OKIN Facility založil novou dceřinou společnost. Poskytovat bude řešení z oblasti internetu věcí.

Praha, 16. června 2020 – Česká společnost OKIN Facility, která už přes 25 let poskytuje služby v oboru facility managemetu založila dceřinou společnost iotor a.s. Ta se zaměří na aplikaci praktických a rychlých řešení založených na technologii internetu věcí. Ředitelem iotoru se stal Dalibor Lukeš.

2020-06-16 16_07_06-Vyvíjíme praktická a jednoduše použitelná řešení na bázi internetu věcí.

Poskytovatel služeb facilty, společnost OKIN Facility, založil novou dceřinou společnost iotor. Ta bude svým zákazníkům nabízet rychlá a praktická řešení z oblasti internetu věcí. Na základě dlouholetých zkušeností společnosti OKIN Facility propojuje iotor technologii IoT s agendou správy budov. Know-how společnosti OKIN BPS zajišťuje, že získaná data z instalovaných čidel budou použita v procesní automatizací. 

Do čela nové společnosti se postavil Dalibor Lukeš, který do iotoru přišel ze Siemens Digital Industries Software. Svoje zkušenosti v oboru digitální transformace a adopce nových technologií čerpá zejména z řízení týmů a projektů ve společnostech jako Microsoft, Siemens nebo Software ONE.

“Mým cílem v iotoru je zejména pomoci našim klientům smysluplně využít moderní platformu internetu věcí (IoT) prostřednictvím praktických a velmi rychle využitelných řešení s napojením na následnou procesní automatizaci. Hlavním nástrojem, který nám k tomu pomůže je kombinace zkušeností získaných během již realizovaných IoT projektů a dlouholeté působení v oblasti správy budov a zařízení s OKIN FACILITY a automatizace procesů v OKIN BPS.” říká ke svému jmenování ředitel společnosti iotor Dalibor Lukeš. 

    Základem nabídky společnosti iotor je řešení SARA.hub (Smart Assets and Rapid Actions), které je zaměřeno na sběr, vyhodnocení a především návazné akce v oblastech monitoringu prostředí budov, zařízení a energií. Pro získání vstupních dat je možné do řešení připojit širokou škálu různých senzorů (teplo, vlhkost, CO2, pohyb, vibrace, stav měřidel) i ucelených systémů sbírající data z provozu technologií. Na základě průběžné analýzy získaných dat, která je současně možné zobrazovat v různých přehledech i grafech, je následně možné aktivovat procesy reagující na nastalou situaci a to včetně vstupu dat a zahájení činností v externím systému. 

O společnosti iotor:

Společnost iotor a.s. se zaměřuje na praktická a rychle použitelná řešení na bázi internetu věcí (IoT) s primárním využitím v oblastech správy budov, zařízení a energií. Vyvíjí a dodává řešení založená na praktických scénářích použití, kde hlavním cílem je zajištění správné a pokud možno automatizované reakce na dostupná data. Snahou je co nejvíce využít již existující prostředí klienta to jak na straně sběru dat, tak pro návazné procesy.

O společnosti OKIN Facility:

Okin Facility je specialista v poskytování integrovaného facility managementu, v jehož rámci zajišťuje technické služby (hard services), jako jsou správa a údržba budov, havarijní služba či energetický management, revize vyhrazených technických zařízení a podpůrné a administrativní služby (soft services) – bezpečnostní služby, recepce, helpdesk, úklid apod. Okin Facility nepřetržitě inovuje své služby a svým klientům nabízí unikátní know-how, které mj. čerpá také z členství v mezinárodní alianci European Customer Synergy. V současné době spravuje 9 tisíc objektů s více než 6 miliony m2 podlahové plochy. Mezi její klienty patří například ALBERT, Kofola, UnicreditBank, Komerční banka a mnoho dalších.