Zásah do soukromí? Správce domu může požadovat vstup do vašeho bytu

Praha, 21. května 2020 – Novela Občanského zákoníku, která začne platit již od července, přináší řadu změn týkajících se bydlení. Nově například zavádí povinnost vlastníka oznámit stavební úpravy uvnitř bytu správci domu.  Jedna věc se ale překvapivě nezměnila – i nadále musí vlastník bytu na základě předchozí výzvy umožnit správci domu provést ověření, že stavební úpravy neohrožují, nepoškozují ani nemění společné části. A taková kontrola znamená umožnění přístupu do bytu, upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

„Požadavek umožnit přístup do bytu správci domu bez prakticky dalších podmínek považuji za nepřijatelný. Ohrožování, poškozování a změna společných částí umožňují tak široký výklad, že fakticky dovolí přístup do vašeho bytu i zvědavému člověku ze společenství vlastníků. Je tak zásadním způsobem zasahováno do práva na soukromí a ochranu obydlí každého z nás, o právu na ochranu majetku ani nemluvě,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. 

Doposud zákon výslovně neupravoval povinnost vlastníka jednotky informovat správce domu o stavebních úpravách uvnitř bytu. I tak ale tuto povinnost často ukládaly stanovy či jiná pravidla společenství vlastníků jednotek. Nyní ale budou taková oznámení povinni provést všichni vlastníci přímo ze zákona. „Novela tak zpřesňuje dosavadní znění zákona a výslovně doplňuje některé práva a povinnosti, které navzdory chybějící právní úpravě byly v praxi aplikovány,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. 

Stavební úpravy navíc mají být pro tento případ vykládány široce. Nemá jít jen o úpravy, které vyžadují součinnost s úřady (jejich povolení či ohlášení), ale jakékoliv stavební úpravy, které mohou mít dopad na společné části domu a na ostatní vlastníky. „Na společné části domu může mít dopad provádění jakýchkoliv stavebních úprav v bytě, protože právě po společných částech budovy se pracovníci stavební firmy pohybují, přesunují materiál, zpravidla je i zašpiní a mohou je tak i poškodit,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. 

Pokud správce domu zjistí ohrožení, může se obrátit na soud a žádat provedení vhodných a přiměřených opatření k odvrácení hrozící škody. Do doby vydání svého rozhodnutí může soud nařídit zákaz dalšího provádění stavebních úprav. Tudíž nejen délka stavebního řízení, ale nově i soudní řízení iniciované správcem může prodloužit, ohrozit nebo prodražit provádění stavebních úprav v bytě. 

O Právní Ochrana Majetku – P. O. M.:

Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí (kam patří například veterány, jachty, letadla nebo podíly ve společnostech) a cenných předmětů, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se konfliktním a nákladným přechodům majetku v rámci dědictví, majetkových ztrát v případě rozvodu, možným podvodům, závisti či škodám z pouhých nedopatření. Více informací na www.pravniochranamajetku.eu.

O AK Polverini Strnad:

Advokátní kancelář Polverini Strnad funguje na trhu téměř 20 let. Po celou dobu své existence usnadňuje svým klientům podnikání a nabízí komplexní business řešení včetně nadstandardních služeb – jako jsou například záruky na smlouvy, upozornění na závazné termíny nebo přípravy jednoduchých obchodních shrnutí právních dokumentů. Kancelář působí v Praze, Římě, Brně a Bratislavě. Jejími zakladateli jsou Pavel Strnad a Giampaolo Polverini. Více informací na www.ak-ps.eu.