Holandské ozbrojené síly a společnost Rheinmetall pokračují v dlouhodobé rámcové dohodě na dodávky munice

Celková hodnota zakázky může dosáhnout 500 milionů Euro

Společnost Rheinmetall a holandská agentura pro nákup vojenského materiálu Defence Materiel Organization (DMO) obnovily a rozšířily dlouhodobou rámcovou dohodu o dodávkách různých typů munice po dobu nejméně dalších deseti let. Rámcová dohoda předpokládá roční pohotovostní dodávky v hodnotě přibližně 50 milionů Euro, což znamená, že celková hodnota se v průběhu let vyšplhá na 500 milionů Euro. Zákazník právě připravuje na první přejímku dodávek.

Rámcová dohoda se týká dodávek středorážové munice 35 mm pro bojová vozidla pěchoty, dýmotvorných a clonových dělostřeleckých granátů ROSY ráže 40 mm a celé řady nejmodernější dělostřelecké munice ráže 155 mm.

Generálmajor Ivo de Jong, zástupce ředitele agentury pro nákup vojenského materiálu agentury DMO, a Roman Köhne, výkonný ředitel Rheinmetall Waffe Munition GmbH, smlouvu podepsali 30. července 2020. Jedná se o další exemplární příkladem plodné a dlouhodobé spolupráce mezi DMO a v Düsseldorfu sídlícím specialistou na zbraně a munici. Rámcová dohoda navazuje na smlouvu o spolupráci, kterou obě strany podepsaly před rokem a dále podtrhuje důvěru zákazníka v odbornou způsobilost Rheinmetallu na poli munice a střeliva.

Agentura DMO si touto dohodou zajistí pro své ozbrojené síly dodávky bezpečné a vysoce technologicky vyspělé munice nejenom v současnosti, ale i do budoucna.

V rámci výše zmínění smlouvy o spolupráci je Rheinmetall zodpovědný za celé portfolio munice ráže 155 mm, které zahrnuje jak řadu Assegai, tak modulární náplně a rozbušky.