Dědictví může být bez závěti zablokováno i na řadu let. Jaké jsou nejčastější důvody?

Praha, 16. prosince 2021 – Bez závěti je pozůstalost rozdělena podle zákona. V takovém případě, kdy zůstavitel neprojevil svou pravou vůli, není výjimkou, že může dědické řízení trvat i několik let. Podle advokáta Pavla Strnada z AK Polverini Strnad nejvíce zdržují spory mezi dědici, množství majetku, který se rozděluje, a složitost jeho struktury. Největší problém nastává, když je součástí pozůstalosti nemovitost v zahraničí.

Continue reading „Dědictví může být bez závěti zablokováno i na řadu let. Jaké jsou nejčastější důvody?“

Kdy dědí prarodiče rodičů? Přehled dědických tříd

raha, 4. listopadu 2021 – Způsob řešení dědictví je nedílnou součástí právní ochrany majetku a péče o majetek obecně. Pokud zůstavitel nezanechá závěť, bude totiž jeho pozůstalost rozdělena podle zákona. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, tak v takovém případě zůstavitel neprojeví svou pravou vůli, a zvyšuje se tak riziko sporů mezi dědici. Navíc se dědictví může přesunout k nečekaným příbuzným – klidně až o tři generace k prarodičům rodičů zůstavitele.

Continue reading „Kdy dědí prarodiče rodičů? Přehled dědických tříd“

AK Polverini Strnad ve spolupráci s AK SEDLAKOVA LEGAL pomohly s právním nastavením při generační inovaci software pro podporu správy rádiového spektra

V souvislosti se snahou o postupnou digitalizaci státní správy (zejména z hlediska propojení s budoucím webovým portálem) byl stávající zastaralý systém pro podporu správy rádiového spektra zásadní překážkou úspěšné digitalizace státní správy v této oblasti. Realizací nového systému by mělo dojít k vytvoření moderního, efektivního a přívětivého pracovního prostředí s výrazně rozšířenými možnostmi jej customizovat podle potřeb jeho uživatelů. Stávající systém mj. neumožňuje integraci s dalšími informačnímu systémy ČTÚ, zabezpečujícími související agendy a podpůrné funkcionality (spisová služba, účetní systém, katalog subjektů a další). V budoucnu je v plánu i integrace s webovým portálem pro příjem a odbavení požadavků/žádostí žadatelů (veřejnosti) souvisejících s problematikou individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Continue reading „AK Polverini Strnad ve spolupráci s AK SEDLAKOVA LEGAL pomohly s právním nastavením při generační inovaci software pro podporu správy rádiového spektra“

Jakou úschovu peněz při nákupu nemovitosti využít? Rizika jsou rozdílná

Praha, 20. října 2021 – Poptávka po nemovitostech je enormní a kupující se často předhánějí, proč by měli svůj vysněný byt či chalupu získat právě oni. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, pořizují tak často nemovitosti bez řádného prověření, navíc nemyslí na správnou úschovu peněz při kupním procesu. Ne všechny „bezpečné“ způsoby úschovy – tedy u notáře, v bance, nebo u advokáta – totiž mají stejnou míru rizika. Například pokud advokát uložené peníze úmyslně zpronevěří, zpravidla se na to nevztahuje pojistné plnění jeho povinné pojistky.

Continue reading „Jakou úschovu peněz při nákupu nemovitosti využít? Rizika jsou rozdílná“

Manželství bez předmanželské smlouvy je sázka o polovinu majetku, doplatit na to mohou i děti

Praha, 21. září 2021 – Společné jmění manželů vzniká automaticky ze zákona uzavřením manželství. Při jeho vypořádání soudem – například v případě rozvodu – pak zásadně platí, že manželé mají na jmění stejný podíl. Proto je důležité v rámci právní ochrany majetku uzavřít ještě před svatbou předmanželskou smlouvu. V České republice to tak dělá již téměř čtvrtina snoubenců. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, pandemie názor na využívání těchto smluv výrazně mění – nejen díky hrozícímu nárůstu počtu rozvodů po dlouhodobém soužití párů v karanténách, ale i jako důsledek omezení podnikání a rizik dopadu krachu firmy na společnou rodinu.

