Rheinmetall v první polovině roku 2020: Díky segmentu obrany stabilní i během koronavirové krize

  • Pololetní tržby Skupiny klesly o 7,7 % na 2 597 milionů eur v důsledku klesajícího automobilového trhu.
  • Koronavirová krize způsobila na úrovni Skupiny pokles konsolidovaného provozního zisku ze 163 milionů eur na 70 milionů eur.
  • Obrana pokračuje v růstu: tržby vzrostly o 19 % na 1 641 milionů eur; provozní zisk se zlepšil o 75 % na 122 milionů eur.
  • Automobilový segment významně zasáhl pokles výroby vyvolaný krizí: tržby se snížily o 34 % na 956 milionů eur při provozním zisku -41 milionů eur.
  • Upřesněna roční prognóza pro obranu: nárůst tržeb o 6 % až 7 %; provozní zisk na horní hranici predikčního rozmezí.

Společnost Rheinmetall AG v první polovině roku v náročném ekonomickém prostředí prokázala svou odolnost. Segment obrany technologické skupiny se sídlem v Düsseldorfu nadále rostl a výrazně zvýšil své příjmy. To však jen částečně vykompenzovalo pokles v automobilovém průmyslu vyvolaný koronavirovou krizí. Skupina Rheinmetall proto celkově v první polovině roku 2020 meziročně snížila tržby a provozní zisk.

Technologická skupina potvrdila a upřesnila svou prognózu pro rok 2020 z března letošního roku ohledně očekávané obchodní výkonnosti segmentu obrany. Za rok 2020 jako celek obrana očekává růst mezi 6 % a 7 % (v předchozím odhadu 5 % a 7 %). Provozní marže segmentu aktuálně cílí na 10 %, tj. horní hranici roční prognózy 9 % až 10 %.

Přesnější prognóza pro automobilový průmysl je v současné době nemožná kvůli přetrvávajícím nejistotám ohledně budoucího vývoje poptávky v automobilovém průmyslu. Za současného stavu chce však management dosáhnout na čistý provozní zisk mezi -30 miliony eur a vyrovnanou bilancí.

Armin Papperger, generální ředitel společnosti Rheinmetall AG, řekl: „Náš obranný sektor se stal během krize díky své silné výkonnosti kotvou stability společnosti Rheinmetall. V automobilovém segmentu jsme byli, stejně jako zbytek globálního automobilového průmyslu, zasaženi masivním poklesem výroby a zejména slabým trhem ve druhém čtvrtletí. Díky přísnému řízení nákladů jsme však dokázali výrazně omezit dopady krize. Budeme v tom pokračovat i nadále. Chceme v daném fiskálním roce pokračovat v prohlubování ziskovosti obrany a dosáhnout v tomto sektoru provozní marže ve výši 10 %. Situace v automobilovém průmyslu zůstává velmi náročná. V nadcházejících měsících však uděláme vše, co je v našich silách, abychom se co nejvíce přiblížili vyrovnané bilanci, a to i pokud jde o provozní zisk, a v příštích letech opět podnikali v kladných číslech.“

Skupina Rheinmetall: silný sektor obrany poskytuje stabilitu během krize 

Konsolidované tržby se v první polovině roku 2020 meziročně snížily o 217 milionů eur, tj. o 7,7 % na 2 597 milionů eur. Po očištění o vliv měnových kurzů činil pokles 7,0 %. 

Pokles tržeb skupiny byl způsoben výhradně automobilovou divizí, jejíž tržby pod vlivem pandemie meziročně poklesly o 484 milionů eur. Oproti tomu sektor obrany se během krize ukázal jako stabilní zdroj podpory. Segment meziročně zvýšil své tržby o 266 milionů eur, a to navzdory uzavírání výrobních provozů v rámci opatření směřujících k potlačení koronaviru v některých zemích. 

Odlišná výkonnost obou sektorů se odpovídajícím způsobem odráží v jejich provozních ziscích za první polovinu roku 2020. Zatímco sektor obrany zvýšil provozní zisk o 52 milionů eur na 122 milionů eur, automobilový sektor vykázal záporný provozní výsledek -41 milionů eur, což představuje meziročně pokles o 143 milionů eur. Provozní výnosy v položce Ostatní/konsolidace mírně poklesly o 2 miliony eur. Pro Skupinu to znamená celkový provozní zisk ve výši 70 milionů eur, což je o 93 milionů eur méně než v předchozím roce.

Skupina vykázala hrubý zisk před úrokem a zdaněním (EBIT) na úrovni -232 milionů eur v první polovině roku 2020, což je o 402 milionů eur méně než v předchozím roce. Kromě klesajících provozních zisků se do nižší EBIT výrazně promítl drasticky snížený objem výroby v mezinárodním automobilovém průmyslu v důsledku pandemie koronaviru.

Obrana: silný růst tržeb a strmější růst zisku 

V první polovině roku 2020 zvýšil sektor obrany své tržby meziročně o 19 % neboli o 266 milionů eur na 1 641 milionů eur (v předchozím roce to bylo 1 375 milionů eur). Výrazný nárůst byl způsoben z části vyšším objemem objednávek a zákazníky, kteří uspíšili termín dodání. Provozní zisk v tomto segmentu rostl rychleji než tržby, v konkrétních číslech meziročně o 75 % na 122 milionů eur. Provozní zisková marže se tak zvýšila na 7,4 %, po 5,0 % v předchozím roce. Vzhledem k jednorázovým účinkům restrukturalizačních opatření ve výši 2 miliony eur činil vykázaný zisk před úroky a daněmi (EBIT) 120 milionů eur, což je o 52 milionů eur více než v předchozím roce. O 39 % v tomto segmentu také významně vzrostl objem objednávek. V první polovině roku 2020 společnost Rheinmetall Defence evidovala objednávky ve výši 1 483 milionů eur ve srovnání s 1 065 milionů eur v předchozím roce. Výše nevyřízených objednávek v sektoru obrany k 30. červnu 2020 dosáhla 10 125 milionů eur. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se jedná o nárůst o 22 %, což je způsobeno především počtem objednávek vojenských vozidel.

Tržby v divizi zbraní a střeliva – stimulované zejména mezinárodním obchodováním se střelivem – vzrostly z 384 milionů eur v předchozím roce na 443 milionů eur v první polovině roku 2020. To odpovídá růstu o 59 milionů eur (což představuje 15 %). Provozní zisk divize se v první polovině roku 2020 zvýšil na 15 milionů eur ve srovnání se záporným výsledkem – 1 milion eur ve stejném období předchozího roku. 

Divize Electronic Solutions vykázala v první polovině roku 2020 meziroční nárůst tržeb o 8,0 % (neboli o 29 milionů eur) na 398 milionů eur. Provozní zisk divize se zvýšil o 8,9 % na 29 milionů eur (za předchozí rok to bylo 27 milionů eur). 

Divize Vozidlové systémy zvýšila v prvním pololetí roku 2020 tržby ze 718 milionů eur na 903 milionů eur. Meziroční nárůst o 185 milionů eur (neboli o 26 %) je způsoben především zvýšenými dodávkami logistických a taktických vozidel německým a australským ozbrojeným sílám. Provozní zisk se zvýšil ze 45 milionů eur v předchozím roce na 84 milionů eur ve sledovaném období, což představuje nárůst o 88 %.

Výhled

Rheinmetall v současné době neočekává, že by koronavirová krize měla v tomto roce trvalejší dopad na obchodní výsledky segmentu obrany. Z tohoto důvodu bylo možno roční prognózu pro segment obrany zveřejněnou v polovině března 2020 potvrdit a upřesnit s ohledem na dosavadní pozitivní vývoj. V roce 2020 se aktuálně očekává růst mezi 6 % a 7 % (dříve: 5 % a 7 %). Očekávaná hodnota provozní marže činí přibližně 10 %, tj. na horní hranici roční prognózy 9 % až 10 %.

V automobilovém odvětví nelze spolehlivě předpovědět dopad koronavirové krize na poptávku koncových zákazníků, produkci automobilů a globální dodavatelské řetězce. Upravený výhled tržeb a výnosů na celý rok 2020, který by odrážel změněnou situaci na trhu, není vzhledem k existujícím nejistotám stále dostupný. Pokud nedojde k novému zablokování ekonomiky, je aktuálně provozní výsledek automobilového segmentu zacílen mezi -30 miliony eur a vyrovnanou bilanci.