SFG Holding rozšiřuje portfolio produktů akvizicí S&P Czech Finance

jednotlivců i firem, realitní služby, projektové řízení a investice do developmentu, nemovitostí a startupů, získal tříčtvrtinový podíl ve společnosti S&P Czech Finance. SFG tím výrazně zvětšuje svůj záběr a rozšiřuje portfolio produktů pro své klienty.

Společnost S&P Czech Finance se zabývá zprostředkováním obchodů na většině akciových trhů, investičním poradenstvím a budováním efektivních portfolií. Vznikla v roce 2011 a je licencovaným investičním zprostředkovatelem regulovaným ČNB, nabízí klientům investice na kapitálovém trhu a obchoduje přes obchodníka s cennými papíry Atlantik, který spadá pod J&T banku.

Společnost má klientskou základnu čítající něco mezi třemi a čtyřmi stovkami klientů a objem transakcí dosahuje nižších stovek milionů korun ročně.

„Díky tomuto spojení můžeme nabízet mnohem bohatší sestavu produktů než dřív – v S&P Czech Finance se totiž zaměřovali pouze na kapitálový trh, dnes ale mohou nabízet produkty celé skupiny, využívat i systémy SFG, jako je klientská zóna, a těžit tak ze všech výhod v rámci celého holdingu,“ říká jeho CEO Michal Dědek.

Fúze má kořeny už v roce 2017, kdy paradoxně s nabídkou odkoupení podílu v tehdejší Dědkově společnosti Finin Group přišel Aleš Procházka, jeden ze zakladatelů S&P Czech Finance. Po odmlce přišla na podzim loňského roku situace obrácená – S&P Czech Finance se dostala do potíží a z dvanáctimilionových tržeb roku 2018 spadla na čtvrtinu. „Příležitostí byla fúze Finin Group a Success Group pod křídla holdingu. Portfolio S&P Czech Finance tak skvěle doplnilo skladbu služeb, které chceme klientům nabízet. Původně jsme zamýšleli koupit 51procentní podíl, zásahem koronavirové krize jsme na konci dubna uzavřeli obchod za nižší jednotky milionů a náš podíl nakonec činí 75 procent,“ popisuje Dědek.

„Myšlenka na spojení vznikla již před třemi lety. Pracovali jsme na celém procesu a domlouvali podmínky. Koronavirová krize vše uspíšila a jsme rádi, že jsme se mohli stát součástí skupiny SFG, dokázali jsme stabilizovat společnost a zvětšili jsme tak portfolio o další produkty, což naši klienti určitě ocení. V budoucnu plánujeme založení obchodníka s cennými papíry, abychom mohli nadále rozšiřovat sortiment služeb,“ dodává Aleš Procházka, který v současnosti v holdingu zůstal na pozici CEO S&P Czech Finance.

Z týmu S&P Czech Finance přešlo pod křídla holdingu pět z původních devíti lidí. Jsou plně začleněni do jeho struktury, tvoří ale samostatnou jednotku, která bude nadále operovat pod názvem S&P Czech Finance, člen holdingu SFG.

V tuto chvíli se SFG Holding soustředí na stabilizování firmy, péči o kmenové klienty a jejich začlenění do struktury holdingu. „Vyrovnali jsme některé závazky, aplikujeme naše interní procesy a pomalu začínáme rozjíždět obchodní stránku. Předpokládám, že už od začátku června budeme schopni klientům poskytovat veškeré služby tak, jak byli zvyklí,“ dodává Dědek.

Více o SFG Holding

SFG Holding vznikl v roce 2019 sloučením dvou samostatných společností Success Group a Finin Group, za nimiž stojí jejich zakladatelé Tereza Kouklová a Michal Dědek. Holding se věnuje odbornému poradenství a financování jednotlivců i firem, realitním službám, projektovému řízení a investicím do developmentu, nemovitostí a startupů.