Desítky diplomatů a ministr zahraničí společně vysadí Alej porozumění

Několik desítek členů diplomatických sborů spolu se šéfem rezortu zahraničí Tomášem Petříčkem v sobotu 17. října 2020 vymění obleky a kostýmy za výbavu k sázení stromů.
Ve spolupráci s místními podél části středověké poutní cesty, která vede z pražské Lorety až na františkánský klášter v Hájku, vysadí zástupci ambasád Alej porozumění. Pomohou tak obnovit zaniklou pěšinu, která byla od nepaměti spojnicí mezi městem Hostivice a obcí Jeneč. Zároveň vlastnoručně přispějí k závazku svých zemí zmírňovat dopady klimatické změny.


Do výsadby aleje z 68 javorů babyk, která probíhá pod taktovkou Nadace Partnerství a sdružení Paměť krajiny, se může zapojit každý, kdo bude mít čas a chuť s výsadbou pomoci. Stačí se do 10. září 2020 zaregistrovat na
www.sazimebudoucnost.cz/Alej-porozumeni.

Akce si klade za cíl vyzdvihnout význam spolupráce a porozumění států při zvládání globálních problémů a zapojování občanů do jejich řešení.

„Ke zlepšení životního prostředí může přispět každý z nás každý den. Stačí začít šetřit vodou, omezit množství odpadků, nebo třeba zasadit strom. Osobně jsem třeba zasadil několik stromků
na pozemcích ministerstva, další pak na našich ambasádách v Mexiku, Berlíně a dalších. Navazuji
na to i se zahraničními diplomaty sídlícími v Praze. Rozhodli jsme se zasadit alej stromů a obnovit tak středověkou cestu, která bude lidem sloužit i k aktivnímu trávení volného času,“ vysvětluje ministr zahraničí Tomáš Petříček, který celou výsadbu společně se svou ženou Ivou zaštiťuje.

Jako klášterní socha panny Marie ochraňuje po staletí rodiny, co doputují do Hájku, tak i nové stromy budou svým stínem chránit pěší a cyklisty a pomohou obnovit původní krajinný ráz místa. Samy mladé kmínky ale budou potřebovat v prvních letech ochranu. „Proto podél aleje obec doplní berličky
pro dravce, aby nesedali na křehké koruny stromků a mohli lovit přemnožené hraboše,“ komentuje ředitel Nadace Partnerství pro strategii Miroslav Kundrata.

V neposlední řadě nové stromořadí vrátí krajině historickou spojnici obou obcí. Původní pěšina existující ještě v 19. století byla rozorána a využívána k zemědělskému hospodaření. Její obnovou dojde k opětovnému, krajině příznivému rozdělení velkých lánů. „Následnou péči o stromy převezme město Hostivice, od aleje si slibujeme také bariéru proti větrné erozi, kterou návětrná pláň nyní trpí,“ podotýká starostka Hostivice Klára Čápová.

Výsadba proběhne za podpory Ministerstva životního prostředí a individuálních dárců a dobrovolníků. Podpořit ji může každý, kdo si za pět tisíc korun koupí strom a společně jej s diplomaty vysadí,
anebo přispěje libovolnou částkou na veřejnou sbírku Nadace Partnerství na www.darujme.cz/projekt/1203365.

Akce proběhne od 10.00 do 14.00 hodin za každého počasí. Veškeré novinky a program akce shrnuje web www.sazimebudoucnost.cz/Alej-porozumeni.

Podívejte se také na: