Zaměstnanci společnosti Essity stojí za projektem tisku ochranných štítů pro domovy seniorů

Pandemie koronaviru proměnila a změnila mnohé. Kromě negativního dopadu na naši ekonomiku a zdraví se můžeme pyšnit obrovskou vlnou solidarity. Kdo mohl, šil roušky, rozvážel je anebo vyráběl ochranné štíty potřebným. Veřejnost je informována o aktivitách 3D tiskaře Josefa Průši v oblasti 3D tisku štítů. O čem se mluví výrazně méně, jsou aktivity obyčejných lidí, jednotlivců, kteří tiskli sami štíty doma. Mnoho z nich si nově 3D tiskárny zakoupilo jen pro tento účel. Mezi takové patří i zaměstnanci společnosti Essity Czech Republic.

Z peněz ze sbírky, do které přispěla většina zaměstnanců české pobočky, nakoupili 3D tiskárny a začali pomáhat potřebným.  Myšlenka výroby štítů, do které se i dalšími aktivitami postupně zapojila celá firma, se zrodila v hlavě jejího zaměstnance Miroslava Wernera.

„Už od začátku tohoto stavu jsem přemýšlel, jak bych mohl pomoci, skutečně tam, kde je třeba, lidem, na které se zrovna dvakrát nemyslí. Jednoznačně mě proto napadla pomoc pro domovy seniorů, LDN a Alzheimer centra. Přišlo mi, že mezi všemi potřebnými jsou až na posledním místě. Navíc tím, že naše společnost vyrábí hygienické pomůcky, například pro problémy s inkontinencí byla moje volba jasná. Rozhodli jsme se proto, že nakoupíme další 3D tiskárny a budeme tisknout držáky na ochranné štíty podle veřejně dostupných designů, které následně zavezeme právě do těchto zařízení,“ říká ke vzniku celého nápadu Miroslav Werner, který velkou část tiskáren kupoval jen ze svých finančních zdrojů.

I když se původně jednalo o iniciativu několika kolegů, zaměstnanců společnosti, postupně projekt pomoci nadchl celou firmu. Miroslav Werner k tomu říká: „Má kolegyně Zuzana Krčmářová navrhla vytvořit transparentní, dobrovolnou sbírku, do které přispívají naši kolegové a která postupně umožnila nakoupit nejen další 3D tiskárny, ale i dezinfekční prostředky, obleky, rukavice, návleky a další ochranné pomůcky“.  Zaměstnanci poprosili i své kamarády o pomoc při tisku na soukromých 3D tiskárnách a ti také začali pomáhat. Naprosto spontánně, nezištně, tak jak jim jejich společenská odpovědnost velela. Od poloviny března až do dnešního dne tak zaměstnanci společnosti Essity nad rámec svých pracovních povinností zaměřili svou pozornost a aktivity na pomoc těm nejohroženějším – seniorům.

Tiskárny jedou 24 hodin denně, následně se držáky na štíty kompletují s transparentní fólií a vše se co nejrychleji distribuuje spolu s dalšími pomůckami. Mnohdy dokonce ještě ten den, kdy se nové vyrobené ochranné štíty odeberou z tiskáren, rozváží dodávky právě Miroslav Werner, případně je Essity zasílá do zdravotnických institucí prostřednictvím kurýrů či pošty.

Kdy se Essity vrátí k běžnému chodu zatím není jasné, nicméně zaměstnanci jsou stále připraveni pomáhat dál. Jak uvádí tvůrce myšlenky Miroslav Werner: „Na prvním místě máme pomoc, a budeme pomáhat, dokud uvidíme, že je to třeba. Jestli to budou ještě 2 týdny, měsíc nebo třeba 3 měsíce není důležité. Prioritou jsou lidské životy, které pak už nikdo nevrátí. Důležitá je ochrana klientů i zaměstnanců zdravotnických a sociálních zařízení,“ dodává. 

Essity Czech Republic, s.r.o.

Společnost Essity vznikla jako SCA Molnylcke v roce 1929 ve Švédsku a na českém trhu působí od roku 1992. Zabývá se primárně výrobou papírových hygienických pomůcek, toaletního papíru, inkontinenčních pomůcek, dětských plen, dámskou hygienou a širokým sortimentem pro hotely, restaurace a kavárny a automobilový průmysl. Více informací na www.essity.com