Poradce Grant Thornton pomohl najít strategického partnera pro firmu ostravského dopravního podniku

Praha, 30. července 2020 – Poradenská skupina Grant Thornton v červenci úspěšně završila svou práci pro Dopravní podnik Ostrava. Ta spočívala v analýze strategického vývoje jeho dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a následném poradenství při výběru strategického partnera a zajištění celé prodejní transakce. Firma se nově stane součástí skupiny Škoda Transportation. EKOVA ELECTRIC zajišťuje údržbu, modernizaci a výrobu tramvají, trolejbusů a elektrických autobusů.

„Jsem rád, že se nám podařilo celý tento projekt úspěšně dokončit. Jednalo se o velmi náročnou specifickou zakázku opravdu velkého rozsahu, která byla i pro nás výjimečná,“ říká David Pirner, zakládající společník skupiny Grant Thornton Czech Republic.

Komplexní poradenství Grant Thornton zahrnovalo několik fází. Na začátku projektu bylo třeba analyzovat tři varianty dalšího strategického rozvoje společnosti EKOVA ELECTRIC. Jednalo se o variantu pokračování v současném provozu a směřování beze změny, další možností bylo znovu začlenění firmy do Dopravního podniku Ostrava jako samostatného střediska oprav a údržby a poslední variantou byl vstup strategického partnera. Právě pro tuto poslední možnost musel Grant Thornton zajistit z trhu konkrétní nabídky potenciálních zájemců, aby se pak Dopravní podnik Ostrava mohl na základě jasných a konkrétních informací správně rozhodnout. 

V další fázi zpracovala společnost Grant Thornton analýzu jednotlivých strategických variant dalšího vývoje, ze které vzešla jako preferovaná varianta prodeje. Poslední fází byla komplexní podpora v rámci negociace finálních podmínek transakční dokumentace včetně poskytování právních služeb advokátní kanceláří GT Legal. Jednání byla vedena se společností Škoda Transportation, jejíž závazná nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Celou transakci následně finálně potvrdilo Zastupitelstvo města Ostravy. Smlouva o koupi stoprocentního podílu v EKOVA ELETRIC byla podepsána 7. července, k samotnému převodu na skupinu Škoda Transportation dojde v příštím roce.

Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC poskytoval Grant Thornton Dopravnímu podniku Ostrava od listopadu loňského roku, zakázku získal ve výběrovém řízení.