Continue reading „Manželství bez předmanželské smlouvy je sázka o polovinu majetku, doplatit na to mohou i děti“

Společné bydlení pro pozůstalou manželku i partnerku? Bez závěti se to může stát

Praha, 17. září 2021 – V rámci právní ochrany majetku je třeba pečlivě myslet i na řešení případného dědictví. Pokud neexistuje závěť, bude totiž pozůstalost rozdělena podle zákonných pravidel – tzv. dědických tříd. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, tak v takovém případě hrozí riziko zejména nesezdaným párům – partner totiž bude dědit pouze v případě, že zemřelý neměl děti a žili ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku. Praxe navíc ukazuje, že mohou nastat i kuriózní situace, kdy byt zdědí napůl manželka a partnerka.

Continue reading „Společné bydlení pro pozůstalou manželku i partnerku? Bez závěti se to může stát“

Pozor na započítávání kauce oproti nájmu, může to být trestný čin

Praha, 4. srpna 2021 – Na konci června vypršelo moratorium na podání insolvenčního návrhu, které vyvolala pandemie koronaviru a snaha státu její ekonomické dopady zmírnit. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, který se specializuje na insolvenční právo, lze proto v druhé polovině roku očekávat dramatický nárůst firemních insolvencí. Neočekávaný dopad to přitom může mít i na majitele prostor, ve kterých firmy v insolvenci působí – přestože pronajímatelé zpravidla drží kauci často ve výši až šesti nájmů, nemohou ji v průběhu insolvenčního řízení za určitých okolností již započíst oproti dluhu na nájmu.

Continue reading „Pozor na započítávání kauce oproti nájmu, může to být trestný čin“

Deset rad při koupi nemovitosti: jak správně zajistit právní ochranu svého majetku

Praha, 27. července 2021 – Poptávka po nemovitostech – zejména těch rekreačních – je v poslední době enormní. Lidé je často kupují bez řádného prověření, což jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad může mít zásadní negativní dopad na jejich budoucí hodnotu. Ve spolupráci se společností Právní Ochrana Majetku proto přináší na základě svých zkušeností deset rad, jak nejlépe ochránit svůj majetek při nákupu rodinného domu či bytu z druhé ruky.

Continue reading „Deset rad při koupi nemovitosti: jak správně zajistit právní ochranu svého majetku“

S červnem končí odklad povinnosti podat insolvenční návrh, hrozí dramatický nárůst firemních insolvencí

Praha, 28. června 2021 – Novela insolvenčního zákona odložila z důvodu pandemie až do 30. června povinnost podat insolvenční návrh. Toto moratorium nyní vyprší a jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, který se specializuje na insolvenční právo, namísto skutečného řešení se tak pouze uměle oddálily reálné následky koronavirové krize. V druhé polovině roku proto lze očekávat dramatický nárůst firemních insolvencí.

Continue reading „S červnem končí odklad povinnosti podat insolvenční návrh, hrozí dramatický nárůst firemních insolvencí“

Svěřenský fond může při chybném nastavení i propadnout státu

Praha, 16. června 2021 – Obliba svěřenských fondů stále roste, mnozí si ale neuvědomují všechna úskalí, která tento způsob právní ochrany majetku přináší. Jedním z nich je i správné nastavení statutu fondu. Protože majetek vložený do svěřenského fondu nepatří zakladateli, správcům ani obmyšleným, je z pohledu práva ve zvláštním stavu – nepatří totiž nikomu. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, mohou proto špatně nastavené zakládající dokumenty způsobit, že bude komplikované plnění z fondu vyplatit či dokonce může veškerý majetek připadnout státu.

Continue reading „Svěřenský fond může při chybném nastavení i propadnout státu“