Čím dál víc firem je kvůli koronavirové krizi na prodej. Investoři ale nechtějí kupovat zajíce v pytli

Škody, které firmám způsobila koronavirová krize, se podle očekávání analytiků teprve naplno projeví. Současné vlastníky to podle očekávání donutí hledat nové investory, nebo se společnosti rovnou zbavit. Změna vlastnické struktury ale přináší pro obě strany mnoho rizik.

„Aktuálně zaznamenáváme rozproudění zájmu o provedení daňových a finančních prověrek či zastřešení celého prodeje či nákupu firem,“ potvrzuje partner poradenské skupiny Apogeo Pavel Postl. 

Ačkoliv některé z transakcí jsou podle něj oživením či pokračováním předkoronavirových jednání, objevují se na trhu fúzí a akvizic už i nové příležitosti. 

„Důležitost tzv. due diligence, čili celkové prověrky kupované firmy, si již naštěstí uvědomuje valná většina investorů.  V praxi jsou nejčastěji vyhotovovány prověrky finanční, daňové a právní, nicméně jsou běžné i technické, enviromentální nebo personální,“ uvádí Postl.

Kostlivci ve skříni

„V rámci finanční prověrky se naše zjištění často týkají řízení pracovního kapitálu, přičemž nezřídka narážíme na nevymahatelné pohledávky, nevyužitelné zásoby, významné závazky po splatnosti, či mimobilanční položky, které mohou firmu po akvizici dále zatěžovat,“ vyčísluje Jaromír Chaloupka, manažer auditu Apogeo Group.

„Z analýz také vyplývá, že ekonomické výsledky mohou být zkresleny soukromou spotřebou vlastníka, tržbami realizovanými s propojenými osobami, nebo časově nerozlišenými náklady, což může mít i vliv na kupní cenu. Nezřídka se objevuje dodavatelská či odběratelská závislost, přičemž změna vlastníka může toto obecně známé riziko ještě umocnit,“ připomíná Chaloupka.

„Z hlediska daňových rizik námi prověřované firmy často dostatečně neprověřují své obchodní partnery stran spolehlivosti, a následně tak mohou ručit za dodavatelem neodvedenou DPH. Častým zjištěním v rámci daňového due diligence dále bývají transakce mezi spojenými osobami, přičemž kupované firmy postrádají jakékoliv kalkulace cen či doložení proběhlých plnění,“ upozorňuje daňový expert Apogeo Jiří Žežulka. Dodává, že investoři se dále spoléhají na čerpání daňových ztrát firem z minulých let, a zapomínají, že toto může být v případě změny vlastníka omezeno. 

„Dále jsou zde případy, kdy společnosti nemají v pořádku veškerou dokumentaci k poskytovaným dotacím, přičemž hrozí ztráta nároku na čerpání či jejich vrácení,“ varuje šéfka týmu daňových poradců Apogeo Jaroslava Hanková.

Podle Pavla Postla je každopádně dobře, že se trh akvizic rozbíhá. „Nicméně je třeba zmínit, že i středně velké akvizice trvají od zahájení jednání do vypořádání řádově minimálně dva až tři měsíce, lze proto očekávat, že i aktuálně zahájená jednání budou reálně dobíhat až v posledním čtvrtletí roku 2020,“ upozorňuje Postl.