Nadační fond Sberbank pomáhá matkám s dětmi v obtížné životní situaci

Praha 3. 8. 2020 Správní rada Nadačního fondu Sberbankvybrala v rámci grantového programu z řady žádostí tři projekty, které se rozhodla ve třetím čtvrtletí roku 2020 podpořit celkovou částkou 200 tisíc korun. Finančně přispěje na sociální bydlení pro ženy v tísnivé životní situaci v Domově sv. Markéty v Brně, na asistenční péči, kterou svým klientům poskytuje Nadační fond Pečovatel, a projekt 7 statečných, které organizuje Cesta za snem, z. s.

Nadační fond Sberbank podpoří bydlení v sociálních bytech Domova sv. Markéty diecézní charity Brno. Ta pomáhá matkám s dětmi, které se nacházejí v krizové či jinak obtížné situaci. Jsou často bez přístřeší a pomoci rodiny, sociálně znevýhodněné, týrané a zneužívané. Diecézní charita jim poskytuje konkrétní pomoc, správné nasměrování a podporu v jejich samostatnosti. Díky finančnímu příspěvku ve výši 120 000 Kč bude možno vybavit sociální byty potřebným zařízením (nábytkem, kuchyňskými spotřebiči, ledničkou, pračkou). „Díky finančnímu příspěvku od Nadačního fondu Sberbank můžeme pomoci naráz více matkám s dětmi při stabilizaci jejich bytové situace. Projekt zahájíme hned v srpnu a dokončíme jej v březnu příštího roku,“ uvedl Pavel Filo z Diecézní charity Brno.

Dalším projektem je asistenční péče poskytovaná klientům Nadačního fondu Pečovatel. Mezi ně patří senioři a zdravotně znevýhodněné osoby všech věkových kategorií, pro které je pomoc asistenta nezbytná při každodenních běžných činnostech a kde státní příspěvky tuto potřebnou péči nepokryjí. Příspěvek ve výši 33 800 Kč pomůže třem konkrétním klientům.

Projekt 7 statečných, který chce Nadační fond Sberbank podpořit částkou 50 000 Kč, organizuje Cesta za snem, z. s. Jeho cílem je získat rehabilitační trenažéry pro děti a seniory s pohybovým omezením. 

I v letošním roce bude Nadační fond Sberbank pokračovat v dlouhodobé spolupráci s Českým svazem ochránců přírody na projektu obnovy původních ovocných odrůd. „Sázet nové stromy budeme až na podzim, ale už teď v létě vyrazíme na údržbu stromků, které jsme zasadili loni. Bez správné údržby totiž až 80 procent nových stromků uhyne,“ vysvětluje Jan Hainz, člen správní rady Nadačního fondu Sberbank. Na výsadbě a péči o stromy se podílejí zaměstnanci Sberbank, kteří loni vysadili do vybraných lokalit více než 5 000 ovocných a lesních stromů. Celkově se loni zapojilo do dobrovolnické práce téměř 20 procent všech zaměstnanců Sberbank, kteří odpracovali více než 1 000 dobrovolnických hodin.

Správní rada Nadačního fondu zasedá čtyřikrát ročně a vybírá z došlých žádostí projekty, které v dalších měsících finančně podpoří. V loňském roce Nadační fond Sberbank podpořil 13 projektů částkou 795 100 korun.

Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.