Videokonference Lifesize nově zajišťují šifrování veškeré komunikace i zařízení zasedacích místností

Praha, 10. července 2020 – Společnost Lifesize jako inovátor v oblasti komunikace přichází jako první s komplexním řešením zabezpečení svých služeb. Vztahuje se jak na zařízení zasedacích místností připojená ke cloudu, tak na „cloudový“ video software. Své videohovory budou moci šifrovat provozovatelé placených i bezplatných účtů. Všichni uživatelé řešení Lifesize mohou nyní využívat kompletní koncové (end-to-end) šifrování pro videohovory dvou stran (point-to-point) i pro skupinové hovory. Koncové šifrování budou podporovat desktopové, webové i mobilní aplikace. Počítáno je rovněž s pokrytím 4k systémů určených pro konferenční technologie Lifesize.

Technologie Lifesize jako reakce na covid-19

Poptávka po videokonferencích v posledních několika letech vytrvale rostla, cestu ke cloudovým službám ale dramaticky urychlila opatření vyhlášená s pandemií covid-19. Firmy rychle přijaly videokonference jako nástroj pro komunikaci a spolupráci na dálku. Také ale vyžadují, aby byly jejich hovory spolehlivě zabezpečeny.

Vedoucí výzkumu v poradenské společnosti Gartner, Mike Fasciani, v dubnu 2020 zveřejnil článek, ve kterém hovoří o důležitosti zabezpečení videohovorů. Toto téma nabývá na naléhavosti zejména kvůli rostoucímu počtu nezabezpečených systémů na trhu. Kyberútoky na nezabezpečené videokonference, jako je například tzv. „zoombombing“, způsobily, že se zákazníci začali ve větší míře obávat o to, co se s jejich daty v cloudu děje.

„Bezpečnost bude u podnikových videokonferenčních systémů představovat vždy jedno z rozhodujících hodnotících hledisek. Nedávné odhalení slabých míst v zabezpečení a zajištění soukromí toto znepokojení ještě zvýšilo. Současní dodavatelé videoslužeb musí zajistit, aby jejich řešení nebyla jen snadno použitelná nebo funkčně bohatá, musí být také spolehlivě zabezpečena,“ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro. 

Zabezpečení moderní zasedací místnosti

Díky nové metodě koncového šifrování (E2EE) budou uživatelé Lifesize moci šifrovat veškeré své videohovory. Šifrováno bude navíc jak video, tak i zvuk. Šifrovací klíč bude možné bezpečně sdílet mezi účastníky videokonference. Média budou šifrována na úrovni každého účastníka a zůstanou šifrována i během přenosu.

„Vzhledem k rostoucí poptávce po videospolupráci a komunikaci je zřejmé, že si vedení firem nemůže dovolit riskovat. Jednání a rozhovory potřebují takové šifrování, které zajistí soulad s nejnovějšími požadavky a předpisy. Servery Lifesize budou poskytovat přístup pouze lidem, kteří mají k dispozici vygenerovaný šifrovací klíč pro daný video/audio hovor. Společnost Lifesize rovněž plánuje zavést správu šifrovacích klíčů na úrovni zákazníka. Společnosti, které pracují v silně regulovaném prostředí, tak budou mít nad procesem šifrování ještě větší kontrolu,“ upřesňuje Michal Černý z Audiopro.

Příprava na „věk videa“

Vzhledem k tomu, že se pro práci na dálku stávají videokonference zcela běžným nástrojem, v oblasti jeho zabezpečení neexistují důvody pro kompromisní řešení. Podle technologického ředitele společnosti Lifesize, Bobbyho Beckmanna, pokusy o nasazení vhodného IP zabezpečení do praxe přinesou více škody než užitku.

Firmy se na zabezpečení videokonferencí musí zaměřit takříkajíc „od prvního dne“. Lifesize k tomuto úsilí přispívá tím, že zajišťuje ochranu dat všech zákazníků. Zabezpečení citlivé komunikace a hovorů je k dispozici bez ohledu na to, zda se jedná o platícího klienta, či nikoliv.

Lifesize pomáhá svým zákazníkům vytvořit spolehlivě zabezpečené zasedací místnosti. V okamžiku, kdy firmy neustále inovují své vybavení a připravují se na věk nových technologií a nových způsobů spolupráce, je tento přístup zcela zásadní. 

O společnosti Audiopro:

Na českém trhu působí Audiopro od roku 2002. Je autorizovaným distributorem více než 50 zahraničních společností s profesionální AV technikou, technologiemi pro sdílení dat, cloudovými službami, speciálními komunikačními a monitorovacími systémy. Navrhuje a realizuje vlastní zakázková systémová řešení na míru vašemu oboru.

Ať už se jedná o komerční nebo rezidenční sféru, útvary státní správy nebo bezpečnostní a záchranné složky, snahou je zjistit potřeby zákazníků a najít řešení adekvátní jejich požadavku.

AV technikou a technologiemi z oblasti studiových a ozvučovacích systémů vybavuje Audiopro nejrůznější průmyslové i komerční prostory, interiéry i exteriéry. Zaměřuje se na komplexní řešení a dodávky na klíč. Prostřednictvím cloudových služeb, videokonferenčního a prezentačního vybavení nabízí řešení šitá na míru malým i velkým firmám. Nejen těm, ale také rezidenčnímu využití slouží produkty z oblasti multimediální techniky, multifunkčních (smart) systémů a projekčních ploch.

Nabídka oddělení tzv. speciální techniky vychází z potřeb a požadavků IZS (Integrovaný záchranný sbor) a bezpečnostních složek státu, odráží požadavky plynoucí z jejich zkušeností a potřeb při práci v terénu. K těmto účelům slouží např. komunikační systémy s ochranou sluchu, sady pro skrytou komunikaci, autonomní komunikační systémy, systémy pro monitoring rozsáhlých oblastí, speciální optika ale i palivové články nebo bezpilotní prostředky.

Součástí společnosti Audiopro je i autorizovaný servis pro opravy všech zastupovaných značek. To dává firmě jednak výhodu obrovské součástkové základny a také plné podpory zahraničního výrobce.