Otevření střediska MILVEHCOE znamená velký milník v oblasti vojenských vozidel v Austrálii

Rheinmetall s potěšením oznamuje otevření Střediska pro vojenská vozidla MILVEHCOE v Redbanku (Queensland, Austrálie). Vznikne tak nové vysoce vyspělé centrum pro vojenská vozidla, které bude mít na starosti design, vývoj a místní výrobu vojenských vozidel, platforem a věží pro Australské obranné síly a následný vývoz spřáteleným zemím.

Premiér Australského společenství Hon Scott Morrison MP slavnostně otevřel středisko MILVEHCOE za účasti delegace federálních poslanců a senátorů ze spolkového státu Queensland, zástupců Ministerstva obrany a australského obranného průmyslu.

Středisko MILVEHCOE se rozkládá na ploše 11 hektarů a zahrnuje nejenom regionální hlavní sídlo společnosti Rheinmetall, ale hlavně významné výrobní centrum, které Australským obranným silám dodá bojová průzkumná vozidla Boxer 8×8 v rámci miliardového australského zbrojního projektu Land 400 fáze 2 a logistická vozidla s vysokou mobilitou v rámci programu Land 121 fáze 3B/5B.

Předseda představenstva společnosti Rheinmetall Armin Papperger sdělil, že středisko MILVEHCOE představuje novou éru australského výrobního procesu spojenou s transferem technologií z Německa. Cílem je založit globální centrum designu, výroby, vývozu a podpory vojenských vozidel, platforem a věží.

Dále pak uvedl, že vývozní aktivity MILVEHCOE se v Austrálii soustředí na vytvoření udržitelného růstu v oblasti vojenských vozidel, který využije  rozšiřující se sít dodavatelů produktů a služeb z celého kontinentu a začlení je tak do globálního dodavatelského řetězce Rheinmetallu. 

“Naše moderní a vysoce technologicky vyspělé středisko MILVEHCOE je  špičkovým centrem pro vojenská vozidla, která budeme vyrábět na základě pevného partnerství mezi Rheinmetallem a Australskými obrannými silami,” řekl Armin Papperger.

“Dále to umožní výváže rozvinuté australské  technologie a systémy do celého světa a pro australské firmy se  otevírá příležitosti spolupráce a zapojení do našich programů pro stávající a budoucího zákazníky, včetně těch z řad členských zemí NATO jako je Německo nebo Maďarsko,” pokračoval Armin Papperger.

Nové středisko MILVEHCOE zahrnuje:

  • Inženýrství a výrobu pro vozidla, věže, zbraňové systémy, pancéřování, elektroniku, opto-elektroniku a simulátory
  • Zkušební dráhu a elektromagnetickou testovací komoru – slouží k ověření a potvrzení, zda vozidlo splňuje dohodnuté parametry výkonu před koncovou dodávkou Australské armádě
  • Vnitřní střelnice – zcela uzavřená a nejmodernější střelnice
  • Laboratoř systémových integrací – slouží k začlenění a optimalizaci výkonu systémů a vybavení Australské armády do vozidla
  • Inženýrské a výcvikové prostory, dále zde sídlí nákupní, finanční, právní a marketingové oddělení, oddělení projektového řízení a vedení společnosti

Gary Stewart, výkonný ředitel Rheinmetall Defence Australia, uvedl, že středisko MILVEHCOE přemění možnosti a schopnosti společnosti dodávat australské armádě i zákazníkům Rheinmetallu celosvětově.

“Otevření našeho závodu výrazně posunulo náš byznys v Austrálii a významným způsobem ovlivnilo naše zapojení do australského průmyslu a programů Australských obranných sil,” sdělil Gary Stewart.

“Až bude plně funkční, tak nám to umožní vyrábět a zajišťovat podvýrobní servis, jako je podpora a údržba, flotile vozidel Boxer pro Australskou armádu. Taky poskytne silné zázemí, kde výzkumné organizace, průmysl a obrana mohou spolupracovat na zavádění nových výrobních postupů v programu Boxer a dalších australských zbrojních programech, “ pokračoval Stewart.

Založení střediska MILVEHCOE znamená vnik více než 450 vysoce kvalifikovaných pracovních příležitostí v celé řadě úzce specializovaných oborů.

Jak Gary Stewart uvedl: “Momentálně nabíráme svářeče, automechaniky, systémové a integrační inženýry, techniky v oblasti elektrotechniky, vývojáře, IT specialisty a podobné profese.”

“Rheinmetall neustále investuje do svého lidského kapitálu, technologií, infrastruktury, programového řízení, všech podpůrných funkcí a rozšiřování průmyslové spolupráce, tak abychom mohli dodávat jeden z nejkomplexnějších a nejrozvinutějších programů na světě a dostát tak očekáváním zákazníků v oblasti vojenských vozidel, elektronických systémů, výcviku a podpory.”

Tyto programy nepředstavují pouze návrh, vývoj, výrobu, údržbu a podporu vojenských vozidel světové třídy, ale zaměří se také na výzkum a vývoj technologií vozidel včetně autonomních systémů a nového civilního využití.

Rheinmetall dodává v rámci programu Land 400 fáze 2 Australskému společenství 211 průzkumných vozidel Boxer, ve verzi pro ozbrojený průzkum – vyhledat a identifikovat nepřítele, dále pak vyhodnotit jak a kdy vstoupit do ozbrojeného střetu.

V rámci modernizačního programu Land 121 fáze 3B společnost rovněž dodá australské armádě vice než 2500 vozidel s vysokou mobilitou s cílem je vytvořit logistickou páteř australských obranných sil. Na jejím základě pak dále dodá Australskému společenství dalších 1000 vozidel v rámci programu Land 121 fáze 3B/5B.

V souladu s přísnými vojenskými požadavky modernizačního programu Land 400 fáze 3 v hodnotě 15 miliard dolarů rovněž Rheinmetall rovněž nabídnul pásové bojové vozidlo pěchoty Lynx KF41 disponující vysokou balistickou ochranou. Australská armáda potřebuje nová bojová vozidla pěchoty určená pro blízký boj – obklíčit a zničit nepřítele v prostředí vysoce rizikovém pro australské vojáky. 

„Návrh, vývoj a výroba vozidel pro australskou armádu bude založena na vysoce techniky vyspělých výrobních kapacitách a kvalifikované pracovní síle, kterou MILVEHCOE nabízí a zároveň na silné průmyslové síti malých a středně velkých podniků z celé Austrálie, které jsou do projektu zapojeny,“ doplnil Gary Stewart.