Pětina Čechů navštěvuje kamennou pobočku své banky alespoň jednou měsíčně

Praha 15. 10. 2020 Navzdory digitální době se Češi stále neobejdou bez osobního přístupu při vyřizování svých bankovních záležitostí. Alespoň jednou měsíčně navštíví pobočku pětina (19 %) z nich. Nejčastěji tam chodí právě kvůli individuálnímu přístupu a potřebě finančního poradenství (31 %), vliv má i důvěra v banku (20 %). Dvě třetiny lidí (64 %) zde mají se službami pozitivní zkušenost. Vyplývá to z průzkumu Sberbank, který zkoumal platební zvyklosti Čechů a jejich vztah k online bankovnictví.

Přestože lze většinu bankovních operací dnes provést online a dodržování sociální distance se stalo fenoménem doby, pětina Čechů (19 %) stále navštěvuje kamennou pobočku své banky alespoň jednou za měsíc. Převážně se jedná o starší generaci a lidi s nižším vzděláním, kteří mají v moderní technologie menší důvěru. Právě tyto skupiny obyvatel mají se službami poskytovanými na kamenné pobočce převážně pozitivní zkušenost (69 %). Naopak zcela bez osobního přístupu se v bankovních službách obejde každý osmý z nás (12 %). „Letos jsme ve Sberbank spustili nové internetové a mobilní bankovnictví a v duchu modernizace digitálního bankovnictví hodláme pokračovat i nadále. Přesto jsme si vědomi, že pravidelná osobní návštěva banky je pro řadu klientů nepostradatelná. Nechceme s nimi ztratit kontakt. V září jsme otevřeli i první Sberbank kiosek v obchodním Centru Černý Most v Praze, kam si klient může kdykoliv přijít pro radu nebo sjednat služby,“ vysvětluje Radka Černá ze Sberbank.

Pro třetinu Čechů (31 %) představuje kamenná pobočka, případně kiosek, místo, kam si chodí pro radu ohledně svých financí. Preferují osobní a individuální přístup, který v online bankovnictví nenachází. U pětiny dotázaných (20 %) osobní návštěva banky vzbuzuje větší důvěru a pro 14 % z nich je „kamenná“ pobočka zárukou stability dané finanční instituce. 

O průzkumu Platební zvyklosti Čechů od Sberbank: 

Kvantitativní výzkum provedený společností ResponseNow analyzuje vztah české populace k digitálním technologiím a novinkám v oblasti financí a mapuje platební zvyklosti Čechů. Proběhl prostřednictvím dotazování ekonomicky aktivních respondentů ve věku 18-60 let, byly rovnoměrně zastoupené věkové skupiny, region, pohlaví. Účastnilo se jej 690 respondentů, sběr dat probíhal na jaře roku 2020.  

Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.