou závěry nového čtvrtletního průzkumu Investor Sentiment společnosti UBS, předního světového institucionálního správce majetku.

V tomto průzkumu, který v dubnu oslovil 4 108 bohatých investorů a podnikatelů na 14 trzích, uvedlo 70 % respondentů, že jsou optimisty ohledně dlouhodobého hospodářského výhledu pro svůj region, což prakticky nepředstavuje změnu oproti předchozímu průzkumu před třemi měsíci. Čtyřicet šest procent vyjádřilo optimismus v krátkodobém horizontu, což je pokles z 67 %.

Podíl investorů vyjadřujících optimismus ohledně krátkodobého vývoje se nejvýrazněji snížil v USA, a to z 68 % na 30 %, a nejméně v Evropě mimo Švýcarsko, konkrétně z 58 % na 50 %. V Asii klesl ze 71 % na 55 %; v Latinské Americe z 60 % na 49 %; a ve Švýcarsku ze 47 % na 28 %.

Celosvětově očekává 47 % investorů, že v příštích šesti měsících ponechají své investice na akciovém trhu ve stejné výši, zatímco 37 % plánuje investovat více. Kromě toho 23 % z nich věří, že právě teď je vhodný čas na nákup akcií, a dalších 61 % vidí příležitost ke koupi, pokud ceny akcií klesnou o dalších 5–20 %.

Obecně jsou vlastníci podniků také optimisty ohledně dlouhodobějšího vývoje a mají i nadále v plánu do svých firem investovat. Šedesát jedna procent z nich vidí budoucnost svých podniků optimisticky, oproti 73 % v předchozím průzkumu. Dvacet sedm procent plánuje najmout více pracovníků, ve srovnání se 17 % vlastníků podniků, kteří plánují zaměstnance propouštět. Rozdíl mezi těmi, kdo se chystali počet zaměstnanců zvýšit na jedné straně a snížit na druhé, byl největší v Latinské Americe (+22 procentních bodů) a nejnižší ve Švýcarsku (+2 procentní body).

Investoři i majitelé podniků uvedli jako svou největší obavu epidemii COVID-19. Konkrétně to bylo 57 % investorů a 60 % majitelů podniků z řad našich respondentů.

Paula Polito, viceprezidentka divize UBS Global Wealth Management, řekla: „Devadesát šest procent investorů po celém světě říká, že COVID-19 jejich životní styl ovlivnil. Většina z nich praktikuje sociální distancování, vyhýbá se davům a necestuje. Mají však odlišné názory na to, kdy nejhorší období krize skončí. Třetina z nich zmínila červen, třetina uvádí podzim, a třetina se domnívá, že až koncem roku nebo později.“

USA

Pouze 35 % amerických investorů je optimisty ohledně vývoje amerických akciích v příštích šesti měsících, oproti 64 % před třemi měsíci. Američtí investoři však výrazně věří, že právě nyní existuje dobrá příležitost nakupovat (33 % z nich). Čtyřicet procent amerických investorů si myslí, že nejhorší dopad pandemie COVID-19 pomine do konce června, přičemž dalších 28 % tipuje konec září.

Latinská Amerika

Čtyřicet dva procent latinskoamerických investorů plánuje v příštích šesti měsících více investovat – je to vyšší procento než celosvětový průměr (37 %). Čtyřicet sedm procent z nich se cítí optimisticky, pokud jde o místní akciový trh, což je druhé nejvyšší procento na světě, zatímco 42 % se domnívá, že nejhorší dopad COVID-19 skončí do konce června – nejvyšší procento respondentů ve srovnání s ostatními regiony.

Evropa

Čtyřicet šest procent evropských investorů se cítí optimisticky, pokud jde o evropské akcie, což je pokles z 57 %, ale 43 % plánuje investovat více – nejvyšší procento mezi regiony světa. Čtyřicet jedna procent z nich očekává, že nejhorší dopad bude pandemie COVID-19 mít do konce června, což je druhé nejvyšší procento respondentů v jednotlivých regionech světa.

Švýcarsko

Podobně jako jejich kolegové ve zbytku Evropy, švýcarští investoři jsou opatrnější. Třicet pět procent z nich plánuje v příštích šesti měsících více investovat, zatímco 30 % se domnívá, že nejhorší dopad pandemie COVID-19 by měl do konce června pominout, což je ve výsledcích našeho průzkumu pod celosvětovým průměrem.

Asie

Padesát jedno procento asijských investorů vidí v šestiměsíčním výhledu růst akcií ve svém regionu – nejvyšší údaj ze všech sledovaných regionů. Osmdesát pět procent z nich uvedlo, že pandemie skončí buď do konce června, září nebo prosince, což je jedno z nejvyšších procent mezi našimi respondenty ve světě.

-konec-
O průzkumu UBS Investor Sentiment
UBS provedla průzkum od 1. do 20. dubna 2020 mezi 2 928 investory a 1 180 majiteli podniků s investovatelnými aktivy (u investorů) alespoň 1 milion USD nebo s ročním výnosem nejméně 1 milion USD a alespoň jedním zaměstnancem (u majitelů podniků). Globální vzorek byl rozdělen do 14 trhů: Argentina, Brazílie, Čína, Francie, Německo, Hongkong, Itálie, Japonsko, Mexiko, Singapur, Švýcarsko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie a USA. 

O UBS

UBS poskytuje finanční poradenství a finanční služby pro movité, institucionální a firemní klienty po celém světě, jakož i pro soukromé klienty ve Švýcarsku. Strategie společnosti UBS je zaměřena na významné celosvětové podnikání v oblasti správy majetku a na svoji přední univerzální banku ve Švýcarsku, která je posílena správou aktiv a investiční bankou. Banka se zaměřuje na podniky, které mají na svých cílových trzích silnou konkurenční pozici, jsou kapitálově efektivní a mají atraktivní dlouhodobý strukturální růst nebo výhled ziskovosti.

UBS působí ve všech hlavních finančních centrech po celém světě. Je přítomna na 50 trzích, přičemž přibližně 31 % jejích zaměstnanců pracuje na americkém kontinentu, 32 % ve Švýcarsku, 19 % ve zbytku Evropy, na Středním východě a v Africe a 18 % v Asii. UBS Group AG zaměstnává přes 67 000 zaměstnanců po celém světě. Její akcie jsou kótovány na SIX Swiss ExchangeNew York Stock Exchange (NYSE).

www.ubs.com 

 

Označeno tagem