Průlomové rozhodnutí NSS ve věci možnosti využití odpadů

Nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí, které prolamuje dosavadní formalistický přístup správních orgánů k možnosti využívání odpadů na skládkách. NSS zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze a předcházející rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým byla společnosti AVE CZ uložena pokuta za evidenci odpadů na skládce Fedrpuš využívaných v 1. fázi provozu skládky. Dle NSS je třeba zkoumat každé nakládání s odpady dle jeho skutečné povahy a užitečnosti, nikoli pouze podle fáze, v níž je skládka provozována. Podle NSS nakládání s odpadem, které primárně může plnit užitečný účel tím, že nahrazuje použití jiných materiálů, které by pro tento účel musely být jinak použity, umožňuje chránit přírodní zdroje a takové nakládání s odpady je možno považovat za využití odpadů.

Dle AVE CZ současné rozhodnutí NSS znamená, že je neudržitelný závěr správních orgánů o paušální nemožnosti využívání odpadů na skládkách v 1. fázi provozu skládky. „Ukázalo se tak, že hlavní argument města Čáslav a následně správních orgánů, totiž že odpady nelze údajně v první fázi provozu skládky využívat, není pravdivý,“ říká jednatel společnosti AVE CZ Mgr. Roman Mužík.

Nové rozhodnutí NSS tedy dle AVE CZ potvrzuje neoprávněnost požadavků na zpětné doměření poplatků za ukládání odpadů, o které nyní usilují některé obce.