Hewlett Packard Enterprise dosáhne uhlíkové neutrality o 10 let dříve

Společnost Hewlett Packard Enterprise zveřejnila svoji výroční zprávu o udržitelném dopadu za fiskální rok 2021. V ní přináší informace o pokroku vytvořit spravedlivější a udržitelnější technologický průmysl. Výroční zpráva HPE pojednává o vývoji technologických řešení, které přispívají k zodpovědnému chování firmy ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik (ESG), a to prostřednictvím investic do řízení pracovních sil, vylepšení udržitelnosti podnikání a dodržování nejvyšších etických standardů.

Continue reading „Hewlett Packard Enterprise dosáhne uhlíkové neutrality o 10 let dříve“

IT trendy roku 2022 se budou točit především kolem využití dat. Nyní jich až 99 % leží ladem

Praha – 14. února 2022 – Pokračující pandemie loni dál posilovala hned několik klíčových megatrendů v IT. Firmy si ověřily, že i do budoucna musí počítat s hybridními pracovišti a částečným fungováním ve virtuálním světě, školy dál zařazovaly distanční výuku a na dálku se kromě mnoha úřadů naučili fungovat také někteří lékaři prostřednictvím telemedicíny. I tam, kde ještě nedávno stačil papír a tužka, dnes vzniká obrovské množství dat. Klíčovým úkolem pro firmy, podnikatele i veřejný sektor tak v roce 2022 i nadále bude všudypřítomná data efektivně analyzovat a vyčíst z nich důležité informace pro další růst podnikání či pro zlepšování poskytovaných služeb. Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE), jež poskytuje edge-to-cloud platformu jako službu, která firmám pomáhá zefektivnit podnikání využitím všech jejich nashromážděných dat, popsala sedm trendů, jež se v IT letos budou výrazně prosazovat: 

Man with tablet in server room
Continue reading „IT trendy roku 2022 se budou točit především kolem využití dat. Nyní jich až 99 % leží ladem“

Pro dosažení cílů v oblasti změny klimatu se firmy mohou inspirovat v IT

Praha, 10. listopadu 2021 – Skutečnost, že 26. konference OSN o změně klimatu (COP26) stanovila cíl zajistit, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, přinesl firmám nové výzvy. Poučit se však mohou v IT odvětví, kde se to již děje.

Continue reading „Pro dosažení cílů v oblasti změny klimatu se firmy mohou inspirovat v IT“

3 důvody, proč přijmout udržitelnější IT model

Vedení podniků se musí zaměřit nejen na to, jak v současné turbulentní době přežít, ale také jak dále prosperovat v technologicky řízeném, covidovém světě. Především by měly přehodnotit způsob, jakým využívají IT, aby naplnily vytýčené obchodní cíle, a především stále se zvyšující požadavky na udržitelnost.

Continue reading „3 důvody, proč přijmout udržitelnější IT model“

Platforma HPE GreenLake přináší inovativní architekturu správy dat

Praha, 19. října 2021 – Společnost Hewlett Packard Enterprise prostřednictvím edge-to-cloud platformy HPE GreenLake uvádí na trh první cloudové nativní unifikované analytické a data lakehouse služby optimalizované pro hybridní prostředí. Děje se tak na základě integrace řešení HPE Ezmeral Unified Analytics, které je postavené na open-source technologiích. To firmám poskytuje strukturu pro spouštění datové analýzy
a byznys inteligence.

Continue reading „Platforma HPE GreenLake přináší inovativní architekturu správy dat“

Extrémní rok pro firemní IT a ochranu dat

Posledních 18 měsíců bylo pro nás všechny hodně náročných. Zažili jsme období rychlé digitální transformace, které bylo urychleno globální pandemií a narušeno oportunistickými aktéry počítačových útoků. Současně s tím, jak lidstvo v reálném světě sužovaly nebezpečné viry, zahájili kyberzločinci digitální útoky na organizace všeho druhu – od zdravotnických, až po ty zajišťující kritickou infrastrukturu.

Continue reading „Extrémní rok pro firemní IT a ochranu dat“

Edge-to-cloud platforma HPE GreenLake modernizuje správu dat pomocí průlomové analýzy a cloudových služeb, které je chrání

HPE vstupuje na trh s analytickými službami v objemu 100 miliard dolarů
s prvními nativně a unifikovanými cloudovými službami pro analýzu dat
a datová jezera, optimalizovanými pro hybridní prostředí.

Continue reading „Edge-to-cloud platforma HPE GreenLake modernizuje správu dat pomocí průlomové analýzy a cloudových služeb, které je chrání“

Hewlett Packard Enterprise rozšířila HPE GreenLake o cloudové služby pro Microsoft Azure Stack HCI a Microsoft SQL Server

Integrace poskytuje zákazníkům větší flexibilitu a kontrolu nad jejich on-premise pracovními úlohami a hybridním prostředím.

Continue reading „Hewlett Packard Enterprise rozšířila HPE GreenLake o cloudové služby pro Microsoft Azure Stack HCI a Microsoft SQL Server“