Do předání přehledu OSVČ už zbývá jen pár dnů

Ostrava (31. červenec 2020) – V souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru byl letos posunut termín pro předání přehledu OSVČ zdravotním pojišťovnám. Posledním dnem je pondělí 3. srpna 2020. „Podání přehledu příjmů a výdajů OSVČ je možné učinit i elektronicky přes datovou schránku, portál zdravotních pojišťoven a konkrétně v RBP i přes aplikaci my213. Nedoplatek by pak měl být uhrazen do 11. srpna,“ říká Anna Žižková, ekonomicko-personální ředitelka zdravotní pojišťovny RBP.

Vedle osobního odevzdání přehledu na pobočce nebo jeho zaslání poštou se hlavně v posledních letech hojně využívá i elektronická varianta. „Klienti zdravotní pojišťovny RBP ji konkrétně mají k dispozici v naší aplikaci my213, ale samozřejmě mohou použít i datovou schránku nebo portál zdravotních pojišťoven,“ upřesnila Anna Žižková s tím, že doplatek je pak splatný do 8 dnů po podání přehledu OSVČ, tedy nejpozději do 11. srpna 2020. 

Zdravotní pojišťovna RBP bude postupovat v souladu se zákonem a nebude vyměřovat penále za období od března 2020 do konce srpna 2020. 

„Penále tak vznikne nejdříve od 22. září 2020,“ upřesnila Anna Žižková.

Vedle bankovního převodu, který je preferovanou formou hlavně nyní v období pandemie, RBP umožňuje svým klientům provádět úhradu případného nedoplatku rovněž formou bezhotovostní platby prostřednictvím terminálů v hlavních pobočkách v Ostravě, Karviné, Frýdku-Místku, Hodoníně a v řadě dalších měst. „Třetí variantou jsou pak platby v hotovosti, které přijímáme ve všech našich pobočkách v České republice,“ dodává Anna Žižková.

Podrobné informace o platebních údajích jsou k dispozici na webových stránkách zdravotní pojišťovny. 

O společnosti

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 427 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 40 poboček a spolupracuje s více než 11 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje řadu příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete na www.rbp213.cz.

 

Označeno tagem