Hewlett Packard Enterprise akceleruje digitální transformaci zákazníků prostřednictvím průlomových cloudových a softwarových platforem

Praha, 25. června 2020 – Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) udělala významný pokrok v oblasti své edge-to-cloud platform-as-a-service strategie. HPE prostřednictvím nových cloudových služeb, nové kontejnerové software platformy využívající principů umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) zrychluje nabízená řešení HPE GreenLake. Tím HPE zákazníkům pomáhá získat nepřetržitý přístup k podnikovým datům, urychlit jejich inovace a překonat výzvy, kterým čelí při modernizaci svých aplikací a digitální transformaci.

Společnost HPE představila:

  • Cloudové služby HPE GreenLake nové generace – HPE nyní nabízí pokročilé služby hybridního cloudu pro strojové učení, kontejnery, virtuální prostředí, úložiště, compute, ochranu dat a síťového prostředí.
  • Software portfolio HPE Ezmeral – HPE představuje novou značku softwaru HPE Ezmeral, která zahrnuje kompletní portfolio softwaru pro agilní fungování tradičních i vývoj moderních cloud-native aplikací a jejich dat.
  • HPE GreenLake škálování pro každý podnik – na základě předkonfigurovaných referenčních architektur pro zpracování běžných IT úloh jsou nyní cloudové služby HPE GreenLake k dispozici pro škálování v konfiguracích, které odpovídají velikosti IT zátěže pro daný podnik.

„Dnes, více než kdy jindy, za současných tržních podmínek chtějí organizace využít a vytěžit všechny své aplikace a data na maximum. Požadují plnou digitální transformaci a možnost dát svým zaměstnancům nástroje podporující jejich zákazníky,“ říká Antonio Neri, President and CEO, Hewlett Packard Enterprise a dodává: „Svět vstupuje do další fáze cloud computingu. Firmy vyžadují přístup, který jim umožní inovovat jejich aplikace a modernizovat zpracování IT úloh, včetně možnosti využít výpočetní výkon pro zpracování dat na okraji sítě. Poskytnutím konzistentní cloudové služby kdekoliv, prostřednictvím HPE GreenLake a softwaru navrženého pro urychlení této transformace, má společnost HPE jedinečnou pozici, pomoci zákazníkům využít naplno jejich data, ať už jsou kdekoliv.“

Podle dat IDC, i přes svůj růst, zůstává 70 % aplikací mimo veřejný cloud. V důsledku různých faktorů, včetně vzájemného provázání aplikací, prioritizace dat, jejich bezpečnosti a udržování nákladů, považují organizace za velmi obtížné přesunout většinu svých aplikací do veřejného cloudu.

Cloudové služby HPE GreenLake poskytují zákazníkům výhodný ekonomický model. Na rozdíl od veřejných cloudových dodavatelů, HPE neúčtuje žádné poplatky za přesun dat zákazníka mimo tuto službu.

HPE Ezmeral Container Platform jako katalyzátor IT infrastruktury

Organizace, které využívají služeb veřejného cloudu vedle IT řešení provozovaných ve vlastním nebo pronajatém datovém centru (jež stále převládá), čelí dodatečným nákladům, složitosti, neefektivnosti, omezené flexibilitě a potřebě inovacím, a v důsledku toho nemohou vytěžit maximum z dostupných podnikových dat. Na rozdíl odběžných IT řešení, HPE nabízí odlišný přístup, který tuto situaci řeší tak, že společnostem poskytuje cloudové služby HPE GreenLake podle svého výběru – od zařízení pro sběr a analýzu dat na okraji sítě po plně automatizovaný cloud – s konzistentním provozním modelem, s viditelností a správou všech podnikových aplikací a dat.

Nové software portfolio HPE Ezmeral Container Platform umožňuje organizacím rapidně modernizovat aplikace prostřednictvím open source Kubernetes, zatímco HPE Ezmeral ML Ops pomáhá organizacím inovovat v oblastech umělé inteligence a strojového učení, a tak profitovat z hodnoty ukládaných dat v hybridním distribuovaném cloudu. HPE Ezmeral Container Platform navíc umožňuje zákazníkům přesouvat zpracování IT úloh do vybraného prostředí podle jejich uvážení. A konečně, díky flexibilnímu obchodnímu modelu služby HPE GreenLake a robustní analýze nákladů v souladu s interními předpisy, dává firmám naprostou kontrolu nad provozními výdaji.

