Dialýzy jsou na pacienty s COVID 19 připraveny, některé už pozitivní pacienty dialyzují i z okolních nemocnic

Tisková zpráva – Datum 15. října 2020 – Dialyzační střediska sítě B. Braun Avitum jsou připravena ve svých prostorech dialyzovat pacienty i s onemocněním COVID 19. Péči o tyto pacienty zajišťuje důkladně proškolený zdravotnický personál. „Zkušenosti, jak se o tyto pacienty starat, aniž by personál nebo ostatní pacienti podstupovali vysoké riziko přenosu infekce, jsme získali na jaře. V současnosti pracujeme na 23 našich dialýzách v Česku s celkem 10 pozitivními pacienty. Situace zatím zvládáme,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. COVID pozitivní pacienti jsou dialyzování v izolačních boxech nebo při větším počtu ve speciálních směnách, které jsou často v nočních hodinách, aby mohlo dojít k řádné dezinfekci střediska před příchodem ostatních pacientů. 

Kromě vlastních pacientů dialyzují tato střediska i pacienty, kteří jsou hospitalizovaní a do svého domovského střediska z nějakého důvodu dojíždět nemohou. „Velmi úzkou spolupráci máme například s Thomayerovou nemocnicí v Praze nebo Fakultní nemocnicí Plzeň, ale i s dalšími akutními lůžkovými zařízeními, kde jsme integrální součástí nemocničních komplexů,“ dodává Martin Kuncek. 

DIALYZOVANÍ PACIENTI JSOU OHROŽENOU SKUPINOU

Pacienti s chronickým onemocněním ledvin, kteří jsou odkázáni na mimotělní očišťování krve, dochází na dialyzační středisko 3x týdně a stráví zde 4-5 hodin. Síť 23 dialyzačních středisek
B. Braun Avitum má v péči zhruba 20 % z celkového počtu dialyzovaných pacientů v Česku. Celorepublikově je dialyzováno na 7 tisíc lidí, přičemž jejich průměrný věk je 70 let. Dialyzovaní pacienti patří do vysoce ohrožené skupiny obyvatel, pro které může být nákaza koronavirem velkým rizikem. Často jsou totiž tzv. polymorbidní, tedy trpí větším počtem nemocí najednou. Typická je cukrovka a vysoký krevní tlak. „Na druhou stranu musíme dodat, že i dialyzovaní pacienti mohou zvládnout nákazu velmi dobře a někteří z našich pacientů ji prodělali dokonce zcela bezpříznakově,“ zdůrazňuje Martin Kuncek. Dialyzační střediska mají zpracovaný velmi podrobný pandemický plán, podle kterého v případě covid pozitivního pacienta postupují. „Pokud se některý z našich pacientů nakazí novým typem koronaviru, je všech 23 dialyzačních středisek B. Braun Avitum v Česku připraveno pacienty ve zvláštním režimu dialyzovat. Když to jejich zdravotní stav umožňuje, mohou se s koronavirem léčit doma
a nadále docházet na naše dialýzy,“ doplňuje Martin Kuncek. 

NOČNÍ SMĚNY A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Způsob, jak dialyzovat i covid pozitivní pacienty, vznikal na jaře při první vlně onemocnění. Primářka jednoho z dialyzačních středisek B. Braun Avitum v Praze Hana Novotná sepsala v průběhu dubna a května zhruba dvacetidenní deník „COVID pozitivní dialýzy“, který posloužil jako základní zdravotnický manuál pro ostatní dialýzy. „Na jaře jsme se naučili, jak dělit zdravotníky i pacienty do směn, jaká opatření přijmout při jejich převozu i při samotné dialýze, jak dezinfikovat kontaminované dialyzační sály, aby tam po pozitivních pacientech mohli být i ty negativní, jak zvládat stres i napnutou komunikaci,“ vysvětluje autorka deníku
a primářka pražského dialyzačního střediska B. Braun Avitum MUDr. Hana Novotná. Pro covid  pozitivní pacienty jsou zpravidla vyčleněny večerní či noční směny. „Pacienti noční směny snáší většinou dobře. S každým z nich jsme v každodenním kontaktu a konzultujeme s nimi aktuální stav osobně či telefonicky. Často hovoříme i s rodinnými příslušníky,“ dodává Hana Novotná. Zamezí se tak kontaktu s ostatními pacienty a středisko se po dokončení dialýzy vydezinfikuje ještě v přísnějším režimu. Do prostor všech dialyzačních středisek B. Braun Avitum je zakázán vstup cizím osobám, přístup mají do odvolání pouze pacienti a ošetřující personál. 

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ 

Zdravotníci bezpodmínečně dodržují postupy pro hygienu rukou a respirační hygienu, u klinických výkonů standardně používají rukavice, respirátory a ochranné brýle nebo celoobličejový ochranný štít a u některých specifických výkonů používají i ochranný plášť. Dodržují pravidla bezpečné manipulace s ostrými předměty i bezpečného zacházení s potenciálně kontaminovaným vybavením nebo povrchy v okolí pacienta

Všichni pacienti i zaměstnanci si musí dezinfikovat ruce při vstupu a odchodu z klinických prostorů. Velmi pečlivě se personál střediska věnuje také dezinfekci zdravotnických přístrojů
a vybavení. Po každém použití se dezinfikují například manžety tlakoměrů, dialyzační přístroje
a dialyzační křesla. Pečlivě se také provádí čištění povrchů, sociálních zařízení i zdravotnických pomůcek, jako jsou pojízdná křesla a kompenzační pomůcky. 

CHARAKTERISTIKA DIALYZOVANÉHO PACIENTA 

V Česku bylo k 31.12.2018 evidováno 6.990 dialyzovaných pacientů, kteří podstupují léčbu v 69 nestátních a 43 státních dialyzačních střediscích. Největší část z nich – 73 % – je ve věkové skupině nad 60 let. V té skupině má skoro polovina pacientů cukrovku, více jak polovina z nich trpí vysokým krevním tlakem. 

SEZNAM DIALYZAČNÍCH STŘEDISEK B. BRAUN AVITUM V ČR

V České republice je v síti B. Braun Avitum 23 dialyzačních středisek a pečuje zde o zhruba 20% pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Seznam: https://www.bbraun.cz/cs/spolecnost/b-braun-avitum/dialyzacni-strediska-v-ceske-republice.html 

Více o B. Braun

Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu 180 let a dnes patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na světě. Hlavní sídlo je v německém Melsungenu, pobočky má v 64 zemích světa. Skupinu B. Braun CZ/SK tvoří B. Braun Medical (dodavatel zdravotnických prostředků), B. Braun Avitum (provozovatel dialyzačních středisek, odborných ambulancí a domovů pro osoby se zdravotním postižením) a Aesculap Akademie (mezinárodní vzdělávací instituce). Skupina B. Braun v České a Slovenské republice působí od roku 1993 a zaměstnává více než 900 lidí. Charitativní projekt B. Braun pro život podporuje vybrané neziskové organizace i jednotlivce. Patronem projektu je český paralympionik David Drahonínský.