Konec absurdního předkupního práva na nemovitosti se blíží

Praha, 17. června 2020 – Již za dva týdny – 1. července – bude účinná novela Občanského zákoníku. Tou nejvíce viditelnou změnou pro většinu případů je zrušení předkupního práva k podílu na nemovitostech, což eliminuje typické problémy z praxe. Vznikaly totiž absurdní situace, kdy například pro prodej garážového stání byl nutný souhlas desítek dalších vlastníků bytů v domě. Předkupní právo nyní zůstane pouze pro případy, kdy vznik spoluvlastnictví nešlo ovlivnit – například v případě dědění. Dle advokáta Pavla Strnada z AK Polverini Strnad je ale dobré vyřešit právní ochranu majetku včas a těmto situacím předcházet, protože právě spoluvlastnictví dědiců často vyvolává spory.

„S předchozí novelou Občanského zákoníku se využití předkupního práva skutečně v mnoha případech zkomplikovalo. Současnou novelu, která navrací uplatnění předkupního práva jen ve vybraných případech, opravdu vítám. Očekávám ale, že právě mezi dědici bude předkupní právo i nadále hojně využíváno. Přitom v rámci právní ochrany majetku je vhodné zejména nemovitosti nedělit vůbec a striktně je odkázat jen jedinému dědici. Jedině tak je možné předejít vzniku nepříjemných rodinných sporů. Mohou se objevit i situace, kdy si spoluvlastníci rozdělí nemovitost, ale její části pak jsou funkčně nevyužitelné,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Ustanovení o předkupních právech byla novelizována již v roce 2016, ale tak, že při převodu spoluvlastnického podílu na jakékoli nemovitosti spoluvlastníci vždy měli předkupní právo. To vyvolalo vlnu kritiky a v praxi se stalo neudržitelným. Například při prodeji garážového stání vymezeného jako nebytová jednotka spoluvlastněná i ostatními vlastníky v domě bylo totiž nezbytné oslovit všechny tyto spoluvlastníky s nabídkou spoluvlastnického podílu – vznikala tak absurdní situace přehnané administrativy, kdy bylo oslovováno i 50 a více vlastníků, a zamýšlený prodej pak mohl být snadno i zmařen.

Nyní se vrací původní koncepce. Ta umožňuje uplatnit předkupní právo mezi spoluvlastníky pouze v případech, kdy jejich spoluvlastnictví vzniklo bez jejich vůle. Po uplynutí šesti měsíců od vzniku spoluvlastnictví pak už ani v těchto případech. Nové změny budou platit až pro případy smluv uzavřených po 1. 7. 2020 – pokud byla smlouva uzavřena před tímto datem, předkupní právo spoluvlastníků k nemovitosti trvá a spoluvlastníky je tak nutné oslovit.

O Právní Ochrana Majetku – P. O. M.:

Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí (kam patří například veterány, jachty, letadla nebo podíly ve společnostech) a cenných předmětů, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se konfliktním a nákladným přechodům majetku v rámci dědictví, majetkových ztrát v případě rozvodu, možným podvodům, závisti či škodám z pouhých nedopatření. Více informací na www.pravniochranamajetku.eu.

O AK Polverini Strnad:

Advokátní kancelář Polverini Strnad funguje na trhu téměř 20 let. Po celou dobu své existence usnadňuje svým klientům podnikání a nabízí komplexní business řešení včetně nadstandardních služeb – jako jsou například záruky na smlouvy, upozornění na závazné termíny nebo přípravy jednoduchých obchodních shrnutí právních dokumentů. Kancelář působí v Praze, Římě, Brně a Bratislavě. Jejími zakladateli jsou Pavel Strnad a Giampaolo Polverini. Více informací na www.ak-ps.eu.