Insolvenční správce nesouhlasí s oddlužením Tomáše Bárty i jeho financování Natlandem

Praha, 18. června 2020 – Insolvenční správce Jaroslav Brož nesouhlasí s návrhem na oddlužení Tomáše Bárty a doporučil na jeho majetek vyhlásit konkurz. Zpochybnil rovněž zákonnost nabídky na úvěrové financování zkrachovalého podnikatele předložený finanční skupinou Natland, který podle něj nabourává nezávislost a nestrannost celého insolvenčního řízení.

Podle insolvenčního správce nesplňuje Bárta základní podmínky pro schválení oddlužení, mezi kterými je mimo jiné poctivý záměr dlužníka. Podnikatel zamlčel některé závazky svých věřitelů a také neodůvodněně zvýhodňoval některé věřitele tím, že jim vyplácel částky v hotovosti. Tyto platby nejen že odporují zákonu o omezení plateb v hotovosti, ale navíc nejsou ani řádně zaneseny v Bártově vlastním účetnictví a neexistují na ně žádné oficiální doklady o těchto platbách. Insolvenční správce ve svém odůvodnění zdůrazňuje: „Z výše uvedených skutkových zjištění plyne důvodná pochybnost, že Dlužník (Tomáš Bárta) jedná nepoctivě, lehkovážně a nedbale, jak před insolvenčním řízením, tak i v jeho průběhu a tedy, že je zde možno shledat existenci nepoctivého záměru Dlužníka“.

Jaroslav Brož také ve svém odůvodnění upozorňuje dále na fakt, že uspokojení pohledávek věřitelů je zcela odvislé od výsledku soudního sporu o 10% podíl v energetické firmě, na který si Bárta dlouhodobě a neúspěšně klade nárok, jak již potvrdil i městský soud v Praze. Mimo to totiž podnikatel již nedisponuje žádným majetkem. „V případě neúspěchu bude výtěžnost zpeněžení minimální (bagatelní až nulová)“, uvádí Brož doslova. 

Právě na podíl v energetické firmě oceněný na 1 miliardu korun má spadeno kontroverzní finanční skupina Natland, která do kauzy vstoupila s nabídkou na úvěrové financování Bártových sporů s majiteli energetické firmy a také těch v rámci insolvenčního řízení. Insolvenční správce však varuje soud před tím, že přijetí této nabídky na „kreativního financování“ by fakticky vedlo k financování Bárty i insolvenčního správce jedním subjektem. Brož přímo vyslovuje obavu o obcházení zákona a nabourání nezávislosti insolvenčního řízení: „Mezi insolvenčním správcem a Dlužníkem nemusí z povahy věci jejich právního vztahu být shoda a jednotné financování může nabourávat nezávislost a nestrannost těchto dvou subjektů, neboť zájmy Dlužníka mohou být odlišné od zájmů representovaných insolvenčním správcem“, uvádí ve svém odůvodnění.

Není to zdaleka poprvé co se skupina Natland Tomáše Rašky dostává do sporu s insolvenčním správcem. Na její agresivní metody, často za hranou zákona, upozorňoval již před lety známý insolvenční správce Lee Louda, který se s jejími praktikami detailně seznámil v kauze o Rezidenci Kavčí Hory. V tomto insolvenčním řízení prosazoval Natland rovněž reorganizaci na úkor konkurzu takovými metodami, že na něj musel Louda podat trestní oznámení. V obsáhlém šedesátistránkovém textu detailně popsal mechanismus založený taktéž na „kreativním financování“, jehož podstatou bylo, že úvěr ve výši 175 milionů korun poskytnutý Natlandem, skončil prostřednictvím série transakcí obratem zpět na jeho účtech. Zaplatil by tak sám sobě a byty v hodnotě přes sto milionů korun by získal téměř zadarmo. Vrchní soud dal tehdy Loudovy za pravdu, reorganizaci zrušil a poslal firmu do konkurzu. Není proto divu, že se Jaroslav Brož nabídce na „kreativní financování“ Natlandem nyní staví s důvodným podezřením.

Odkaz na insolvenční rejstřík zde: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=42784281