9 z 10 profesí v budoucnosti bude vyžadovat digitální dovednosti

Málokterý zaměstnanec se nyní při práci obejde bez znalostí počítače. Nicméně postupující automatizace a digitalizace z potřeby udělá nutnost. Evropská komise očekává, že je bude brzy vyžadovat devět z deseti profesí. Přitom ale 44 % Evropanů nyní neovládá ani základy. Lépe na tom nejsou ani Češi. Z nich své digitální znalosti rozvíjí jen 28 % z nich.

Zatímco ve Finsku své počítačové dovednosti rozvíjí 64 % obyvatel, u nás to není ani polovina z tohoto čísla. Češi tedy v porovnání s ostatními obyvateli EU značně zaostávají. Přitom počítač v práci využívají podle ČSÚ téměř dvě třetiny z nich. Jenže jen šest procent Čechů se v posledním roce účastnilo kurzu, který jim hradil zaměstnavatel. Pokud už se přece jen rozhodnou dovzdělat, volí mnohem častěji variantu samostudia.

Jde o tristní čísla v porovnání s tím, jak rychle digitalizace mění nejen pracovní trh, ale i náplň jednotlivých profesí. Existuje totiž stále více hybridních pozic, které v sobě spojují různé oblasti. „Pokud se zaměříme na ty v nejrychleji rostoucích odvětvích, jakými je marketing, analýza dat či výroba, pak téměř dvě třetiny z pozic už nyní vyžadují určitou znalost kódování,“ připomíná Barbora Wachtlová, provozní ředitelka společnosti Green Fox Academy, která organizuje rekvalifikační kurzy programování.

S tím souhlasí i Andrea Šebková, Software HR Lead ze společnosti VORK Consulting: „Nástup digitalizace a automatizace v posledních letech odráží i požadavky firem na znalosti uchazečů o práci. Například dříve byl nejjednodušší cestou, jak se dostat do IT, testing, ve kterém se vše dělalo manuálně. Tedy za každým kliknutím byl člověk a nebyly nutné žádné technické dovednosti. Dnes je snaha mít vše zautomatizované a většina testerů musí umět alespoň částečně programovat.“

Zánik míst a ohrožená střední třída

A bude hůř. V Česku by do roku 2029 mělo kvůli automatizaci ubýt zhruba 3,9 milionu pracovních míst. Pozice, které zůstanou zachovány, projdou razantní změnou náplně práce. Obecně se očekává, že tyto změny nejvíce zasáhnou střední třídu. „Nedojde-li v nejbližší době ke zásadní změně systému vzdělávání, problém se bude zhoršovat,“ varuje Andrea Šebková a vysvětluje: „Už nyní se nacházíme v situaci, kdy mnoho vysokoškolsky vzdělaných a talentovaných lidí není schopno sehnat práci ve svém oboru. Pokud přece jen uplatnění najdou, jedná se o zaměstnání s velmi nízkým ohodnocením.“

Ženy na okraji společnosti 

Přitom není žádným tajemstvím, že půjde z velké části o ženy. Právě ony totiž volí mnohem častěji humanitní studia a sociální vědy, které digitální doba odsouvá na vedlejší kolej. Výpočetní technika je dámy příliš neláká. „V digitálním sektoru pracuje 3,1krát více mužů než žen,“ poukazuje na evropská čísla Andrea Šebková a doplňuje: „Když se zaměříme jen na obor IT, tak v EU tvoří ženy jen 17 % odborníků. V Česku je to dokonce jen desetina. Tento trend je třeba změnit.“ 

Řešení v podobě rekvalifikace

Cestou, jak ven z oborů, kde ubývá pracovních příležitostí či jsou nízké platy, je rekvalifikace. Ta se stane v budoucnu běžnou součástí profesní kariéry a podle odhadů jí průměrně každý člověk absolvuje třikrát až čtyřikrát za život. Výběr správného odvětví bude klíčový a může počet rekvalifikací snížit. 

Největší jistotu a perspektivu do budoucna nabízí právě IT, které zažívá boom. „Rychlý nástup digitalizace spojený s dlouhodobým nedostatkem odborníků na trhu, dává šanci nováčkům, jimž nabízí slibnou a stálou budoucnost,“ uvádí Andrea Šebková z VORK Consulting. 

To si uvědomuje stále více lidí. „Například 70 % našich studentů z kurzu Junior programátor původně pracovalo v oborech, které brzy kvůli automatizaci zaniknou,“ zmiňuje Barbora Wachtlová z Green Fox Academy a dodává: „Po absolvování kurzu a nástupu do práce mělo 17 % z nich ihned vyšší plat, než byl jejich původní. Dalších 66 % pak mělo více po třech až čtyřech letech. Zároveň je potřeba zmínit, že několikaměsíční intenzivní kurz pro začátek plně dostačuje. Jen zhruba 18 % pozic v IT totiž skutečně vyžaduje vysokoškolský diplom z informatiky. Z toho důvodu nejsou obavy na místě a je dobré zkusit své štěstí v tomto oboru.“ 

Poznámky pro média:

Společnost Green Fox Academy (GFA) byla založena v roce 2015 v maďarské Budapešti, kde se velmi rychle stala jedničkou na trhu. Spolupracuje zde se společnostmi, jakými jsou Lufthansa, Evosoft (Siemens) či Bosch. Doposud její kurzy programování v Maďarsku i Česku absolvovalo více než 700 lidí. GFA vstoupila na český trh v září roku 2018, kdy byl v Praze zahájen první kurz Junior programátor. V řadě již čtvrtý kurz začal v březnu 2020. Kromě čtyřměsíčního intenzivního kurzu byl v listopadu 2019 otevřen večerní a víkendový kurz programování. Po vypuknutí pandemie GFA pořádala řadu online kurzů zdarma, kterých se zúčastnilo přes 1100 lidí. 99 % absolventů kurzu junior programátor pracuje na pozici junior software developer, a to ve společnostech jako Rohlík.cz, Artinii či Lundegaard. Více informací naleznete na www.greenfoxacademy.cz.