Za 12 let existence ušetřilo Orange Combi Cargo 180 000 jízd kamionů, přes 100 000 tun CO2 a prochází další optimalizací

Praha, 15. října 2020 – Projekt Orange Combi Cargo je multimodální projekt spuštěný 7. ledna 2008, jehož podstatou je převedení silniční nákladní přepravy na železnici. „Každodenní využívání železničního spojení mezi Vídní a Bludenzem ušetřilo za dobu trvání spolupráce více než 100 000 tun emisí CO2. Zároveň signifikantně ulevujeme silničnímu provozu. Na základě prodloužení smlouvy mezi Gebrüder Weiss a ÖBB Rail Cargo Group tato spolupráce pokračuje a bude procházet dalšími optimalizacemi,“ uvádí Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR. 

Před více než dvanácti lety odstartovali Gebrüder Weiss a ÖBB úspěšný projekt – Orange Combi Cargo. „Block train“ od té doby přepravuje denně náklady po železnici mezi Bludenzem a Vídní a získal pověst spolehlivé a ekologické dopravní alternativy k silničnímu řešení. Oba smluvní partneři nyní oficiálně prodloužili spolupráci na minálně další tři roky. Součástí kontraktu je i zachování zastávky OCC v tyrolském Hallu, která je využívána pro dokládku dalších zásilek. „Díky harmonizaci připojení OCC k destinacím položeným dále na východ od Rakouska prostřednictvím využití intermodálního uzlu ve Vídni poskytují nyní železniční trasy přímé spojení s Rumunskem nebo Tureckem,“ doplňuje Jan Kodada.

 „OCC každý den nahrazuje přibližně 60 kamionů, které bychom museli vypravit mezi Vídní a západním Rakouskem. Pozitivní dopad tohoto projektu na životní prostředí je tedy zřejmý. Díky multimodálnímu řešení ušetří přibližně 9 000 tun CO2 ročně. V průběhu dvanácti let jsme zvládli přesunout přes 180 000 cest kamionů ze silnice na železnice,“ říká Walter Konzett, Director Product Management Land Transport společnosti Gebrüder Weiss.

Obě společnosti navíc nyní odsouhlasily přijetí řady opatření v zájmu zvýšení ochrany okolí před hlukem. Současné vagony budou postupně nahrazeny kontejnerovými vozy s nižší úrovní emitovaného hluku.

Plánována jsou rovněž další opatření pro integraci dopravy s cílem nabídnout zákazníkům ze západního Rakouska, východního Švýcarska a jižního Německa ekologičtější a pohodlnější způsob spojení s destinacemi v jihovýchodní Evropě. „Rozšiřováním sítě podél rakouské osy východ – západ významně přispíváme k úsilí o ochranu životního prostředí a zajišťuje lepší podmínky pro větší podporu snahy o další využívání železnice v budoucnosti,“ říká Bernhard Ebner, ředitel intermodální divize ÖBB RCG.

Spolupráce na Orange Combi Cargo pokračuje díky prodloužení kontraktu. (zleva): Walter Konzett, Director Product Management Land Transport, Gebrüder Weiss; Thomas Kargl, člen vedení Rail Cargo Group; Wolfram Senger-Weiss, CEO, Gebrüder Weiss; Bernhard Ebner, Business Unit Manager Intermodal, Rail Cargo Group. (zdroj: Gebrüder Weiss)

……..…………………………………………………………………………………………………

O společnosti

Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7 100 zaměstnanců ve 150 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice zaměstnává společnost Gebrüder Weiss na 367 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.  

Více informací o společnosti a jejích službách najdete také na https://www.gw-world.com/cz/news/press-releases/