Čekají nás horké dny! Nevystavujte smartphony a notebooky vysokým teplotám – může dojít k nevratnému poškození baterie i celého zařízení.

Praha, 27. července 2020 – Baterie v současných moderních zařízeních, jako jsou notebooky, tablety, chytré telefony, e-čtečky nebo fitness trackery, se mohou vlivem přehřátí nafouknout a až zdvojnásobit svou velikost. Škodí jim blízkost topného tělesa, ale také přímé slunce nebo pokud je v horkém dni ponecháte v rozpáleném autě. Baterie při přehřátí produkují plyn a mohou se začít nafukovat. Může přitom dojít k vyboulení nebo popraskání samotného zařízení. Správné zacházení si však zaslouží všechny druhy baterií, pokud chcete, aby vám bezpečně a spolehlivě sloužily.

„Lithium-iontové a lithium-polymerové baterie, které jsou v těchto zařízeních obsažené, mají mnoho výhod, například vysokou hustotu energie a minimální samovybíjení. Ale mají i své nevýhody – především v oblasti bezpečnosti. Problém je také v přítomnosti organických rozpouštědel, která jsou za přístupu kyslíku hořlavá, protože mají neobyčejně nízkou teplotu vzplanutí,“ říká Petr Kratochvíl ze společnosti ECOBAT, která v ČR zajišťuje sběr a recyklaci baterií, a dodává: „Pokud se člověk setká s nafouknutou nebo jinak poškozenou baterií, hlavní pravidlo zní zařízení vypněte a nesnažte se z něj baterii demontovat nebo ji propichovat. Plyn, který by se z ní uvolnil, je nejen hořlavý, ale také nezdravý. Raději celé zařízení, včetně baterie, doneste do odborného servisu.“

Prevence je základ aneb co dělat, aby se vám z baterie nestal balón?

 1. Nevystavujte zařízení s bateriemi vysokým teplotám. Neměly by se vyskytovat u zdroje tepla, na přímém slunci nebo v přehřátém prostředí. Mohou se však přehřát i v mobilu nebo notebooku při dlouhotrvajícím herním maratonu.
 2. Pokud baterie nebo zařízení delší dobu nepoužíváte, skladujte je na chladném a suchém místě. 
 3. Vždy požívejte originální nabíječku. Pokud je poškozená, kupte stejnou značku a typ. 
 4. Vyměňte staré baterie. Pokud zjistíte, že se vaše baterie rychle vybíjí, je nejlepší, když ji vyměníte. 
 5. Nenechávejte zařízení stále připojené. Jakmile je baterie nabitá, přestane se automaticky nabíjet. Doporučuje se však čas od času zařízení odpojit od sítě a baterii skutečně používat, aby mohla správně fungovat.

Lithiové baterie vyžadují zvláštní pozornost, i když doslouží

Při sběru vyřazených lithiových baterií nebo použitého elektrozařízení s těmito bateriemi je velice obtížné zabránit jejich mechanickému poškození nebo vzájemnému zkratování. Zahřátí lithiových článků a reakce obsažených chemických látek s kyslíkem vedou k požárům a explozím. „Z hlediska zpětného odběru, který zajišťujeme, je třeba všechny typy lithiových baterií velmi pečlivě vytřídit, uskladnit v barelech a prosypat speciálním materiálem. Poškozené, nafouklé baterie, stejně jako ty v měkkých obalech, potřebují ještě další zabezpečení. Každá baterie by měla být individuálně zabalena v plastovém obalu. Pokud jsou u baterie obnaženy kovové kontakty, musí být obaleny,“ dodává Petr Kratochvíl z ECOBATu. 

Bezpečnostní pravidla však platí i pro běžné baterie

Pravidla správného používání a skladování však platí i pro běžné tužkové či knoflíkové baterie. Jejich dodržování je zárukou, že předejdete rizikům, ale hlavně vám baterie budou spolehlivě sloužit. Jaká jsou tedy základní pravidla? 

 1. Neskladujte baterie v kovové krabičce – předejdete tím zkratům.
 2. Nové a použité baterie skladujte odděleně. 
 3. Baterie udržujte mimo dosah dětí, jinak hrozí, že dítě baterii spolkne, což s sebou nese značná zdravotní rizika.
 4. Zabezpečte baterie proti zkratu – to platí zejména pro knoflíkové baterie, které mají plochý tvar a jejich kladné a záporné póly jsou velmi blízko u sebe. Nalepte je úhledně na pásek lepicí pásky, tím zakryjte jeden z pólů ochrannou vrstvou a eliminujete tak riziko zkratu. Také u 4,5V a 9V baterií přelepte póly kouskem lepicí nebo malířské pásky. 
 5. Pozornost věnujte vyteklým bateriím. Pokud takové máte, vložte každou baterii zvlášť do plastového sáčku. 
 6. A nezapomeňte – když vám baterie doslouží, odneste je na sběrné místo, odkud poputují na recyklaci. Druhotné suroviny z nich získané budou lidem znovu sloužit k užitku.

Materiál byl zpracován společností ECOBAT s.r.o. s využitím podkladů Bebat Belgie.

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2019 zpětně odebrala 1 696 tun baterií, což představuje 46 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 22 000 míst zpětného odběru.