Pedagogická komora: Vyjádření k uzavření 1. stupně ZŠ a novým vládním opatřením

Považuji za logické, že když se epidemiologická situace výrazně zhoršila, musela vláda sáhnout k plošnému zavírání škol. Nemuselo k němu ale dojít, kdyby se od začátku září postupovalo dle „semaforu“, jak bylo naplánováno – lokální uzavírání škol podle aktuální situace v daném regionu či na konkrétní škole. Bohužel se promrhalo mnoho času. V létě mohlo MŠMT připravit společně s pedagogickými spolky různé scénáře a opatření, ale ministr Plaga bohužel s učiteli z praxe nekomunikuje.

Za Pedagogickou komoru aktuální opatření hygieniků respektujeme. Kdyby se už od září zavedla mírnější opatření, například nošení roušek ve třídách nebo týdenní střídání distanční a prezenční výuky (a samozřejmě už v létě další opatření mimo školství), nemusely se nyní školy plošně uzavírat.

Opakované zpřísňování opatření působí chaoticky a školy na realizaci dostávají minimum času, což způsobuje zbytečné konflikty s rodiči žáků. Chybí informace z MŠMT cíleně směřované k rodičům dětí.

Většina škol zatím nestačila nakoupit notebooky pro učitele, na které vláda na základě usnesení Poslanecké sněmovny uvolnila 1,3 miliard korun. Stejně jako na jaře stále není vyřešeno připojení k internetu pro žáky ze sociálně slabých rodin. Školy nemají ani dostatek volných notebooků pro zapůjčení žákům. To vše měl ministr Robert Plaga vyřešit už na jaře, nejpozději v létě.

Bohužel se zcela zapomnělo na mateřské školy a opatření v nich. Učitelky mateřských škol, které budou muset zůstat se svým dítětem doma na ošetřovném, protože se uzavře první stupeň ZŠ, nebudou moci pracovat, což povede i k omezení provozu mateřských škol.

Pro rodiče, kteří pracují v IZS a sociálních službách, bude zajištěna prezenční výuka jejich dětí. Ovšem není nic horšího, než když se v takové třídě rozšíří koronavirus a tito rodiče (zdravotníci, policisté, hasiči…) pak skončí v karanténě.

Že vláda nemá promyšlený plán a jen improvizuje, dokazují postupné změny v opatřeních, které působí značně chaoticky. Například nejprve ohlášena výuka na 2. stupni ZŠ s rouškami ve třídách, vzápětí bez roušek, následně s rouškami s výjimkou zpěvu (ten ovšem bez roušek), následně úplný zákaz zpěvu, následně střídání prezenční a distanční výuky co týden, ale po dvou dnech dochází k úplnému uzavření škol. Obdobně centrální distribuce 10 respirátorů na pedagoga, ale než stačily do všech škol tyto čínské výrobky bez návodu k použití doputovat, byly školy uzavřeny. Nebo uvolnění finančních prostředků na nákup notebooků pouze pro ZŠ, ale následné uzavření SŠ, dodatečné rozšíření financí o víceletá gymnázia a následně uzavření všech škol – dříve, než školy stačily techniku nakoupit.

Více informací k aktuálním opatřením ve školách (včetně školních jídelen a družin) MŠMT zveřejnilo na svém webu:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict-pro-nizsi

https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict