O přidružené členství je zájem. Do APRA vstoupilo již 9 nových členů.

Praha, 7. srpna 2020 – Do APRA vstoupilo již devět významných českých i nadnárodních společností a organizací do přidruženého členství. Po více než dvaceti letech existence se APRA otevřela také neagenturním subjektům řešícím PR. Zatímco doposud asociace sdružovala výhradně agentury, nyní se jejími přidruženými členy mohou stát komerční společnosti, zástupci veřejné správy, neziskové organizace či akademické instituce.

Součástí APRA se v první polovině roku staly komunikační a marketingová oddělení společností ČEPS, České televize, Českého statistického úřadu. Dalšími nově přijatými společnostmi jsou Protext ČTK, Monitora, Sazka, Marketingové oddělení Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a Škoda Auto

Po více než dvaceti letech fungování asociace, která do této doby sdružovala výhradně PR agentury. Od září se tzv. přidruženými členy mohou stát i firmy, které nepodnikají v oblasti komunikace či marketingu, ale mají vlastní PR týmy. „Na zavedení změn jsme se připravovali několik let. Těší nás zájem o nový druh členství v APRA a s radostí vítáme mezi námi významné společnosti a organizace,“ uvádí Rostislav Starý, člen výkonné rady Asociace public relations. Při tvorbě konceptu přidruženého členství se APRA inspirovala v zahraničí, kde podobné modely fungují velmi dobře mnoho let.

APRA si od přidruženého členství slibuje vytvoření širší odborné platformy, která bude podporovat další rozvoj a profesionalizaci oboru a stimulovat diskusi o aktuálních tématech a trendech, které zajímají agentury i zadavatele. „Dlouho jsme cítili potřebu PR a marketingových manažerů firem scházet se nejen na konferencích,“ popisuje důvody vzniku přidruženého členství Rostislav Starý. Pro naše nováčky jsme připravili speciální akce a workshopy, kde budou mít možnost načerpat informace a získat zkušenosti nejen odborníků z public relations,“ doplňuje výčet benefitů.

Přidružení členové mají možnost čerpat zajímavé benefity a slevy na vzdělávací akce, konference a soutěže, které APRA pořádá. Mezi ně patří blížící se PR Summit, který každoročně přináší zajímavá témata, oborová soutěž LEMUR – Česká cena za PR, vzdělávací kurz Prague Communications Academy a mnoho dalších aktivit. Více informací k Přidruženého členství naleznete na webových stránkách APRA.

O Asociaci public relations (APRA)

APRA (Asociace public relations) je dobrovolné sdružení PR agentur a PR týmů organizací (nepodnikajících v oboru public relations) působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 17 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu.