SAP pomáhá přeměnit data ve prospěch kontinuity podnikání

PRAHA, Česká republika, 23. června 2020 — Společnost SAP představila na konferenci SAPPHIRE NOW Converge, která proběhla online od 15. do 19. června 2020, nové funkce a vylepšení portfolia Business Technology Platform. Cílem těchto inovací je pomoci podnikům získávat z dat skutečnou obchodní hodnotu a podpořit kontinuitu jejich podnikání i během nečekané krize a ekonomického otřesu. 

SAP Business Technology Platform umožňuje vývojářům i podnikovým uživatelům efektivnější přístup k integrovaným nástrojům a službám. Zaměřuje se na tři klíčové oblasti podnikového IT: práci s daty, integraci a rozšíření. Tyto funkce umožňují zákazníkům lépe a rychleji reagovat na překážky, které dnes mohou podnikání brzdit, jako například přílišná složitost podnikového IT nebo neustálé změny podnikatelského prostředí, k nimž docházelo během pandemie viru COVID-19.

SAP Business Technology Platform lze provozovat na vlastní infrastruktuře, v cloudu nebo v hybridním prostředí. Bez ohledu na způsob nasazení platforma umožňuje zákazníkům:

  • řídit v reálném čase různá úložiště dat pomocí platformy SAP HANA,
  • integrovat a rozšiřovat podnikové aplikace v libovolném prostředí pomocí sad SAP Cloud Platform Integration Suite a SAP Cloud Platform Extension Suite,
  • analyzovat data a tímto způsobem vylepšovat plánování a rozhodování díky řešením SAP Analytics Cloud a SAP Data Warehouse Cloud,
  • průběžně inovovat podnikání pomocí dalších inteligentních technologií.

Excelentní práce s daty

Platforma SAP HANA byla uvedena před 10 lety a aktuálně má více než 32 400 zákazníků. Nejnovější verze SAP HANA 2.0 SPS 05 (bude vydána na konci červa) podporuje hybridní scénáře provozu pomocí nové datové platformy SAP HANA Cloud (vydání naplánováno na začátek července), poskytuje nové funkce, jako například nativní rozšíření úložiště pro zjednodušení správy dat, a snižuje celkové náklady na vlastnictví a správu dat. Podle prognóz analytické společnosti IDC získají zákazníci SAP HANA za pět let v průměru 679procentní návratnost investic. SAP HANA Cloud poskytuje platformu pro řízení dat i analytiku, v rámci níž lze provozovat další řešení. Vedle Microsoft Azure je nyní k dispozici i na Amazon Web Services, což zákazníkům přecházejícím na cloud poskytuje větší pružnost a možnost výběru. Rozšiřující cloudové nástroje společnosti SAP pro datové sklady (SAP Data Warehouse Cloud) a analytiku (SAP Analytics Cloud) zahrnují řadu předpřipravených scénářů, umožňujících podnikům získat rychlý přehled o jejich datech. Aktuální novinky v SAP Data Warehouse Cloud nabízejí předpřipravené scénáře i pro firmy podnikající v oblasti maloobchodu. Další takové scénáře a konektory budou díky rostoucímu ekosystému partnerů k dispozici na SAP App Center. Vydána byla rovněž nová verze platformy SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3, která posiluje integraci se SAP Analytics Cloud a usnadňuje tak zákazníkům migraci do cloudu.

Zjednodušení a integrace
V rámci sady SAP Cloud Platform Integration Suite společnost SAP nyní zjednodušila cenovou politiku i samotný proces nákupu. Využívání více služeb či licencí je nyní možné s jedinou registrací. Zákazníci mohou pružně využívat různé služby podle aktuální potřeby na základě jednotného cenového modelu. SAP také nabízí integrační balíčky pro komunikaci mezi jednotlivými aplikacemi SAP bez dodatečných poplatků.

Rozšíření podnikových procesů v reálném čase
Sada SAP Cloud Platform Extension Suite a nové balíčky umožňují zákazníkům upravovat a rozšiřovat podnikové procesy v reálném čase. Specialisté díky tomu mohou řídit workflow probíhajících podnikových procesů, jako je schvalování investičních výdajů pomocí specializovaného nástroje, stejně jako konfigurovat a spouštět rozšíření aplikací bez pomoci firemního IT oddělení. Další rozšiřující specializované řešení vyvíjí SAP ve spolupráci se společností Honeywell. Tato cloudová aplikace bude určena speciálně pro firmy, které podnikají v realitním průmyslu.

Zaměstnanci, výroba a zákazníci
Na celosvětovou virtuální konferenci SAPPHIRE NOW Converge naváže SAP v České republice sérií webinářů zaměřených na 3 klíčové oblasti, jimiž jsou zaměstnanci, výroba a zákazníci. „Aktuální krize odhalila křehkost oblastí, které jsme donedávna považovali za spolehlivé a stabilní. Váha negativního dopadu na jednotlivé firmy se liší podle jejich velikosti, odvětví, ale i nastavení a vyspělosti interních procesů a seniorního managementu, který tyto procesy v ideálním případě okamžitě přizpůsobil novým podmínkám. SAP pomáhá firmám po celém světě, aby vzaly situaci do vlastních rukou a budovaly podnik odolný vůči nahodilým vlivům, dlouhodobě udržitelný, a především stále ziskový. A to ve všech třech pilířích představujících samotný základ podnikání. Těmi jsou péče o zaměstnance, řízení výroby i interních procesů a zákaznická zkušenost,“ vysvětluje Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

Více o tom, jak SAP pomáhá firmám s kontinuitou jejich podnikání, najdete zde.

Další informace (v angličtině):

SAPPHIRE NOW Technology & Innovation News Guide 2020
Intelligent Technologies at SAPPHIRE NOW Converge
SAP HANA
SAP Cloud Platform
SAP Analytics Cloud
SAP Data Warehouse Cloud
SAP BusinessObjects BI 4.3
How to Turn Your Data into a Superpower
Why Fast Enterprise Planning Is More Important Than Ever

O společnosti SAP
SAP, společnost zaměřená na zkušenost a principy inteligentního podnikání, je lídrem na trhu s podnikovým aplikačním softwarem. Pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. 77 % světových výnosů z obchodních transakcí má co dočinění se systémy SAP. Technologie, jejichž součástí je strojové učení, internet věcí a pokročilé analytiky, pomáhají našim zákazníkům přetvořit jejich firmy v inteligentní podnikání. SAP poskytuje jednotlivcům a organizacím obchodní expertízu a rozvíjí spolupráci, díky níž jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Společnostem zprostředkováváme jednoduché využití technologií, díky čemuž mohou náš software využívat tak, jak sami chtějí a bez komplikací. Naše end-to-end sady aplikací a služeb pomáhají více než 440 000 zákazníků z komerční i veřejné sféry v dosahování vyšších zisků, v přizpůsobování se aktuálním potřebám a ve schopnosti těžit z rozdílného přístupu. Díky celosvětové síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a uvědomělých lídrů pomáhá SAP ke zkvalitňování lidských životů. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Součástí SAP v České republice je také SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur. Pro vice informací navštivte www.sap.com.