Ministerstvu zdravotnictví pomáhají trasovat operátoři Raiffeisenbank

Praha, 25. 9. 2020 – Raiffeisenbank se rozhodla zapojit do pomoci se zvládáním pandemie COVID-19 a nabídla Hygieně ČR 40 operátorů teplického kontaktního centra pro účely trasování osob. Telefonní bankéři Raiffeisenbank, kteří obvolávají kontakty poskytnuté ze strany hygienických stanic, během pár dnů vyřídili více než 1 000 hovorů.

„Zdraví obyvatel je prioritou nás všech. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli část kapacit našeho call centra uvolnit tam, kde je to nyní nejvíce zapotřebí. Naši telefonní bankéři pomáhají s navoláváním kontaktů od hygienických stanic a trasováním osob, které přišly do kontaktu s někým pozitivně testovaným na COVID-19,“ sdělila Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Právě tzv. trasování osob, které přišly do kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na COVID-19, je dnes z pohledu odborníků největším kapacitním problémem. Telefonní bankéři Raiffeisenbank pokryjí významnou část potřebné kapacity při trasování.

„Věříme, že i naši klienti tuto aktivitu uvítají a společně s námi se do akce zapojí tím, že budou i nadále co nejvíce využívat své mobilní a internetové bankovnictví a finance spravovat online. Děkujeme jim za to,“ doplňuje Kopecká. 

Celý projekt spatřil světlo světa v rekordně krátké době. Svou pomocí Raiffeisenbank motivovala k podobnému zapojení i další banky.

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje již 25 let široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele v České republice. Banka obsluhuje klienty v síti 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních a podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu, která dává práci třem tisícovkám zaměstnanců. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).