Organizace Greenpeace se odvolala proti povolení k těžbě Lesů ČR na území krušnohorských bučin

Praha/Litvínov – 18. srpna 2022: Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl ve věci těžby ve státních lesích u Litvínova a Telnice. Plán těžby krajský úřad sice výrazně omezil, přesto některé aspekty povolení považuje organizace Greenpeace za problematické, a proto se dnes proti povolení odvolala k Ministerstvu životního prostředí. Dotčené lesy se nacházejí v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří, která dosud nemá status chráněného území. Jedná se o tytéž lesy, v nichž Lesy ČR letos na jaře vykácely přes 200 let staré vzácné buky bez platného povolení,. Nelegální kácení na podnět Greenpeace řeší Česká inspekce životního prostředí a obchod s nelegálně vytěženým dřevem prošetřuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. [1]

Continue reading „Organizace Greenpeace se odvolala proti povolení k těžbě Lesů ČR na území krušnohorských bučin“

Začíná jednání OSN, které rozhodne o osudu oceánů. Výzvu Greenpeace k jejich ochraně podepsalo 100 tisíc lidí z Česka

New York/Praha- 15. srpna 2022: Dnes začínají v OSN závěrečná jednání o Globální oceánské dohodě, která potrvají do 26. srpna. Jejich výsledek rozhodne o osudu oceánů pro další generace. K vytvoření ambiciózních pravidel pro omezení destruktivní lidské činnosti na volných mořích se zavázalo 49 zemí včetně Česka [1], jejich součástí má být i vytvoření sítě mořských rezervací na 30 % jejich rozlohy. Následujících 14 dní ukáže, jestli dvacet let trvající úsilí [2] Greenpeace, vědců a progresivních států bude mít z hlediska ochrany přírody happy end.

Continue reading „Začíná jednání OSN, které rozhodne o osudu oceánů. Výzvu Greenpeace k jejich ochraně podepsalo 100 tisíc lidí z Česka“

Evropští ministři životního prostředí oslabili zákon proti odlesňování. Na tahu je Evropský parlament

Brusel – 28. června 2022: Evropští ministři a ministryně životního prostředí dnes oslabili připravovaný zákon EU proti odlesňování, který má zamezit kácení lesů a pralesů kvůli produkci komodit, jako je sója, palmový olej, kakao, dřevo či celulóza. Ministři navrhli změny v textu návrhu Evropské komise, které by umožnily pokračovat v prodeji výrobků, jejichž produkce vážně poškozuje lesy, a zároveň by umožnily prodej dřeva, celulózy a papíru, kvůli jejichž produkci došlo k úplnému odlesnění celých oblastí.

Continue reading „Evropští ministři životního prostředí oslabili zákon proti odlesňování. Na tahu je Evropský parlament“

ČEZ na valné hromadě odhadl, že s uhlím skončí před rokem 2033. Zveřejnil termín uzavření dvou elektráren a pokračuje v plánu na výrazný rozvoj OZE

pondělí 28. června 2022 – Předseda představenstva a generální ředitel firmy ČEZ Daniel Beneš na dnešní valné hromadě firmy konstatoval, že “výroba elektřiny z uhlí bude v ČR s ohledem na vládní priority pravděpodobně ukončena nejpozději v roce 2033, přičemž ale aktuální tržní podmínky indikují ukončení provozu uhelných zdrojů skupiny ČEZ nejpozději do roku 2030.” Hnutí DUHA a Greenpeace ČR upozorňují, že ČEZ poprvé připustil konec uhlí v roce 2030 a česká vláda by podle nich měla brát tuto ekonomickou realitu v potaz při řešení transformace regionů s důrazu na rozvoj obnovitelných zdrojů jako náhrady uhlí.

Continue reading „ČEZ na valné hromadě odhadl, že s uhlím skončí před rokem 2033. Zveřejnil termín uzavření dvou elektráren a pokračuje v plánu na výrazný rozvoj OZE“

Elektrárna Chvaletice se snahou ušetřit na úkor zdraví lidí připravila o emisní výjimku. Úřady selhaly, když jí šly na ruku

pátek 24. června 2022 – Krajský soud v Ostravě (pobočka v Olomouci) včera přiznal odkladný účinek žalobě proti emisní výjimce elektrárny Chvaletice. V praxi to znamená, že výjimka pozbyla právní moc, dokud o ní soud pravomocně nerozhodne. Soud odkladný účinek přiznal, protože provoz ve výjimkovém režimu podle něj může mít významný negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví [1]. Elektrárna Chvaletice je proto nyní v situaci, kdy ani 10 měsíců od začátku účinnosti nových emisních limitů nemá udělenou výjimku, ani nové emisní limity neplní. 

