Do prodeje byla v Nakladatelství Portál uvedena výjimečná kniha yourchance o.p.s. Fenomén dítěte v systému aneb teorie a praxe náhradní rodinné výchovy

Praha, 10. září 2020 – Titul se věnuje problematice péče o ohrožené děti, odebírání dětí z péče rodičů a seznamuje s institucemi náhradní rodinné výchovy a systémem jejich práce. Uvedením této publikace na pulty knihkupectví odstartovala spolupráce Nakladatelství Portál s obecně prospěšnou společností yourchance.  

Autorkami knihy jsou manažerky integračního projektu Začni správně Marcela Belicová, Dominika Šenková a spoluzakladatelka yourchance Gabriela Křivánková. Uvedení do prodeje se za Nakladatelství Portál zúčastnil jednatel Martin Bedřich a šéfka marketingu Kateřina Kokešová. Za yourchance se mimo autorek účastnila ředitelka a spoluzakladatelka Jana Merunková a PR manažerka Renata Majvaldová. 

„V roce našeho 30. výročí s naším mottem #uz30letjsmenahlavu je pro nás více než symbolické, že jsme se propojili s projektem Začni správně a jejich knihou. Děláme totiž věci, které jsou možná z pohledu většinové společnosti ‚na hlavu‘, ale pro nás mají přidanou hodnotu a vnímáme je jako nesmírně potřebné,“ vysvětlila za Portál Kateřina Kokešová, vedoucí marketingu. „Jedním z pilířů našeho nakladatelství jsou knihy z oblasti sociální práce s příklady dobré praxe pro studenty oboru i odborníky. Podpořit kvalitní publikaci a tím i rozšířit povědomí o ucelené metodice úspěšného projektu, je to nejmenší,“ dodává Martin Bedřich, šéfredaktor a jednatel Portálu.    

„Publikace Fenomén dítěte v systému aneb teorie a praxe náhradní rodinné výchovy je výjimečná v tom, že seznamuje čtenáře s oběma instituty náhradní rodinné výchovy – náhradní rodinnou péčí i ústavní výchovou. Kniha je určena pestré paletě čtenářů od odborníků, studentů až po zájemce o problematiku ohrožených dětí,“ přiblížila jedna z autorek knihy a spoluzakladatelka yourchance o.p.s Gabriela Křivánková

Autorky se záměrně zabývají oběma formami náhradní rodinné výchovy, protože v praxi se často vnímá rozkol mezi tím, která forma je pro dítě lepší. Je nutné si uvědomit, že oba pilíře mají v náhradní rodinné výchově dnešní doby své nezastupitelné místo a je nutné, aby se navzájem doplňovaly a kooperovaly spolu. V knize se prolíná teorie s praxí, která je zastoupena citacemi, reálnými příběhy a kazuistikami. Teoretická část se věnuje zejména novodobé historii náhradní rodinné výchovy, včetně klíčových milníků a osobností, které se zasloužily o její formování. Čtenáři získají přehled o možných sociálně patologických jevech v rodině a jejich dopadech na dítě v dospělosti. 

Další kapitoly jsou věnovány vstupu dítěte do systému náhradní rodinné výchovy, fungování ústavní výchovy a náhradní rodinné péče a odchodu dítěte z náhradní rodinné výchovy. Závěr knihy přináší přehled záchranných organizací a sociálních služeb, které může mladý dospělý po opuštění náhradní rodinné výchovy využít. Jako bonus popisuje poslední sedmá kapitola praxí prověřenou a fungující metodiku integrace mladých dospělých z dětských domovů a pěstounské péče obecně prospěšné společnosti yourchance a jejího projektu Začni správně, systém práce koordinátorů projektu i mentoringový program. 

Knihu lze koupit na pultech Portálu a v e-shopu ZDE

Uvedením knihy do prodeje započala spolupráce Nakladatelstvím Portál s yourchance o.p.s, která si klade nemalé cíle. Aktivity yourchance o.p.s. a odborný záběr Nakladatelství Portál mají mnoho možných tematických průniků. Týkat se budou zejména odborného partnerství v oblasti finanční gramotnosti. Témata kolem finančního vzdělávání, práce s dětmi v dětských domovech a procesu integrace mladých z institucí náhradní rodinné výchovy doplní zajímavými příspěvky také časopisy Nakladatelství Portál.

„Těší nás nově navázaná spolupráce s Portálem. Umožňuje nám sdílet se čtenáři zkušenosti a přinášet odborná témata podložená mnohaletou praxí v oboru, ať už se jedná o práci s mládeží a mladými dospělými, kteří prošli systémem náhradní rodinné výchovy nebo finanční gramotnost a podnikavost, jejichž rozvoji se věnujeme na školách,“ vysvětluje Jana Merunková, spoluzakladatelka a ředitelka yourchance o.p.s.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče.

Projekt Začni správně a jeho aktivity mají celonárodní působnost, stará se o více než 720 mladých lidí, kteří odcházejí z dětských domovů a potřebují pomoc v začátku samostatného života. Každý kraj má svého koordinátora, který s mladými řeší praktické záležitosti a funguje i jako psychická podpora.  

Nakladatelství Portál letos slaví 30 let své existence a k této příležitosti jsme pro všechny zájemce o naši činnost připravili stránku určenou přímo tomuto milníku http://www.uz30letjsmenahlavu.cz. Shrnuje přehledně vše, co dělá Portál Portálem a samozřejmě i v čem a proč jsme vlastně na hlavu.