SAP představuje platformu pro personalizovaný kontakt se zákazníky

PRAHA, Česká republika – 14. října 2020 – Společnost SAP představila na virtuální konferenci SAP Customer Experience LIVE řešení SAP Customer Data Platform. Jedná se o novou generaci platformy pro řízení zákaznických dat. Řešení umožňuje podnikům definovat zákaznickou zkušenost napříč všemi odděleními, ať už jde o prodej, marketing nebo služby. 

Řešení SAP Customer Data Platform umožní firmám využít data o zákaznících v širším kontextu, včetně zapojení oddělení prodeje a zákaznických služeb. SAP CDP podporuje personalizaci a umožňuje rozpoznat konkrétního zákazníka při každé interakci bez ohledu na právě použitý komunikační kanál. Efektivní řízení kontaktu se zákazníky zvyšuje jejich loajalitu ke značce a přináší firmám konkurenční výhodu, díky níž se odliší od jiných dodavatelů.

Mezi hlavní přínosy SAP Customer Data Platform patří:

  • Propojení všech datových zdrojů podniku. Ukládání a uchovávání informací o zákaznících na několika místech současně může vést k fragmentaci dat a vzniku informačních sil. SAP Customer Data Platform sjednocuje veškerá zákaznická data bez ohledu na to, zda pocházejí ze systému CRM, od třetích stran, z online nebo offline zdrojů. Data včetně potřebného kontextu jsou k dispozici v reálném čase.
  • Holistická strategie pro ochranu osobních údajů. Podniky mohou získávat data o zákaznících pouze určitým způsobem a za určitým účelem, mnohdy je vyžadován jejich souhlas. Tato data lze pak dále využívat pouze v konkrétních situacích. Řešení SAP Customer Data Platform podporuje ochranu soukromí, ošetřuje například otázky slučování zákaznických dat a zajišťuje, aby určité operace probíhaly pouze se souhlasem zákazníků a byly přitom splněny legislativní i další regulační požadavky. Díky tomu je zaručena transparentnost a zákazníci mohou důvěřovat tomu, že jejich osobní údaje jsou dostatečně chráněny.
  • Získání užitečných informací z velkých objemů dat. Platforma SAP Customer Data Platform nabízí efektivní segmentaci dat a poskytuje výkonné nástroje, které umožňují i z velkých objemů dat získat v reálném čase užitečné informace o chování a preferencích zákazníků. Výsledkem je vylepšená personalizace i vyšší zapojení zákazníků. Centralizace správy dat přináší jednotnou zákaznickou zkušenost napříč různými komunikačními kanály a bez ohledu na to, s jakým oddělením zákazník vstupuje do kontaktu.
  • Maximální personalizace založená na komplexní znalosti zákazníka. SAP Customer Data Platform podporuje sjednocení dat bez ohledu na to, zda jsou jejich zdrojem systémy back-office nebo front-office. Data o zákaznících získaná v reálném čase umožňují jejich oslovení ve správný čas, prostřednictvím preferovaného komunikačního kanálu a způsobem, který daného zákazníka opravdu osloví.

Platforma SAP Customer Data Platform je založena na řešení SAP Customer Data Cloud a technologii Gigya. Do platformy jsou zahrnuta řešení SAP Customer Identity and Access Management a SAP Enterprise Consent and Preference Management, která zajišťují zabezpečení digitálních profilů zákazníků a jejich soulad s regulačními předpisy.

„SAP Customer Data Platform otevírá zcela nové příležitosti pro využívání a sjednocování zákaznických dat. Je to pokročilé podnikové řešení, které umožňuje poskytovat skutečně personalizovanou zákaznickou zkušenost. Z anonymních uživatelů se tak stávají známí zákazníci, s jejichž informacemi je zacházeno v souladu s regulačními požadavky, a jejichž loajalita vůči značce roste,“ uvádí Bob Stutz, prezident SAP Customer Experience.

O společnosti SAP
SAP, společnost zaměřená na zkušenost a principy inteligentního podnikání, je lídrem na trhu s podnikovým aplikačním softwarem. Pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. 77 % světových výnosů z obchodních transakcí má co dočinění se systémy SAP. Technologie, jejichž součástí je strojové učení, internet věcí a pokročilé analytiky, pomáhají našim zákazníkům přetvořit jejich firmy v inteligentní podnikání. SAP poskytuje jednotlivcům a organizacím obchodní expertízu a rozvíjí spolupráci, díky níž jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Společnostem zprostředkováváme jednoduché využití technologií, díky čemuž mohou náš software využívat tak, jak sami chtějí a bez komplikací. Naše end-to-end sady aplikací a služeb pomáhají zákazníkům z komerční i veřejné sféry a napříč 25 různými odvětvími v dosahování vyšších zisků, v přizpůsobování se aktuálním potřebám a ve schopnosti těžit z rozdílného přístupu. Díky celosvětové síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a uvědomělých lídrů pomáhá SAP ke zkvalitňování lidských životů. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Součástí SAP v České republice je také SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur. Pro vice informací navštivte www.sap.com, SAP News Center a sledujte SAP na Twitteru @sapnews či na Instagramu @LifeAtSap.