Amatérský běžec chce uběhnout 260 km od elektrárny k elektrárně, aby podpořil spravedlivý konec uhlí

úterý 6. října 2020 – Spoluzakladatel designerské agentury Pábení a amatérský běžec Roman Hřebecký se rozhodl svým vlastním způsobem upozornit na nutnost sociálně odpovědné transformace uhelných regionů na Severu Čech. Ty se po co nejrychlejším odstavení uhelných elektráren mohou proměnit v čistší a nadějnější místa pro život – pokud jejich budoucnost uchopíme za správný konec a zajistíme modernizaci energetiky, sociální podporu lidí v končícím uhelném průmyslu a nová pracovní místa chytrou transformací ekonomiky.

Aby na tyto naléhavé výzvy upozornil, rozhodl se Roman Hřebecký uspořádat “48 hodin běhu mezi elektrárnami pro laskavější konec uhlí” a pod stejnojmennou výzvou na portálu Darujme.cz vybrat mezi veřejností co nejvyšší částku na podporu energetické kampaně Hnutí DUHA, která má za cíl spravedlivou transformaci energetiky v ČR a přechod od uhlí k obnovitelným zdrojům energie.

Trasa odvážného běžce začíná ve 12 hodin v pátek 9. 10. na hlavním vlakovém nádraží v Ústí nad Labem a končí 11. 10. zhruba kolem poledne u elektrárny Tisová na Sokolovsku. Cestou mine nejvýznamnější elektrárny a velkolomy, které se zásadním způsobem otiskly do tváře a minulosti hned dvou českých krajů – Ústeckého a Karlovarského. Vzhledem k délce trati bude muset Roman Hřebecký běžet prakticky bez přestávky včetně noci. Fanoušci a příznivci jeho cíle mohou sledovat průběh na Facebooku a Instagramu Hnutí DUHA, kam Roman bude umísťovat průběžné zprávy o svém stavu, dojmech a o okolní krajině.

Reportážní instrukce:

Novináři mohou samozřejmě akci dokumentovat po celé trase, pokud však budete mít zájem např. o rozhovor, prosíme pokud možno o využití startu běhu v pátek 9. 10. v Ústí nad Labem s dostatečným předstihem. Přesnější trasa běhu: v příloze či na webu Darujme.cz: https://www.darujme.cz/vyzva/1201646. Čas doběhu 11. 10. je hodně orientačně stanoven opět na 12 hodin s výhradou možných změn podle vývoje situace. Zároveň je možné Romana kontaktovat přímo a domluvit individuální postup na čísle 777880690.

“Není mi lhostejný osud mnoha lidí ani krajiny, dnes zatížené těžbou a spalováním uhlí. Stejně tak lidí, kteří kvůli nutné změně přijdou o práci. Proto chci, aby se o spravedlivém odchodu od uhlí otevřeně diskutovalo a hledalo se nejlepší řešení,” říká Roman Hřebecký.

Kontext od Hnutí DUHA: Sociálně spravedlivý konec uhlí je jediná cesta

Citace: Jiří Koželouh, vedoucí energetického a klimatického programu Hnutí DUHA, tel:723559495

Hnutí DUHA je ekologická organizace, která od svého vzniku roku 1989 usiluje o transformaci energetiky, útlum těžby a spalování uhlí a ozdravení a rozvoj „uhelných“ regionů. Od začátku hájíme stanovení a zachování územně-ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách, které které fakticky stanovily, že České republika skončí s masivním využíváním hnědého uhlí (hlubinnou těžbu a tedy budoucí využívání menších objemů uhlí například pro chemický průmysl totiž umožnují). 

Nyní však všichni čelíme novým výzvám. Výrazně se zpřesnilo vědecké poznání změny klimatu. A ta bohužel probíhá už nyní rychleji, než se čekalo. Vyspělé státy by tedy měly skončit se spalováním uhlím přibližně do roku 2030, tedy už za deset let.

Útlum uhlí probíhá také v České republice (například 30. června skončila elektrárna Prunéřov I, výroby však klesají téměř na všech zdrojích). Přesto aktuální strategie státu počítají s výrobou energie z uhlí i po roce 2050. V této době sice bude dostupné uhlí před těžebními limity, ale aktuální a předpokládaný vývoj politiky EU (který se projevuje například aktuálním a očekávaným růstem ceny emisní povolenky na trhu) ukazuje, že spalování uhlí v roce 2050 (a nejspíš také v roce 2040) je utopie.

Jsme tedy společně v situaci, kdy není až tak důležité, kdy preferujeme konec uhlí (mimochodem 52 % dotázaných z Karlovarského a Ústeckého kraje ve výzkumu veřejného mínění preferuje konec uhlí do roku 2035 či dříve), ale kdy potřebujeme vymyslet co nejdřívější termín a zajistit:

  • náhradu pro zajištění energetických potřeb obyvatel a ekonomiky
  • sociální ochranu lidí, jenž v končícím uhelném průmyslu pracují
  • nové ekonomické příležitosti a pracovní místa pro uhelné regiony

Toto je logika, kterou by se podle názoru ekologických organizací měla řídit Uhelná komise. 

Na základě dostupných dat víme, že všechny uhelné elektrárny v ČR je možné odstavit postupně do roku 2030 (a pokračovat jen s teplárnami, které vyrábí i elektřinu), pokud stát podpoří rozumný rozvoj obnovitelných zdrojů. Podrobné modelování elektrizační soustavy stimulující chod v 15minutových intervalech ukázalo, že by za takových podmínek soustava fungovala a nedošlo by k ohrožení dodávek elektřiny. Nejméně efektivní elektrárny (jako jsou třeba Počerady nebo Chvaletice) lze odstavit hned, neboť jejich výroba je nižší než vývoz elektřiny do zahraničí.

Hnutí DUHA a další ekologické organizace prosazují nejen konec uhelných elektráren do roku 2030 a úplný konec uhlí nejpozději do 15 let, ale hlavně rozvoj obnovitelných zdrojů energie (a rozvoj ukládání energie). Nedílnou součástí řešení musí být pomoc končícím energetikům a horníkům – od bezprostřední ve formě speciálního sociálního příspěvku (na jaký mají nárok už například horníci z velkolomu ČSA) až po masivní podpory státu pro vytváření nových pracovních příležitostí v „uhelných“ regionech (například v sektoru obnovitelných zdrojů energie, na které lze získat největší podporu z EU, ale zdaleka nejen v tomto sektoru).
Kontakty:Roman Hřebecký, roman@pabeni.cz, 77788069Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.czAleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Svých výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy. Přidejte se také: darce.hnutiduha.cz