Kontejnery pro cloudové služby škálují výpočetní výkon 

S HPE GreenLake získají podniky specifické řešení vhodné pro jejich byznys a velikost, a to díky HPE Ezmeral Container Platform a HPE Ezmeral ML Ops. Tím mohou těžit z rychlejšího nasazení projektů v oblastech umělé inteligence a strojového učení, eliminují tak oddělení dat od jejich zdroje, zajistí plynulé škálování od pilotních projektů po finální produkční provoz a vyhnou se také nákladům a rizikům při následném přesunu dat.

HPE Ezmeral Container Platform poskytuje flexibilitu pro spouštění kontejnerových aplikací v datových centrech, spolupracujících zařízeních, veřejných cloudech a edge computingu. Firmy mohou nasazovat podnikové aplikace bez veřejného cloudu v kontejnerech bez nákladného refaktoringu, získat řídicí vrstvu pro správu kontejnerů a využívat výkonný distribuovaný souborový systém a úložiště objektů pro perzistentní data prostřednictvím osvědčených inovací HPE, jako jsou KubeDirector a HPE Ezmeral Data Fabric. 

Flexibilní řešení, které nemá konkurenci

V současné době, kdy firmy řeší investiční náklady, chtějí zjednodušit své rozpočtové procesy a lépe předvídat a spravovat provozní náklady na IT infrastrukturu, nabízí HPE jednoduché řešení. Nová služba Aruba Managed Connectivity Services přináší nedávno zavedenou platformu Aruba ESP (Edge Services Platform) nabízející proaktivní automatizaci pracovních postupů tak, aby zvýšila efektivitu IT a nabídla finanční flexibilitu.

HPE GreenLake je nejvýznamnější obchodní platforma pro poskytování služeb hybridního cloudu kdekoli, kde jsou zákaznická data nebo zpracování IT úloh třeba a je jedním z nejrychleji rostoucích byznysů v HPE s celkovou hodnotou kontraktů přesahující 4 miliardy USD. Využívá ji více než 850 podniků po celém světě. Unikátní měření, kontrola nákladů, software, služby podpory zákazníků a nově poskytnutí portfolia HPE Ezmeral dohromady nabízí diferencované řešení patřící ke špičce, které konkurence nemůže nabídnout.

Dostupnost řešení

  • Nové cloudové služby HPE GreenLake jsou nyní dostupné celosvětově. HPE GreenLake cloud Services for containers a ML Ops jsou aktuálně k dispozici v beta programu. HPE do beta programu přijímá zákazníky na vyžádání a tyto platformy budou uvolněny ve finální verzi do konce tohoto roku.
  • Software HPE Ezmeral je nyní k dispozici za použití tradičních licenčních modelů, včetně HPE Ezmeral ML Ops a HPE Ezmeral Container Platform, formou softwarové subskripce pro provoz na jakékoli infrastruktuře nebo ve veřejném cloudu.
  • Služby HPE GreenLake a portfolio HPE Ezmeral jsou dostupné také prostřednictvím HPE obchodních partnerů, a to díky HPE GreenLake for Partners program.
  • Více informací o HPE GreenLake najdete na: hpe.com/greenlake.
  • Více informací o HPE Ezmeral najdete na: hpe.com/ezmeral.

O společnosti Hewlett Packard Enterprise 

Hewlett Packard Enterprise je globální společností poskytující IT služby, implementace a konzultace, které firmám pomáhají zefektivnit podnikání využitím IT řešení a hodnoty jimi nashromážděných dat na maximum, a to kdekoliv. Společnost HPE staví na desetiletích vývoje a inovací s cílem nabídnout nejlepší možnosti, jakými společnosti mohou podnikat. HPE poskytuje jedinečná řešení s dlouholetou zkušeností v cloudových platformách a se zpracováním IT úloh na koncových bodech, které pomáhají zákazníkům rozvíjet nové obchodní modely a celkově zvýšit jejich provozní výkon. Pro více informací navštivte: www.hpe.com.