Technologie pražského startupu používají světové farmaceutické firmy, nyní COGVIO testuje MedTech aplikaci pro české lékaře a pacienty

Praha, 29. 9. 2020 – Jejich software zpracovává data ze stovek různých zdrojů a pomocí AI analyzuje přes 60 trhů s léčivy po celém světě. Za pouhé tři roky se pražskému startupu COGVIO podařilo získat důvěru 17 z top 20 globálních farmaceutických společností, včetně značek jako Pfizer, MSD či Novartis, a i bez investora vybudovat byznys, který má už nyní tržby v desítkách milionů korun. Své zkušenosti z budování startupů a farmaceutického trhu nyní chtějí využít i pro dobro pacientů, proto spouští doma v Česku MedTech aplikaci, která umožní lékařům zlepšit péči o jejich pacienty.

Jak se rozhoduje o dostupnosti i cenách léků? Pomocí dat!

Stejný lék od stejného výrobce se prodává v každé zemi za jinou cenu a každý stát se skrze pojišťovny jinak podílí na jeho úhradě. Do výsledné ceny, výše a podmínek úhrad se přitom promítají zájmy řady aktérů: státních regulátorů,  občanů, zdravotních pojišťoven a samotných výrobců léků. Nastavit správnou strategii, která vyvažuje zájmy zúčastněných stran a zaručí férovou cenu na straně jedné a dostatečnou dostupnost léků na straně druhé je komplexní proces, ve kterém je třeba zahrnout obrovské množství mezi sebou provázaných faktorů. A přesně to je prostor pro uplatnění technologií a datové analýzy.

Data, která COGVIO zpracovává ze stovek datasetů z různých zdrojů z více než 60 zemí světa do jednoduchých reportů, pomáhají určovat výši ceny léků na jednotlivých trzích, tak aby se zachovala pro celou společnost co nejvýhodnější cenová rovnováha, a zároveň navrhují strategie, jak nové a inovativní léky dostat k pacientům co nejdříve. Není proto divu, že jejich služeb využívají i národní úřady. Automatizaci cenové regulace od COGVIO využívá například kanadská federální agentura dohlížející nad přiměřeností cen inovativních  léčiv – (Patented Medicine Prices Review Board) a testují ji vládní agentury ve Spojených Arabských Emirátech a Kuvajtu. 

V samotném oboru cenotvorby a vstupu léčiv na trh viděli zakladatelé společnosti COGVIO největší byznysový potenciál pro uplatnění technologií a datové analýzy. Před třemi lety tak dvojici, která se seznámila už při studiích medicíny, Pavla Svítila, který pracoval v consultingu pro farmaceutické firmy, a Petra Bartoše, spoluzakladatele startupů Slevomat, DámeJídlo a Rohlík, doplnil v tomto oboru nejzkušenější Tomáš Doležal, přední odborník na regulaci léčiv a hodnocení zdravotnických technologií (HTA), a vznikla první verze softwaru Price Monitor.

Price Monitor pomocí umělé inteligence monitoruje, analyzuje a predikuje vývoj cen léčiv na jednotlivých globálních trzích. Dnes jej používá 17 z 20 největších globálních farmaceutických společností, včetně značek jako Pfizer, MSD či Novartis, Úspěch je to o to větší, že se jim to podařilo z Čech, na de facto monopolizovaném trhu.

Price Monitor nabízí ve farmacii podobnou službu jako Bloomberg pro finanční trhy: Pohodlně na jednom místě díky němu můžete sledovat vývoj cen léků a rozhodovat se například o vstupních cenách v konkrétních zemích a navrhovat nejlepší byznysové strategie,” popisuje Pavel Svítil, CEO startupu COGVIO. A jedním dechem doplňuje: “Globální firmy potřebují ale i detailnější znalost cen, úhrad a prodejů léčivých přípravků na konkrétních lokálních trzích. Právě pro ně připravujeme Market Inteligence Tool, nástroj, který veškeré dění na trhu transformuje do analytických pohledů a krátkých pochopitelných příběhů. Nabízíme tak nejsnazší způsob jak zjistit, že konkurence plánuje vstup na trh, s jakými nemocnicemi obchoduje, či jak se jí mění tržní podíl. Nabízíme tak podobnou službu a krátký příběh, jako to dělal startup Stories na interních datech firem.

Právě kombinace dat z globálního farmaceutického trhu spojená s unikátním know-how o specifikách jednotlivých lokálních trhů, jako jsou regulatorní pravidla nebo aktuální prodeje konkrétních druhů léčiv, stojí za globálním růstem pražského startupu. Po pouhých třech letech má firma tržby v nižších desítkách milionů korun. Objem tržeb se v posledních dvou letech meziročně vždy zdvojnásobil, opakované výnosy se pak meziročně ztrojnásobily. Stejný plán má technologická firma i letos. Celý růst si přitom financoval tým zakladatelů z vlastních zdrojů a z příjmů firmy. Nyní však jedná COGVIO o vstupu minoritního investora, který by pomohl další expanzi na trzích, kde již působí (jako je Kanada či již zmiňovaný Blízký východ). Chtějí na trhy, kde se jim daří hlouběji proniknout a začít na nich replikovat další své lokální SaaS produkty, které již COGVIu fungují na CEE trzích.

