Dovnitř na otisk prstu. Město Bílina rozšiřuje unikátní systém ochrany základních a mateřských škol

Město Bílina v rámci projektu financovaného Evropskou unií (IROP) nainstalovalo ve 14 městských objektech elektronický přístupový a docházkový systém s biometrickými čtečkami. Dveře 7 budov mateřských školek a 3 základních škol si tak rodiče i děti otevírají otiskem prstu, podobný systém používají také zaměstnanci městského úřadu a policie při evidenci docházky. Netradiční řešení vyžadovalo osvětu ze strany města – nyní si jej ale místní pochvalují a město chystá rozšíření na další 4 instituce. 

Projekt Elektronické služby města Bílina, jehož celkovou integraci zajišťovala společnost O2 a náklady z velké části pokryla dotace Evropské unie z fondu IROP, zahrnoval vybudování několika různých systémů digitální infrastruktury města. Dílčí částí projektu je přístupový a docházkový systém, který využívá dveřní interkomy 2N s biometrickými čtečkami. Ačkoli si dnes otiskem prstu mnoho lidí otevírá mobilní telefon, není zdaleka běžné, že by se rodiče tímto způsobem vpouštěli do mateřské školky. O to víc překvapují možnosti integrace a přizpůsobení, který systém v Bílině umožňuje. Město proto zahájilo práce na jeho rozšíření pro další 4 instituce.

Dovnitř na otisk prstu? Bezpečné a praktické

„Naším hlavním záměrem bylo posílit pocit bezpečnosti ve školách a zabránit, aby se zde volně pohybovaly neoprávněné osoby,“ říká starostka města Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová. „Nejdřív jsme se tedy sešli se zástupci mateřských a základních škol a nechali je vybrat si z možných řešení.“ Dveřní interkomy s audiem, videem a dálkovým otevíráním dveří jsou již celkem běžné, ale bezobslužný přístup do objektu s pomocí otisku prstu rozhodně obvyklý není a vyžadoval osvětu. „Museli jsme vysvětlit, že náš systém neukládá celé otisky prstů, ale jen několik identifikačních bodů, z nichž se zpětně nedá otisk rekonstruovat. Nehrozí tedy nebezpečí zneužití, navíc máme velmi přísné nastavení kybernetické bezpečnosti,“ komentuje Miloslav Dvořák, vedoucí oddělení informatiky městského úřadu v Bílině. 

Alternativním řešením přístupu jsou RFID karty. Ty sice školy v Bílině využívají také, ale není to preferovaný způsob identifikace, u většiny totiž zvítězila biometrická identifikace – prst si nikdo nezapomene vzít s sebou a otisk je zadarmo. V praxi to pak funguje jednoduše: když si rodič potřebuje vyzvednout dítě v mateřské školce a přijde ve stanoveném čase, na otisk prstu ho systém vpustí do objektu automaticky. Pokud dorazí v jiném čase, může použít zvonek do jedné z tříd a učitelka jej vpustí s pomocí video aplikace na svém chytrém telefonu, i když je s dětmi na školním hřišti. Uložení nových otisků prstu a zrušení starých přístupů při tom nevyžaduje profesionálního informatika – snadno je provede ředitelka mateřské školy ve své kanceláři.

Automatický zápis do třídní knihy

Systém se nakonec ujal i ve 3 městských základních školách, i když pokaždé v jiné, modifikované podobě. „Využili našich zkušeností hlavně z trhu v USA, kde je bezpečnost ve školách ještě větším tématem,“ říká Ivan Čerjak, regionální obchodní ředitel 2N pro Česko a Slovensko. „V Bílině se potvrdilo, že důležité je nejen samotné zařízení instalované u dveří, ale také jeho jednoduchá integrace a přizpůsobení pro konkrétní potřeby dané školy.“ Dveřní interkomy s biometrickými čtečkami v základních školách proto technici integrovali s Bakaláři, nejrozšířenějším online systémem pro školní administrativu. Kromě toho, že otiskem prstu lze otevřít školní dveře v době vyučování, kdy jsou zavřené, slouží biometrické čtečky také k evidenci docházky, zvláště u problémových žáků, protože je propojený s elektronickou třídní knihou.

Slouží i v budovách městského úřadu a policie

Elektronický přístupový a docházkový systém instalovalo město celkem v 14 objektech. Kromě 7 mateřských a 3 základních škol jde o 3 budovy městské policie, městského úřadu a základní umělecké školy. Zde však mají jiný primární účel – slouží k evidenci docházky zaměstnanců, v případě městské policie také řídí přístup do jednotlivých místností. Díky softwaru společnosti Advent se výstupy z biometrické čtečky u vchodu do budovy automaticky ukládají do personálního a mzdového systému, což je pohodlnější, než když se dříve zaměstnanci přihlašovali z počítače. „Díky dobré komunikaci města s občany a díky integraci softwarových a hardwarových prvků společností 2N a Advent se nám podařilo zprovoznit vcelku unikátní systém, který je spolehlivý, praktický a lze ho nyní snadno replikovat v jiných městech,“ komentuje Jan David ze společnosti O2, který měl integraci technologií na starosti. 

O společnosti 2N Telekomunikace a.s.

2N je přední evropská firma zabývající se vývojem a výrobou produktů z oblasti IP interkomů a přístupových systémů. Podle zprávy IHS je největším světovým výrobcem IP interkomů, významným inovátorem je též v oblasti IP přístupových systémů, IP audia a IP výtahových komunikátorů. Společnost byla založena v roce 1991 v České republice a má sídlo v Praze. Nyní má 2N více než 340 zaměstnanců a pobočky v USA, Velké Británii, Německu, Francii, UAE, Austrálii a Itálii, disponuje též širokou distribuční sítí po celém světě. V roce 2016 se společnost 2N stala součástí globální skupiny Axis Group.