Continue reading „Elektrárna Chvaletice se snahou ušetřit na úkor zdraví lidí připravila o emisní výjimku. Úřady selhaly, když jí šly na ruku“

Greenpeace chce zrušit rozhodnutí o vlivu dolu Turów na životní prostředí. Není v souladu s česko-polskou smlouvou

Praha/Varšava – 16. června 2022: Polská kancelář mezinárodní organizace Greenpeace požaduje, aby polské Generální ředitelství ochrany přírody zrušilo rozhodnutí o vlivu dolu Turów na životní prostředí. Současné rozhodnutí není v souladu s dohodou, kterou Polsko uzavřelo s Českou republikou na začátku února. 1] Zároveň důl Turów dosud nesplnil všechny zákonné podmínky pro pokračování provozu. Proces povolování dlouhodobé těžby a posuzování vlivu na životní prostředí stále není u konce. Povolení k těžbě umožňující těžbu uhlí do roku 2044 ani rozhodnutí o vlivu dolu na životní prostředí nejsou pravomocné.

Continue reading „Greenpeace chce zrušit rozhodnutí o vlivu dolu Turów na životní prostředí. Není v souladu s česko-polskou smlouvou“

Prodávají Lesy ČR dřevo vytěžené nezákonně v Krušných horách? Greenpeace vyzvalo Ústecký kraj, aby obchodování s ním zamezil

Praha/Ústí nad Labem – 2. června 2022: Greenpeace dnes podalo podnět k prošetření možného obchodování s nezákonně vytěženým dřevem pocházejícím z evropsky významné lokality Východní Krušnohoří ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Podle právního názoru organizace Greenpeace je totiž jakékoli uvádění nezákonně vytěženého dřeva na trh nelegální [1] a podle evropské i české legislativy by mu měl Krajský úřad Ústeckého kraje zamezit. 

Continue reading „Prodávají Lesy ČR dřevo vytěžené nezákonně v Krušných horách? Greenpeace vyzvalo Ústecký kraj, aby obchodování s ním zamezil“

Reakce Greenpeace na částečné sankce EU proti nákupu a přepravě ruské ropy


Silvia Pastorelli z Greenpeace EU říká:

„Částečný zákaz prodeje ruské ropy není zákaz a je nepřijatelné, aby peníze ze zemí EU byť jen částečně financovaly tuto brutální válku. Nyní není čas na polovičatá opatření – pokud EU nemůže vyhlásit ukončení veškerého dovozu ruské ropy, musí vedoucí představitelé najít jiné způsoby, jak zastavit tok peněz Putinovi, a to okamžitým snížením poptávky v sektoru dopravy.“

Continue reading „Reakce Greenpeace na částečné sankce EU proti nákupu a přepravě ruské ropy“

Ropa financuje válku! Organizace Greenpeace promítala vládě vzkaz, aby skončila s ruskou ropou

Praha/Litvínov – 24. května: V noci na dnešek promítala organizace Greenpeace na zeď u Úřadu vlády v Praze a na chladicí věž rafinerie u Litvínova, kde se zpracovává ropa dovážená z Ruska. Vzkazy, které se v noci na těchto stavbách objevily, vyzývaly vládu premiéra Petra Fialy, aby podpořila konec dovozu ruské ropy Evropy do konce letošního roku a nepožadovala z něj výjimku. 

Continue reading „Ropa financuje válku! Organizace Greenpeace promítala vládě vzkaz, aby skončila s ruskou ropou“

Vyjádření nevládních organizací ke zrušení rozsudku krajského soudu o emisní výjimce pro Chvaletice a pokračování soudního řízení

Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, a zadal mu, aby o emisní výjimce pro elektrárnu Chvaletice rozhodl znovu. 

Continue reading „Vyjádření nevládních organizací ke zrušení rozsudku krajského soudu o emisní výjimce pro Chvaletice a pokračování soudního řízení“