Zapomenuté miliony? Digitální dědictví nikdo neřeší

Praha, 2. srpna 2022 – Dědictví se v rámci právní ochrany majetku řeší stále více. Řada lidí sepisuje závěti a přemýšlí nad tím, co bude s jejich nemovitostmi, penězi či dalším majetkem po jejich smrti. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, prakticky nikdo ale neřeší své digitální dědictví – účty a prostředky u platebních systémů typu PayPal, sázkových kanceláří, kryptoměn či profily sociálních sítí influencerů. Pokud toto není v závěti uvedeno, běžně i milionová hodnota aktiv může snadno propadnout.

Continue reading „Zapomenuté miliony? Digitální dědictví nikdo neřeší“

Pronajímáte byt? Pozor na smlouvu, ohlídejte i způsob doručování

Praha, 13. července 2022 – Při pronájmu nemovitosti je správně nastavená nájemní smlouva naprosto zásadní. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, případy, kdy nájemník byt zničí, neplatí nájemné a odmítá se vystěhovat jsou stále častější a možnosti pronajímatele jsou přitom velmi omezené. I okrajové ustanovení o doručování, kterému zpravidla není přikládána velká pozornost, proto může zachránit vlastníkovi nemovitosti jeho majetek.

Continue reading „Pronajímáte byt? Pozor na smlouvu, ohlídejte i způsob doručování“

Ani závěť nemusí zaručit jednoduché rozdělení majetku, Nejvyšší soud změnil zažitá pravidla

Praha, 22. června 2022 – V rámci právní ochrany majetku je třeba pečlivě myslet i na způsob řešení dědictví. Pokud zůstavitel nezanechá závěť, bude jeho pozůstalost rozdělena podle zákona – řada lidí proto začala závěti sepisovat. Nedávný rozsudek Nejvyššího soudu ale změnil zažitá pravidla prokazování platnosti závětí, které nejsou sepsány notářem. Nově musí platnost prokázat ten, kdo má podle takové závěti dědit, ne ten, kdo s ní nesouhlasí. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, jedině závěť sepsaná notářem tak pomůže předejít budoucím sporům mezi dědici, ke kterým dle jeho zkušeností dochází stále častěji.

Continue reading „Ani závěť nemusí zaručit jednoduché rozdělení majetku, Nejvyšší soud změnil zažitá pravidla“

Hypotéka může zkomplikovat rozvod, záleží na majiteli nemovitosti i odkud se platí splátky

Praha, 2. června 2022 – Obecně platí, že když se ze společných peněz financuje nemovitost, která je ve vlastnictví jen jednoho z manželů, je třeba to při vypořádání majetku u rozvodu druhému z manželů nahradit. Nedávný rozsudek Nejvyššího soudu ale ukázal, že toto pravidlo neplatí vždy. Pokud rodina v nemovitosti bydlela a náklady na jiné bydlení by byly dražší než splátky hypotéky, nemusí dotyčný druhému z manželů hradit nic. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, nejlepší je podobným situacím předcházet a využívat předmanželské smlouvy, zúžit společné jmění ale lze i během manželství.

Continue reading „Hypotéka může zkomplikovat rozvod, záleží na majiteli nemovitosti i odkud se platí splátky“

Časovaná bomba: nájemníci nebudou mít na doplatky za energie

Praha, 20. dubna 2022 – V posledních měsících dramaticky rostoucí ceny energií budou mít zásadní dopad i na nájemní bydlení. Velká část majitelů těchto nemovitostí má totiž energie napsané přímo na sebe a svým nájemníkům nezměnila výši záloh. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, roční nedoplatky přitom mohou za současné situace i v menším bytě snadno dosáhnout desítek tisíc korun, což může zkomplikovat situaci nájemců a následně i pronajímatelů.

