Společnost HP podporuje udržitelný tisk pomocí služby Managed Print Service

Praha, 22. září 2020 – Společnost HP má nyní nejkomplexnější uhlíkově neutrální nabídku Managed Print Service1 na světě. Díky tomu zákazníci snadněji dosahují cílů v oblasti ochrany klimatu a zvyšují produktivitu – to vše bez narušení obchodních procesů.

Řešení Managed Print Service HP mohou podnikům pomoci snížit a kompenzovat uhlíkovou stopu souvisící s tiskem dokumentů:

 • optimalizací tiskových zařízení za účelem snížení emisí uhlíku,
 • odhadem celkových emisí uhlíku produkovaných tiskárnami HP pomocí nástroje HP Sustainable Impact Reporting and Analytics (SIRA),2
 • zvýšením efektivity zdrojů o 13 %,3
 • snížením dopadů na ekosystém o 12 %,4
 • snížením papírového odpadu o 25 %,5
 • kompenzací 100 % emisí skleníkových plynů.6

Správná volba pro životní prostředí

Společnost HP spolupracuje s předními organizacemi, aby ověřila skutečné hodnoty emisí a zároveň podpořila investice do projektů, které podporují komunity, ochranu biodiverzity, využívání větrné energie a přirozenou regeneraci lesů. Jako příklad lze uvést rezervaci podporující biodiverzitu Rimba Raya v Indonésii, prales Kulera v Malawi a bioplynovou stanici v čínském Sečuanu.

 • Certifikace CarbonNeutral® v souladu s protokolem CarbonNeutral7 pokrývá emise celého životního cyklu výrobku v souvislosti s těžbou surovin, výrobou, dopravou a používáním tiskáren HP, originálního spotřebního materiálu HP (včetně papíru) a životnosti zařízení.
 • Uhlíková neutralita pomáhá fakticky snižovat uhlíkovou stopu na nulu pomocí kombinace opatření, včetně zvýšené efektivity provozní účinnosti, přechodu na obnovitelné zdroje energie a investic do různých projektů uhlíkové kompenzace, jako je ochrana lesů.
 • Společnost HP financuje projekty uhlíkové kompenzace, které splňují přísné standardy třetích stran, až do výše 100 % emisí pocházejících z tiskáren značky HP ve vlastnictví našich zákazníků.8 Tyto projekty mohou přispět k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG) a přinést společné výhody pro lidi, planetu i společenské komunity.
 • Uhlíkové kompenzace mohou vést k další podpoře udržitelného rozvoje v podobě vytváření nových pracovních míst v oblasti výroby obnovitelné energie, přínosů pro zdraví v důsledku snižování využití fosilních paliv a zachování biologické rozmanitosti.

Náš závazek k ochraně klimatu

 • Společnost HP pokračuje v cestě k udržitelné budoucnosti tisku, který bude šetrný k lesům, uhlíkově neutrální a podpoří oběhové hospodářství. Snižováním uhlíkových emisí v celém řetězci a investováním do uhlíkové kompenzace se společnost HP snaží řešit celoživotní uhlíkovou stopu každého tiskového řešení HP.
 • Společnost HP pokračuje v plnění svého cíle, jímž je dosažení uhlíkové neutrality služby Managed Print Service do roku 2025.9 

V této mimořádné době pracují velké i malé podniky novými způsoby. Společnost HP jedná s naléhavostí na všech frontách, aby chránila naši planetu, reagovala na probíhající pandemii a starala se o zdraví a harmonii lidí celého světa.

O společnosti HP

Společnost HP Inc. (NYSE: HPQ) vytváří technologie, které usnadňují život lidem po celém světě. Prostřednictvím našeho portfolia osobních počítačů, tiskáren a řešení pro 3D tisk vytváříme zážitky, které ohromí. Více informací o HP Inc. naleznete na  http://www.hp.com

1 Na základě výsledků nezávislého průzkumu OEM poskytovatelů služby MPS s uhlíkově neutrálními nabídkami k červnu 2020, provedeného pro společnost HP (WSP). „Komplexní“ znamená jedinou globálně certifikovanou uhlíkově neutrální službu MPS na světě, která pokrývá emise celého životního cyklu výrobku, vzniklé v souvislosti s těžbou surovin, výrobou, přepravou a používáním tiskáren HP, originálního spotřebního materiálu HP a papíru a koncem životnosti zařízení.

2 Posouzení životního cyklu (LCA) jsou ověřena nezávislou třetí stranou, aby vyhověla normám ISO 14040 a ISO 14044, a společnost HP je používá k pochopení celkové uhlíkové stopy tiskových zařízení, papíru a spotřebního materiálu HP. Pomocí těchto údajů a z informací, které jsou specifické pro každého zákazníka, počítáme celkové emise uhlíku za celý soubor firemních tiskáren zákazníka. Data jsou třetí stranou ověřována v průběhu celého procesu a uhlíkově neutrální služba HP (Carbon Neutral Service) je certifikována podle protokolu CarbonNeutral.

3 Služba Managed Print Service v porovnání s tradičním transakčním obchodním modelem s využitím profesionální kategorie firemních tiskáren HP LaserJet. Další informace naleznete na adrese https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06646300

4 Služba Managed Print Service v porovnání s tradičním transakčním obchodním modelem s využitím profesionální kategorie firemních tiskáren HP LaserJet. Další informace naleznete na adrese https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06646300

5 Nejběžněji uváděno předními analytiky v oboru a klienty HP. Odhadované úspory energie a papíru na základě analýzy vybraných operací zpracování obrazu a tisku zákazníků HP Managed Print Service pomocí dat, shromážděných ze zařízení a údajů o spotřebě papíru v porovnání s aktuálními nebo odhadovanými údaji po zavedení služby MPS. Výsledky závisejí na konkrétním firemním prostředí, způsobu použití produktů a služeb HP a dalších faktorech. Celkové náklady na tisk jsou specifické pro každou společnost a úspory, jichž případně můžete dosáhnout, nelze z těchto údajů spolehlivě odvodit.

6 Uhlíkově neutrální služba HP (Carbon Neutral Service) je certifikována v souladu s protokolem CarbonNeutral.

7 Natural Capital Partners, The CarbonNeutral Protocol, vydání 2020, https://www.carbonneutral.com/the-carbonneutral-protocol

8 Vztaženo na emise ze souboru firemních tiskáren HP po dobu trvání služby Managed Print Service.

9 Společnost HP zajistí kompenzaci uhlíkového dopadu výroby a dopravy, spotřeby elektrické energie, papíru a spotřeby tiskových kazet.

10 Zpráva HP o udržitelném dopadu za rok 2019 (HP 2019 Sustainable Impact Report), strana 8, https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06601778

Tagged