Aplikace Assessment Hub se ptá na všechny otázky ohledně rizik

11. června 2020 – Nová aplikace posuzuje sítě, automatizační techniku a kybernetickou bezpečnost na základě současných osvědčených postupů a poskytuje hodnocení rizik, podle kterých lze upřednostnit nápravná opatření

Společnost Rockwell Automation vydala novou aplikaci, která bude pomáhat vedoucím provozu, dílenským mistrům a odborníkům v oblasti IT/OT posuzovat úroveň provozního rizika v rámci svých propojených infrastruktur.

Aplikace Assessment Hub pokrývá sítě, automatizační techniku a kybernetickou bezpečnost a byla vyvinuta s cílem zajistit, aby si vedoucí pracovníci byli více vědomi zvýšené úrovně rizik spojených s rostoucím počtem připojených pracovních prostorů a chytré výroby.

Aplikace, která je nyní k dispozici pro Android a iOS, se nejdříve ptá na řadu jednoduchých, intuitivních otázek a poté poskytne na základě osvědčených postupů v průmyslu personalizované hodnocení udávající vysokou, střední nebo nízkou úroveň rizika.

Podle Marca Bareta, regionálního ředitele EMEA pro podporu zákazníků a servis ve společnosti Rockwell Automation: „Moderní propojené výrobní postupy se spoléhají na robustní a bezpečnou propojenou infrastrukturu a zařízení – slabé místo v kterémkoli bodě tohoto řetězce může představovat významná provozní rizika. Vzhledem k tomu, že továrny a závody organicky vyrůstají do tzv. propojeného podniku (Connected Enterprise), může začít být obtížné sledovat, co přesně bylo kde nainstalováno a co případně může mít negativní účinky na podnik, pokud by se vyskytly nějaké problémy.“

 „Vyvinuli jsme tuto aplikaci tak, aby fungovala jako výchozí bod pro důkladnější posouzení závodu,“ pokračuje, „protože, podle našich četných zkušeností získaných z projektů po celém světě, jednoduché provozní problémy a rizika mohou často naznačovat větší, širokosáhlé problémy, které nejsou vždy tak snadno předvídatelné nebo analyzovatelné.“

 „Pomocí doptávání se na otázky týkající se sítí, provozních prostředků a zabezpečení – i když jen na několik jednoduchých, například těch, které se používají v aplikaci, si uživatelé mohou začít vytvářet představu o tom, kde jsou potenciální rizika, a následně vyvíjet a rozšiřovat své operace ve strukturovanějším a dobře spravovaném prostředí. Hlavním cílem aplikace i služeb pro zabezpečení sítě je pomáhat našim zákazníkům budovat bezpečnější a robustnější architekturu, na níž lze založit budoucí produktivnější a výnosnější operace,“ uzavírá Baret. 

Aplikace Assessment Hub je již dostupná v Apple App Store a v Google Play Store

Fotografii naleznete na následujícím odkazu:

https://www.flickr.com/photos/pramconsulting/49987699842/sizes/l/

O společnosti Rockwell Automation 

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 23,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries. To learn more about how we are making Smart Manufacturing more productive, visit www.rockwellautomation.com