Problémy s udělováním víz komplikují zahraničním studentům nástup na české univerzity

V důsledku omezeného provozu velvyslanectví ČR čeká v zahraničí na vyřízení víz výrazně více zahraničních studentů českých vysokých škol, než tomu bylo v minulosti. Komplikace s vízy v některých případech už způsobily, že cizinci nestihli v termínu provést nostrifikaci svého maturitního vysvědčení. Nemohli tak být zapsáni ke studiu, ačkoli složili přijímací zkoušky a splnili i ostatní kritéria přijímacího řízení. Jen na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze se tato situace dotkla řádově desítek studentů prvních ročníků bakalářského studia ze zemí mimo Evropskou unii, jako jsou Ukrajina, Rusko a Kazachstán, ale také Spojené státy americké, Indie či Turecko.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze svým studentům ze zahraničí připravuje nadstandardní servis zahrnující nejen integraci jazykovou či právní, ale také sociální, kulturní či psychologickou. „Každý rok se takto snažíme usnadnit vstup do prostředí naší fakulty více než stovce cizinců, ale problém s vízy ovlivnit nedokážeme. Ocenili bychom, kdyby do tohoto procesu aktivně vstoupilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a například upravilo požadavky pro studenty ze zahraničí či jinak intervenovalo ve prospěch urychleného řešení této situace,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Fakulta se do této chvíle chová k nezapsaným studentům benevolentně a přístup ke vzdálené online výuce jim umožňuje, ale jde o právní provizorium, které odrazuje a demotivuje i samotné zahraniční studenty.

Vedle studentů má tato situace dopad i na samotné univerzity. Studenti-samoplátci jsou zdrojem příjmu a Fakulta elektrotechnická ČVUT patří mezi tři největší fakulty Českého vysokého učení technického v Praze co do jejich počtu. Za závažnější než nižší příjem do rozpočtu školy ovšem vedení Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze považuje, že s menším počtem studentů ze zahraničí bude prostředí fakulty méně mezinárodní. „Procento cizinců podílejících se na výuce hraje důležitou roli při mezinárodním srovnávání jednotlivých fakult a oborů a je žádoucí, aby bylo co nejvyšší. Špičková věda a byznys jsou mezinárodní a ani naše fakulta v tomto nechce být výjimkou,“ uvedl děkan Petr Páta.

Epidemiologická opatření související s koronavirem negativně ovlivnila již program Erasmus+. Studenti z Fakulty elektrotechnické ČVUT se často v průběhu letního semestru z míst svého studijního pobytu vraceli. Obdobný průběh fakulta předpokládá i v akademickém roce 2020/21.

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2020/21 nabízí ČVUT svým studentům 214 akreditovaných studijních programů a z toho 84 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz