Účty platí osobně na pobočce každý desátý Čech

Praha, 12. 8. 2020 – Přestože už lze většinu finančních služeb spravovat online, významná část lidí dává přednost vyřídit si i ty nejběžnější úkony osobně na kamenné pobočce své banky. To se týká jak zadávání plateb, tak pravidelné kontroly zůstatku na účtu. 86 % Čechů k tomu využívá internetové nebo mobilní bankovnictví. Každý desátý respondent ale upřednostňuje získat informace o svém kontě off-line na pobočce nebo v bankomatu. Alespoň jednou měsíčně tak zavítá na pobočku pětina Čechů (19 %). Vyplývá to z průzkumu Sberbank, který zkoumal platební zvyklosti Čechů a jejich vztah k online bankovnictví.

Základní funkce internetového a mobilního bankovnictví si osvojuje stále více lidí. Z dat Sberbank vyplývá, že počet uživatelů roste v posledních měsících hlavně v řadách konzervativnějších klientů. Časovou úsporu a flexibilitu si lidé chválí především při běžné správě financí. Necelá polovina lidí (47 %) tak kontroluje zůstatek na svém účtu primárně prostřednictvím internetového bankovnictví, 39 % lidí k tomu nejčastěji využívá mobilní aplikaci. Desetina (10 %) lidí tomu věnuje více času a pro informace si zajde na pobočku, nebo si vyjede stav účtu v nejbližším bankomatu. Jedná se především o ženy vyššího věku s nižším vzděláním.

Stejné množství lidí (10 %) chodí na kamennou pobočku banky (nebo na poštu) platit své účty, online zadává platby 85 % respondentů. „V našem novém online bankovnictví si klienti chválí především rychlejší a pohodlnější kontrolu zůstatků a jednodušší zadávání plateb prostřednictvím šablon. Jsme si ale vědomi, že to ještě není cesta pro každého, proto jsme klientům k dispozici i na kamenných pobočkách. Aktuálně neočekáváme prudký nárůst online uživatelů, k výraznějším změnám podle nás dojde až s nástupem nové generace, která je na technologiích odchovaná,“ komentuje výsledky průzkumu Vlastimil Pospíšil, Head of Digital Sales & Services Sberbank.

Nejčastěji si lidé sjednávají online spořicí účty

Vedle základních funkcí, mohou lidé v online bankovnictví spravovat i své finanční produkty, například úvěry, pojištění a spořicí účty. Zatím toho využívají dvě třetiny respondentů (66 %), z toho necelá polovina lidí (46 %) prostřednictvím internetového bankovnictví a pětina (20 %) v mobilní aplikaci. Pětina lidí řeší tyto věci výhradně na pobočce své banky. 

Nové finanční produkty si lidé nejčastěji sjednávají osobně na kamenné pobočce banky, a to ve třetině případů (32 %). Další necelá třetina lidí (29 %) si zřizuje nové produkty prostřednictvím internetového bankovnictví, přes mobilní aplikaci je to každý osmý (12 %). 

Nejčastěji si uživatelé internetového nebo mobilního bankovnictví sjednali online spořicí účty (46 % uživatelů). Třetina uživatelů (33 %) si online sjednala různé druhy pojištění a více než pětina (22 %) má zkušenost s uzavřením úvěru online. „Pozorujeme, že největší obavy v tomto ohledu panují u sjednání on-line půjček. Dvě třetiny (68 %) uživatelů online bankovnictví zatím neuvažuje o tom, že by si případný úvěr sjednali on-line. Obezřetní jsou především mladí lidé do 39 let a lidé s vysokoškolským vzděláním,“ doplňuje Radka Černá. 

O průzkumu Platební zvyklosti Čechů od Sberbank:

Kvantitativní výzkum provedený společností ResponseNow analyzuje vztah české populace k digitálním technologiím a novinkám v oblasti financí a mapuje platební zvyklosti Čechů. Proběhl prostřednictvím dotazování 

ekonomicky aktivních respondentů ve věku 18-60 let, byly rovnoměrně zastoupené věkové skupiny, region, pohlaví. Účastnilo se jej 690 respondentů, sběr dat probíhal v únoru roku 2020. 

Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.