Příjemci z programů COVID jsou nejčastěji malé a střední firmy

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam příjemců v programech COVID prostřednictvím úvěrů a záruk. Společnost Bisnode provedla analýzu úspěšných žadatelů – z 1 332 subjektů 90 % tvoří právnické osoby, s jasnou převahou společností s ručením omezeným, nejvíc žadatelů má sídlo v Jihomoravském kraji, Praze a Moravskoslezském kraji. Téměř 70 % příjemců má tržby v rozmezí 10–200 milionů korun. Podpora míří nejčastěji k firmám podnikajícím v silniční nákladní dopravě, stravování nebo obchodu s automobily.

„Podrobná analýza ukázala, že mezi úspěšnými žadateli o státem ručený úvěr v programu COVID převažují stabilní společnosti s nejvyšším Bisnode ratingem A – AAA a u žádného z příjemců neevidujeme negativní událost. Jediným nešvarem je fakt, že třetina firem, které čerpají státní podporu, nesplnila informační povinnost, tedy nezveřejnila finanční výkazy za rok 2018, a tím porušila zákon,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Spektrum úspěšných žadatelů o státem ručený úvěr je pestré, čítá více než 300 různých oblastí činnosti. Největší počet příjemců podniká v silniční nákladní dopravě, stravování, obchodu s automobily, ubytování a nespecializovaném velkoobchodu. 

TOP 5 nejčastějších příjemců podle oboru činnosti

Obor činnosti Počet příjemců Podíl na celku
Silniční nákladní doprava 64 4,80 %
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 55 4,13 %
Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly 28 2,10 %
Hotely 28 2,10 %
Nespecializovaný velkoobchod 28 2,10 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

V programech COVID byly nejčastěji úspěšné malé a střední firmy s ročním obratem mezi 10 a 30 miliony korun, což přestavuje téměř pětinu příjemců. Následují společnosti s obratem 30 – 60 milionů korun a 100 – 200 milionů korun, shodně se zhruba 17,5 % na celku.

Členění příjemců podle obratu

Kategorie obratu Počet příjemců Podíl na celku
10 000 000 – 29 999 999 Kč 246 18,46 %
30 000 000 – 59 999 999 Kč 234 17,56 %
100 000 000 – 199 999 999 Kč 233 17,49 %
60 000 000 – 99 999 999 Kč 201 15,09 %
200 000 000 – 299 999 999 Kč 99 7,43 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode