Greenpeace a místní občané vítají vládní stížnost proti dolu Turów. Stále požadují podání žaloby proti Polsku

Praha – 30. září 2020: Ministerstvo životního prostředí dnes informovalo, že podalo proti Polsku k Evropské komisi oficiální podnět, na kterém spolupracovalo s ministerstvem zahraničí. Podnět se zabývá rozšiřováním polského dolu Turów, který stahuje spodní vodu z českého území. Polsko porušilo při povolování další těžby několik evropských směrnic, a pošlapává tak práva českých občanů. Oficiální podnět je prvním krokem k podání žaloby u Soudního dvora Evropské unie. Žalobu bude možné podat po uplynutí zhruba čtyř měsíců od podání podnětu. Greenpeace Česká republika doufá, že vláda žalobu podá, neboť je nutné požadovat spravedlnost pro místní lidi ohrožené těžbou. 

Důl Turów narušuje spodní vody na českém území a tím ohrožuje zásobování pitnou vodou desetitisíce lidí v Libereckém kraji, způsobuje ale také hluk a znečištění ovzduší. Spalování polského uhlí také významně přispívá ke klimatické krizi. Těžba na dole Turów probíhá od 1. května nelegálně. Povolení na dalších 6 let fungování totiž získal bez posouzení vlivu záměru na životní prostředí (tzv. proces EIA) a bez možnosti zapojení se veřejnosti. Povolení nebylo nikdy ani zveřejněno.

Přeshraniční proces EIA probíhal pouze na záměr vlastníka dolu, firmy PGE vlastněné z většiny státem, těžit až do roku 2044. V tomto procesu česká vláda nakonec vydala negativní stanovisko, ale polské úřady nijak nereagovaly a přestaly s českou stranou komunikovat. Firma PGE přitom stále plánuje těžit až do roku 2044. 

Milan Starec, obyvatel Uhelné, říká:
“Ačkoli jsme do poslední chvíle doufali v dialog s polskou stranou, nyní plně podporujeme podání mezinárodní žaloby. Státní společnost PGE ani nikdo jiný z polské strany neodpovídá na naše volání po preventivních opatřeních. Kromě podzemní clony s nejistým efektem se prozatím nechystá ani vybudování zalesněného valu, které bylo jednou z podmínek MŽP v případě realizace záměru. PGE není ochotna učinit ani takto drobný a v jiných případech zcela samozřejmý krok. Mezitím ovšem probíhá mohutné odlesňování polského území mezi naší obcí a dolem, k zemi už šla celá vesnice Bialopole a nám se v následujících několika letech otevře pohled do důlní jámy. Ve Václavicích přibývá lidí, kteří se ocitají zcela bez pitné vody a ozývají se i lidé z dalších obcí. Situace je velice akutní, čekají nás kritické roky. Postup naší vlády vede sice správným směrem, bohužel je ale podstatně pomalejší, než postup na druhé straně hranice.“

Nikol Krejčová z Greenpeace říká:

“Jsme rádi, že se vláda postavila za občany, kteří již nyní trpí nedostatkem vody způsobeným těžbou na dole Turów, i za lidi, kteří jsou ztrátou vody ohroženi. Organizace Greenpeace k tomuto kroku vyzývala ministra Brabce již v březnu tohoto roku. Vzhledem k jednání polské strany, která ignoruje negativní vlivy dolu Turów na české území i platnou evropskou legislativu, je podle nás zcela nutné zažalovat Polsko hned, jak to bude možné, tedy nejspíše na začátku příštího roku.”

Poznámka pro editory:

Konkrétní porušení evropských směrnic, které je zjevné podle Greenpeace:

  1. Směrnice o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA) směrnice 2011/92 
  2. Směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (SEA), směrnice 2001/42 
  3. Rámcová směrnice o vodách, směrnice číslo 2000/60
  4. Směrnice o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí, směrnice 2003/4