Česká manažerská asociace má nového prezidenta

Novým prezidentem České manažerské asociace (ČMA) je Ing. Petr Kazík, Ph.D., její dlouholetý aktivní člen, majitel vzdělávací a poradenské společnost AHRA se zkušenostmi vrcholového manažera a konzultanta významných společností. Zvolen byl koncem června po jednání Shromáždění delegátů, které zastupuje širokou členskou základnu a patnáct regionálně či odborně zaměřených klubů, jako šestý prezident ČMA

Asociace si zvolila také devítičlenné prezídium, v němž se objevilo hned několik nových tváří jako je Adam Liška, předseda ČMA ELITE klubu Moravskoslezského kraje a výrobní ředitel a prokurista Bekaert Petrovice, Vadim Petrov, člen Rady pro televizní a rozhlasové vysílání a aktivní ambasador ČMA, Tomáš Macků, ředitel vnějších vztahů výzkumné agentury IPSOS či Olga Girstlová, jednatelka společnosti Flexibuild Technology a GrowBUSINESS.

Významnou změnou je generační obměna vedení asociace, mladší a střední generace představuje nyní v prezídiu většinu. Mladší manažeři se v letošním roce objevili i na pozicích předsedů klubů, tedy v ČMA ELITE klubu Moravskoslezského kraje, Klubu Morava ČMA a Klubu předškolního vzdělávání. 

Rozšíření členské základny, oslovení a získání mladších členů do řad asociace, je jednou z priorit prezidenta ČMA Petra Kazíka. „Česká manažerská asociace má co nabídnout mladší generaci manažerů, úspěšné osobnosti, transfer zkušeností, networking. Mezi současnými členy vidím chuť mnoha z nich aktivněji se zapojit do činnosti klubů i celé asociace. Příkladem je klub na Severní Moravě, který během čtyř měsíců získal čtyřicet členů. Kluby jsou pro nás klíčové,“ uvedl prezident České manažerské asociace. Ta si letos připomíná 30 let od svého založení. V souvislosti s oslavami vydala a pokřtila minulý týden knihu 40 renomovaných autorů Návrat k prosperitě ( Anotace a recence knihy ZDE ).

Videorozhovor o prioritách nového prezidenta ČMA Petra Kazíka najdete ZDE.

Medailonky členů prezídia najdete ZDE.

Fotogalerii z volby prezidenta najdete ZDE.

Kdo je Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Valnou část svého profesního života vykonával manažerské funkce v obchodu, marketingu a TOP managementu. Pracoval jako konzultant, lektor a kouč ve více než dvou stech významných společnostech. Založil vzdělávací a poradenskou společnost AHRA. Působí jako vysokoškolský pedagog, v letech 2007-2019 na Fakultě sociálních studií a Lékařské fakultě Ostravské univerzity, nyní na Pedagogické fakultě UK. Systematicky se věnuje hodnocení kvality a rozvoji excelence. Dlouhodobě se zabývá rozvojem lektorských dovedností. Proškolil na 500 lektorů, napsal dvě odborné knihy. V ČMA aktivně působí řadu let, je předsedou Hodnotitelské komise soutěže České manažerské asociace MANAŽER ROKU, členem Rady expertů ČMA, místopředsedou ELITE klubu MSK ČMA. 

Členové prezidia České manažerské asociace

Petr Kazík – prezident majitel vzdělávací a poradenské společnost AHRA
Adam Liška – viceprezident výrobní ředitel a prokurista Bekaert Petrovice, předseda ČMA ELITE klubu Moravskoslezského kraje
Vilém Vrba – viceprezident managing partner ve společnosti skilled.cz, předseda Klubu mladých manažerů
Olga Girstlová – viceprezidentka jednatelka společnosti Flexibuild Technology a GrowBUSINESS
Ivo Gajdoš – viceprezident výkonný ředitel ČMA,

předseda Pražského klubu ČMA

Tomáš Macků ředitel vnějších vztahů výzkumné agentury IPSOS
Olga Kupec majitelka společnosti Abydos
Vadim Petrov člen Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, ambasador ČMA
Stanislav Moura řídící společník advokátní kanceláře Moural Staňa & Partneři

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů vzniklo v roce 1990, letos si připomíná 30 let své existence. Jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Je členem asociace CEC European managers, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.