Globální průzkum společnosti Sophos: Po útoku ransomwaru už organizace nejsou jako dříve

Průzkum ukázal, že se velmi liší sebejistota a přístup k boji s kyberútoky u IT manažerů, kteří již zažili útok ransomwaru, a u těch, kteří zatím nikoli

Nový ransomware Ryuk ukazuje, jak rychle útočníci mění své prostředky

Praha, 15. října 2020 Sophos, celosvětový lídr v řešeních kybernetického zabezpečení nové generace, publikoval zjištění globálního průzkumu Cybersecurity: The Human Challenge, který potvrdil, že organizace po zásahu ransomwarem již nikdy nejsou jako dřív. Zejména sebedůvěra IT manažerů a jejich přístup k boji proti kybernetickým útokům se významně liší v závislosti na tom, zda již ransomware jejich organizaci napadl či nikoli.

IT manažeři v organizacích postižených ransomwarem se například téměř trojnásobně častěji cítí „výrazně pozadu“, pokud jde o porozumění kybernetickým hrozbám, v porovnání s jejich kolegy v organizacích, které zatím napadeny nebyly (17 % oproti 6 %). V České republice studie podobný rozdíl nezaznamenala – „výrazně pozadu“ za kyberhrozbami se cítí 16 % IT manažerů, bez ohledu na to, zdali již jejich organizace byla napadena či nikoli. 

Více než třetina (35 %) obětí ransomwaru uvedla, že nábor a udržení kvalifikovaných profesionálů v oblasti zabezpečení IT bylo jejich největší výzvou, pokud jde o kybernetickou bezpečnost, ve srovnání s pouhými 19 % těch, kteří dosud zasaženi nebyli. V České republice se tento údaj pro organizace napadené a nenapadené ransomwarem opět neliší a problém se získáním kvalifikovaných profesionálů na zabezpečení IT řeší 33 % organizací.

Co se týče zaměření se na bezpečnost, průzkum zjistil, že oběti ransomwaru tráví proporcionálně méně času prevencí hrozeb (42,6 %) a více času reakcí na ně (27 %) ve srovnání s těmi, kdo zasažen nebyl (49 %, respektive 22 %), přičemž směrují zdroje spíše do řešení incidentů než do jejich zastavení. Organizace v České republice věnují prevenci útoků 46 % své pozornosti a reakci na útoky 28 %.

„Rozdíl v prioritách distribuce zdrojů může znamenat, že se oběti ransomwaru musí celkově vypořádat s větším množstvím útoků. Stejně tak to ale může znamenat, že si více uvědomují komplexní, vícestupňovou povahu pokročilých útoků, a proto věnují více zdrojů detekci a reakci na známky blížícího se útoku,“ říká Chester Wisniewski, principal research scientist ve společnosti Sophos.

Fakt, že ransomwaroví útočníci pokračují s vývojem své taktiky, technik a postupů, přispívá k tlaku na týmy IT bezpečnosti, o čemž svědčí i článek na SophosLabs Uncut s názvem Inside a New Ryuk Ransomware Attack. Tento článek přitom rozebírá nedávný útok zahrnující ransomware Ryuk. Specialisté společnosti Sophos na reakce na útoky zjistili, že útočníci využívající Ryuk používají aktualizované verze široce dostupných a legitimních nástrojů, aby kompromitovali cílovou síť a doručili do ní ransomware. Útok zpravidla probíhal velmi rychle – během 3,5 hodiny od okamžiku, kdy zaměstnanec otevřel škodlivou přílohu phishingového e-mailu, již útočníci aktivně prováděli průzkum sítě. Během 24 hodin měli útočníci přístup k řadiči domény a připravovali se na spuštění ransomwaru Ryuk. 

„Naše vyšetřování nedávného útoku ransomwaru Ryuk ukazuje, čemu obránci vzdorují. Bezpečnostní týmy musí být v plné pohotovosti 24 hodin denně sedm dní v týdnu a mít úplný přehled o nejnovějších informacích o hrozbách spojených s nástroji a chováním útočníků. Zjištění průzkumu jasně ilustrují dopad těchto téměř nemožných požadavků. Mimo jiné bylo zjištěno, že lidé zasažení ransomwarem, mají vážně podkopanou důvěru ve své vlastní povědomí o kybernetickém ohrožení. Zdá se však, že díky jejich zkušenosti s ransomwarem kladou více důraz na důležitost kvalifikovaných odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti a uvědomují si naléhavost zavedení lovu hrozeb vedeného lidmi, aby lépe pochopili a identifikovali nejnovější chování útočníků,“ uvedl Wisniewski. „Ať už jsou důvody jakékoli, je zřejmé, že pokud jde o bezpečnost, nebude organizace po zásahu ransomwarem už nikdy stejná jako dříve.“

Kompletní studie „průzkumu ransomwaru Ryuk“ je k dispozici na webu SophosLabs Uncut, kde výzkumníci ze společnosti Sophos pravidelně publikují své nejnovější výzkumy a zásadní zjištění, jako například že Ransomware Maze využívá techniku malwaru Ragnar Locker. Bezpečnostní experti mohou sledovat SophosLabs Uncut v reálném čase na Twitteru na @SophosLabs

O průzkumu 

Průzkum Cybersecurity: The Human Challenge provedl Vanson Bourne, nezávislý specialista na průzkumy trhu, v lednu a únoru 2020. V rámci průzkumu bylo dotazováno 5 000 IT manažerů s rozhodovací pravomocí ve 26 zemích: v České republice, Francii. Německu, Spojeném království, Itálii, Nizozemí, Belgii, Španělsku, Švédsku, Polsku, Turecku, Spojených státech, Kanadě, Brazílii. Kolumbii, Mexiku, Indii, Nigérii, Jihoafrické republice, Austrálii, Číně, Japonsku, Singapuru, Malajsii, Filipínách a Spojených arabských emirátech. Všichni respondenti byli z organizací se 100 až 5 000 zaměstnanci.

# # #

Další zdroje

###

O společnosti Sophos

Jako celosvětový lídr v oblasti nové generace kybernetické bezpečnosti chrání Sophos více než 400 000 organizací všech velikostí ve více než 150 zemích před nejvyspělejšími kybernetickými hrozbami současnosti. S podporou globálního týmu pro zkoumání hrozeb a analýzu dat SophosLabs chrání řešení Sophos využívající cloud a umělou inteligenci jak koncové body (notebooky, servery a mobilní zařízení) tak i sítě před vyvíjejícími se technikami kybernetických útoků včetně ransomwaru, malwaru, exploitů, exfiltrování dat, narušení aktivními útočníky, phishingu atd. Cloudová platforma Sophos Central pro správu zabezpečení integruje celé portfolio nové generace produktů společnosti Sophos, včetně řešení pro koncové body Intercept X a nové generace firewallů XG, do jediného systému „synchronizovaného zabezpečení“ dostupného prostřednictvím sady API. Společnost Sophos provedla přechod k nové generaci kybernetického zabezpečení s využitím pokročilých možností cloudu, strojového učení, API, automatizace, řízené reakce na hrozby a dalších technologií, aby poskytovala nejlepší možnou úroveň ochrany organizacím všech velikostí. Sophos prodává své produkty a služby výhradně prostřednictvím globální sítě více než 53 000 partnerů a poskytovatelů řízených služeb. Prostřednictvím produktů Sophos Home zpřístupňuje Sophos své inovativní komerční technologie i koncovým zákazníkům. Sophos sídlí v britském Oxfordu a je veřejně obchodovatelnou společností na londýnské burze pod symbolem „SOPH“. Více informací naleznete na stránkách www.sophos.com.