Medevio: MedTech aplikace pro lékaře a pacienty

Úspěšný model fungování z farmaceutické oblasti nyní COGVIO přenáší i k lékařům a jejich pacientům. Mezi zakladateli rezonovala od samotného počátku myšlenka využití technologií a dat i ve vztahu mezi lékařem a jeho pacienty. Před půl rokem proto vznikl v rámci firmy tým pod vedením Petra Bartoše, který již testuje s vybranými lékaři a jejich pacienty prototyp nové aplikace nazvané Medevio. Na trh ji chtějí uvést před koncem roku.

Věříme, že vztah pacienta se svým lékařem je velmi důležitý, nesnažíme se jej přerušit či nahradit. Naopak směřujeme digitální službu tam, kde přináší přidanou hodnotu oběma stranám. Nyní testujeme aplikaci Medevio v několika ordinacích specialistů, kam se vrací chroničtí pacienti pro opakované předpisy léků. Odezva je zatím skvělá, vidíme na ní, jaký potenciál má technologie pro prohloubení vztahu lékaře a pacienta,” popisuje další ze spoluzakladatelů Petr Bartoš, a přiznává: “Hodně nám v tomto pomáhá i současná situace okolo pandemie koronaviru. Zrychlila digitalizaci zdravotnictví. Lékaři i pacienti oceňují, že kvůli předepisování pravidelných opakujících léků nemusí plnit čekárnu ordinace a mohou pohodlně sdílet své informace elektronicky. Další plán je přidat napojení na chytré nástroje typu Apple Watch. Data z nich mohou lékaři využít pro kontrolu stavu svých pacientů. Pracujeme na tom, aby naši aplikaci začali využívat první pražské kliniky a jejich pacienti už na konci tohoto roku.”

Medevio si tak klade za cíl zefektivnit a zpříjemnit práci lékařů. Místo rutinních výkonů které zabírají zbytečně čas, nabídne zjednodušení, která v konečném důsledku povedou k poskytování lepší zdravotní péče jako celku. Lékaři budou moci některé úkony odbavit kdykoliv uznají za vhodné – třeba cestou do práce, a zbude jim tak více času na péči o pacienty, jejichž situace odbornou péči vyžaduje. “Počet lékařů v Čechách na obyvatele se výrazně neliší od zemí OECD. Co se ale liší, je téměř až dvojnásobný počet návštěv za rok, ukazuje výzkum Eurostatu z dubna 2020 a srpna 2020. Věříme, a v zemích, které jsou v digitalizaci průkopníky se potvrzuje, že část práce lékaře lze automatizovat. A to tak, aby se věnoval tomu nejdůležitějšímu – léčbě pacienta. Digitalizace by se ale neměla dít způsobem „o nás bez nás“, proto úzce spolupracujeme i s lékařskými asociacemi a poskytovateli zdravotních služeb. Uspěje ten, kdo rozumí nejen technologiím, ale má znalost systému úhrad, legislativního prostředí a medicíny – a přesně tímto v Cogvio disponujeme,” doplňuje Pavel Svítil.

——————–

Informace pro editory

COGVIO je technologická firma zaměřená na vývoj software, datovou analýzu a strategický consulting pro farmaceutické společnosti a zdravotnictví. COGVIO spojuje doménovou znalost farmacie, medicíny a zkušenost z vývoje rychle škálujících technologických startupů mířených na koncové uživatele. Díky tomu a navíc bez investora v zádech nyní spolupracují se 17 z top 20 farmaceutickými společnostmi v ČR a řadou významných zahraničních klientů. COGVIO se aktuálně zaměřuje na expanzi do Kanady, západní Evropy, CEE a Gulf regionu.   

Jejich první a rovnou globální aplikace Price monitor pomocí umělé inteligence monitoruje, analyzuje a predikuje vývoj cen léčiv na jednotlivých globálních trzích. Používá ji 17  z 20 největších globálních hráčů, vč. společností Pfizer, MSD či Novartis. COGVIO nabízí i další produkty. Jejich přehled najdete zde.

Tým COGVIO se sestává z více než 30 vývojářů, datových specialistů, ale také lékařů a expertů v oblasti farmakoekonomiky a veřejného zdraví. 

COGVIO je jednou ze zakládajících firem iniciativy Covid19cz a podílelo se na návrhu a vytvoření technologického řešení Chytré karantény.

Více se o COGVIO můžete dozvědět na jejich webových stránkách či firemním LinkedInu.

Zakladatelé COGVIO jsou Pavel Svítil, Petr Bartoš a Tomáš Doležal. 

Pavel Svítil, CEO COGVIO, má zkušenosti z oblasti vývoje a bezpečnosti léčiv, jejich uvádění na trh a consultingu. Vystudoval medicínu, před COGVIO působil v globálních benefit-risk management týmech inovativních farmaceutických společností.  

Tomáš Doležal, má více než 15 let zkušeností s regulací léčiv, hodnocením zdravotnických technologií (HTA), farmaepidomiologií. Vystudoval medicínu a má titul PhD ve farmakologii. Vede konzultační společnost Value Outcomes.

Petr Bartoš se před ukončením lékařské fakulty rozhodl naplno podnikat v technologiích a společně s Tomášem Čuprem založili e-commerce projekty Slevomat a DámeJídlo, v obou následně působil na pozici CTO. Jeho specializací jsou obory PharmaTech a eHealth a je spoluautorem technologického řešení Chytré karantény.