Continue reading „Časovaná bomba: nájemníci nebudou mít na doplatky za energie“

Předmanželské smlouvy uzavírá téměř čtvrtina českých párů, podíl ale po několika letech poprvé klesl

Praha, 4. dubna 2022 – Za loňský rok uzavřelo v České republice tzv. předmanželskou nebo manželskou smlouvu 23 % párů. Podíl tak poklesl z 23,3 % v roce 2020, kdy stejně jako v předchozích letech zájem o uzavření předmanželských nebo manželských smluv stále rostl – o rok dříve v roce 2019 tyto smlouvy uzavřelo 20 % párů. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, tak i přes aktuální mírný pokles čísla ukazují, že se Češi naučili být více opatrní a řeší i právní ochranu majetku. Výhoda předmanželských smluv se přitom nemusí ukázat jen u rozvodu – ochrání například i v případě, kdy jeden z manželů podniká, což může být zejména v současné turbulentní době zásadní.

Continue reading „Předmanželské smlouvy uzavírá téměř čtvrtina českých párů, podíl ale po několika letech poprvé klesl“

Dědictví: tragická nehoda změní i způsob vypořádání majetku

Praha, 8. března 2022 – Tragická událost má na každého bezpochyby zásadní dopad. Jen na silnicích u nás loni podle policejních dat zemřelo 470 lidí. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, tak poněkud překvapivě může mít taková nehoda zásadní dopad i na způsob řešení dědictví. Pokud zůstavitel nezanechá závěť, bude totiž jeho pozůstalost rozdělena podle zákona. A tak například když při autonehodě zemře jeden člen rodiny a druhý „až“ při převozu do nemocnice, běží dvě navazující dědická řízení, která absolutně změní vypořádání majetku. Klíčové je totiž i pořadí, ve kterém osoby zemřou.

Continue reading „Dědictví: tragická nehoda změní i způsob vypořádání majetku“

Dědíte nemovitost? Kdokoliv si může zjistit nejen vaše osobní údaje, ale i co dalšího jste v rámci dědictví získali

Praha, 3. února 2022 – Pokud je součástí dědictví nemovitost, což je velmi častý případ, jsou detailní informace o pozůstalosti obsažené v dědickém usnesení uloženy na katastru. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, tak tyto informace zdaleka nezahrnují právě jen detaily o nemovitosti, ale o všem, co bylo předmětem dědického řízení – například o zůstatku na účtu, obrazech a dalších sběratelských předmětech, autech nebo podílech ve firmách. A to vše s informacemi o jejich hodnotě a kdo a co přesně zdědil včetně veškerých osobních údajů. Vzhledem k tomu, že je katastr veřejný, katastrální úřad informace zpřístupní každému, kdo o to požádá. Příklady z praxe přitom ukazují, že bez právní ochrany nabytého majetku to může vést i k jeho ztrátě či znehodnocení.

Continue reading „Dědíte nemovitost? Kdokoliv si může zjistit nejen vaše osobní údaje, ale i co dalšího jste v rámci dědictví získali“

Pozor na splatnost provize realitní kanceláři, o peníze je možné přijít

Praha, 4. ledna 2022 – Realitní kancelář by správně měla mít nárok na provizi až ve chvíli, kdy je celá nemovitostní transakce zdárně dokončena. Tedy když je kupující zapsán v katastru nemovitostí a prodávající obdrží peníze. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, často je ale provize vázána na podpis kupní smlouvy. Takový termín je podle něj opravdu předčasný a prodávající – který provizi obvykle platí – by mohl o své peníze přijít. Podpis kupní smlouvy totiž ještě neznamená, že se prodej nemovitosti úspěšně vždy dokončí.

Continue reading „Pozor na splatnost provize realitní kanceláři, o peníze je možné přijít“

Dědictví může být bez závěti zablokováno i na řadu let. Jaké jsou nejčastější důvody?

Praha, 16. prosince 2021 – Bez závěti je pozůstalost rozdělena podle zákona. V takovém případě, kdy zůstavitel neprojevil svou pravou vůli, není výjimkou, že může dědické řízení trvat i několik let. Podle advokáta Pavla Strnada z AK Polverini Strnad nejvíce zdržují spory mezi dědici, množství majetku, který se rozděluje, a složitost jeho struktury. Největší problém nastává, když je součástí pozůstalosti nemovitost v zahraničí.

Continue reading „Dědictví může být bez závěti zablokováno i na řadu let. Jaké jsou nejčastější důvody?“